Politieverordening gouverneur zingen t.g.v. Nieuwjaar en Driekoningen

Politieverordening van de gouverneur van 15 december 2020 betreffende het zingen ter gelegenheid van Nieuwjaar en Driekoningen en het overbrengen van wensen en/of het aanbieden en in ontvangst nemen van traktaties ter gelegenheid daarvan.

Gelet op het verbod op huis-aan-huisactiviteiten van welke aard dan ook, opgenomen in artikel 7bis§1 van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zijn onderstaande activiteiten niet toegestaan in provincie Antwerpen:

  • Huis-aan-huis zingen;
  • Huis-aan-huis overmaken van wensen ter gelegenheid van het nieuwe jaar;
  • Huis-aan-huis zingen ter gelegenheid van Driekoningen;
  • Het aanbieden van traktaties bij huis-aan-huis activiteiten;
  • Het in ontvangst nemen van traktaties bij huis-aan-huis activiteiten.

Lees via deze link de volledige politieverordening.


Meer nieuws

Uitgelicht