Belastingen en retributies

Volgende belasting- en retributiereglementen zijn vanaf 1 januari 2020 van toepassing.
In het onderstaand overzicht vind je per rubriek steeds de meest recente versie van de reglementen.

Uitgelicht