Lokaal bestuur Mortsel gaat samenwerkingsovereenkomst aan met VAGGA voor psychologische ondersteuning sociale dienst en Zora Werkt!

Goed nieuws voor de cliënten van de sociale dienst van Mortsel. Vanaf 1 juli kunnen kwetsbare inwoners ondersteuning krijgen van een psycholoog. Ook Zora Werkt!, de intergemeentelijke dienst voor arbeidsbegeleiding & activering, krijgt dergelijke ondersteuning ter beschikking. De OCMW-raad keurde beide samenwerkingsovereenkomsten goed. Vagga, Vereniging voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Antwerpen, is partner in dit verhaal.

Het uitwerken van een eerstelijnspsychologisch aanbod naar de cliënten van de sociale dienst toe, is opgenomen in het meerjarenplan van lokaal bestuur Mortsel. Bijkomend werd hiervoor ook een federale subsidie verkregen. Bovendien is lokaal bestuur Mortsel promotor van het Europees Sociaal Fonds (ESF) project van Zora Werkt!. Dit ESF-project voorziet een financiering van een halftijdse psycholoog binnen de werking van Zora Werkt!.

Lokaal bestuur Mortsel zal voor de psychologische ondersteuning samenwerken met VAGGA. Zij bieden gespecialiseerde, ambulante behandeling aan kinderen, volwassenen en ouderen met ernstige psychische problemen of stoornissen en aan hun omgeving. VAGGA heeft ook een gespecialiseerde werking voor verslavingszorg en verslavingspreventie. Problematieken waarrond VAGGA ruime deskundigheid heeft opgebouwd en waarvoor ze kunnen rekenen op een competent team.

Naast de eerstelijnspsychologische functie naar de cliënten van de sociale dienst toe, zal VAGGA ook de maatschappelijk werkers adviseren en begeleiden rond deze problematieken. VAGGA heeft een multidisciplinair team waar ook een psychiater deel van uitmaakt. De psychologen die ter beschikking zullen gesteld worden, maken deel uit van dat interdisciplinair team en kunnen terugvallen op gespecialiseerde ondersteuning en terugkoppeling.


Meer nieuws

Uitgelicht