BE-Alert

Wat is BE-Alert?
BE-Alert is een alarmeringssysteem van de federale overheid, dat jou verwittigt in een noodsituatie. Dankzij BE-Alert kunnen de hulpdiensten en de stad een bericht uitsturen naar iedereen waarop de noodsituatie impact heeft. Zo kunnen inwoners op een snelle manier de nodige aanbevelingen krijgen, bv. ramen en deuren te sluiten bij een brand. Je kan een BE-Alertbericht krijgen via sms, telefoon of e-mail.

Wat zijn de voordelen van jouw registratie?
Je ontvangt het nieuws steeds persoonlijk én veel sneller. Net zoals ook sociale media sneller zijn. Een bewonersbrief of een papieren mailing is immers tijdsintensief. Bovendien kan je gemakkelijker updates ontvangen. Dat is op korte termijn met de klassieke middelen minder haalbaar. Voor een overheid is het een kleine moeite om een digitaal berichtje te bezorgen met nieuwe informatie of wijzigingen.

Wat zijn de nadelen van BE-Alert?
Er zijn geen nadelen verbonden aan dit systeem. Maar uiteraard hangt het succes ervan sterk af van het aantal geregistreerde gebruikers. Daarom willen we iedereen sterk aanmoedigen om zich hiervoor te registreren. We stoppen niet met bewonersbrieven of papieren mailings, maar we plannen wel dit op termijn af te bouwen.

Hoe schrijf ik me in?
Registreer je op www.be-alert.be. Zo word je op de hoogte gehouden als er iets gebeurt in je buurt. Wil je ook verwittigd worden bij een noodsituatie op het werk of bij jouw familie? Je kan meerdere adressen registreren. Ken je iemand die niet over een mailadres beschikt en zich toch zou willen registreren? Hiervoor kan je terecht bij het stadsonthaal.

Ik heb geen smartphone. Kan ik me ook inschrijven?
Zeker wel, want BE-Alert kan een bericht versturen via verschillende kanalen. Je kan verwittigd worden via sms, e-mail of via een gesproken bericht op een vaste telefoonlijn. Je hoeft dus geen smartphone te hebben.

Is BE-Alert gratis?
Ja. Je kan je volledig gratis registreren via www.be-alert.be. Tip: wanneer je de kans hebt om je via een vaste PC te registreren, is dat nog steeds de vlotste manier.

Wat moet ik doen als ik een berichtje van BE-Alert ontvang?
Je volgt de aanbevelingen uit het bericht op. Bij een brand zal je bijvoorbeeld gevraagd worden om naar binnen te gaan en ramen en deuren te sluiten. Doe dit zo snel mogelijk.

Gebruik platform voor berichten van algemeen nut
De stad gebruikt het platform van Be-Alert voortaan mogelijks voor het verspreiden van verkeersberichten. Wil je een sms krijgen van de stad als er in de omgeving van je woning verkeersmaatregelen nodig zijn omwille van bijvoorbeeld werken, een verhuis, een evenement,… ? Na je registratie op Be-Alert moet je deze nog bevestigen via een link die je per mail krijgt. Onderaan deze bevestigingsmail duid je bij ‘Andere’ het vinkje aan voor de tekst ‘Ik geef toestemming aan mijn gemeente om mijn gegevens ook te gebruiken voor boodschappen van algemeen nut (…)’. Doe je dit niet, dan mogen we je geen verkeersberichten per sms sturen. Deze toestemming kan je te allen tijde intrekken.

Was je al geregistreerd op Be-Alert maar duidde je niet aan dat je boodschappen van algemeen nut wilt ontvangen, dan kan je dat steeds wijzigen door in te loggen op www.be-alert.be.


bal

Uitgelicht