Nieuw subsidiereglement voor landschapselementen en andere biodiversiteitssubsidies

gemeenteraad 26 januari 2021

Sinds 1996 heeft Mortsel een subsidiereglement voor de aanleg en onderhoud van kleine landschapselementen. Na vijfentwintig jaar werd het hoog tijd voor een herziening. De gemeenteraad keurde op 26 januari 2021 een nieuw subsidiereglement voor kleine en grote landschapselementen goed.

Mortsel zet zich in op het behoud en herstel van de aanwezige natuur. Landschapselementen zijn die (half)natuurlijke elementen die al dan niet buiten een natuurgebied vallen en hierdoor extra ondersteuning nodig hebben. Denk maar aan hagen, heggen, poelen, knotbomenrijen, fruitboomgaarden, enz.

Het nieuwe subsidiereglement voorziet in de uitbreiding van het werkingsgebied van de kleine landschapselementen, als in de uitbreiding van de types kleine landschapselementen (waaronder grote landschapselementen).

Naast de landschapselementen zijn er enkele andere nieuwe subsidies. Zo kunnen eigenaren van tuinen grenzend aan het werkingsgebied van de kleine landschapselementen een subsidie krijgen als ze hun tuin ecologisch beheren, kunnen eigenaars van braakliggende terreinen deze aanplanten en eventueel openstellen voor (beperkt) publiek, kan de bestrijding en beheer van invasieve exoten gesubsidieerd worden en kan van bepaalde dieren een subsidie worden ontvangen als er een bezet nest in menselijk milieu is.

Wil je zelf iets doen voor de natuur? Surf naar onze website via www.mortsel.be/milieu of vraag advies aan de milieudienst via tel. 03 444 17 17 of e-mail milieu@mortsel.be.

#stad #lokaalbestuur #Mortsel #milieu #subsidiereglement #landschapselementen #biodiversiteitssubsidies


Meer nieuws

Uitgelicht