Oproep kandidaat-uitbaters Theatercafé Mark Liebrecht Schouwburg

De stad Mortsel zoekt kandidaat-uitbaters voor de exploitatie van het Theatercafé aan de Mark Liebrecht Schouwburg.

OPROEP KANDIDAAT-UITBATERS

Theatercafé Mark Liebrecht Schouwburg
Heilig-Kruisstraat 16
2640 Mortsel

De stad Mortsel zoekt kandidaat-uitbaters voor de exploitatie van het Theatercafé aan de Mark Liebrecht Schouwburg in Mortsel.

  • Vloeroppervlakte cafetaria, keuken en berging: circa 200 m²;
  • De exploitatie is vrij van enig contract met een brouwer of drankenhandel;
  • De concessionaris treedt op als zelfstandig uitbater met inachtneming van zijn contractuele verplichtingen tegenover Lokaal Bestuur Mortsel;
  • Aard van de overeenkomst: dienstenconcessie, ingaand op 1 juli 2019.

    De uitbating van het Theatercafé wordt door lokaal bestuur Mortsel in concessie gegeven. Dit wil zeggen dat we via een open oproep kandidaat-uitbaters zoeken om het Theatercafé te exploiteren, waarbij we een concessieovereenkomst zullen afsluiten met een zelfstandig uitbater waarin een strikt afsprakenkader vervat is. De concessieovereenkomst met de huidige uitbater loopt eind juni dit jaar af, waardoor we een nieuwe oproep lanceren voor de periode 2019-2025. Het is eigen aan concessies dat we de oproep op de markt zetten en de concurrentie maximaal te laten spelen. Iedere geïnteresseerde kan zich kandidaat stellen, wat vanzelfsprekend ook geldt voor de huidige uitbater.

Inlichtingen en plaatsbezoek

Eric Jaskowiak, expert contracten en verzekeringen
Centrale Aankoopdienst Lokaal Bestuur Mortsel
tel. 03 444 17 38
mail eric.jaskowiak@mortsel.be

  • Schriftelijke kandidaturen, vergezeld van een curriculum vitae, worden uiterlijk op 11 maart 2019 verwacht bij het college van burgemeester en schepenen, Stadsplein 2 - 2640 Mortsel;
  • Kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een verkennend gesprek. Nadien zal aan de kandidaten gevraagd worden om een offerte in te dienen met opgave van de geboden concessievergoeding.tc1     tc2

 

Uitgelicht