Sneeuw en ijzel? We hebben een strooiplan voor onze stad

De strooidiensten van stad Mortsel zijn bij sneeuw en ijzel 24/24 uur aan het werk om de veiligheid van de weggebruikers te verzekeren. We maakten een strooiplan op, dat aangeeft welke routes prioritair gestrooid worden.

Het strooiplan van stad Mortsel kan op veel bijval rekenen van inwoners en weggebruikers. De inspanningen lonen.

Prioriteiten

Maar uiteraard kunnen niet alle wegen gestrooid worden. Mortsel telt maar liefst 163 straten. Daarvoor is de zoutvoorraad te beperkt en het aantal kilometer wegen te groot. We maakten daarom een strooiplan op, dat aangeeft welke routes prioritair gestrooid worden, welke wegen nadien gestrooid worden en welke wegen niet gestrooid kunnen worden. Hiermee houden we vooral rekening met de verbindingsfunctie van wegen en bijvoorbeeld de bereikbaarheid van rusthuizen en ziekenhuizen. Dat wil zeggen dat alle gewestwegen (zoals Liersesteenweg, Antwerpsestraat of Krijgsbaan) prioritair gestrooid worden. Vervolgens volgen de lokale verbindingswegen. Dit zijn bijvoorbeeld Sint-Benedictusstraat, Kerkstraat, Drabstraat, Deurnestraat, Edegemsestraat ... De kleinere wijkwegen kunnen niet worden gestrooid, rekening houdende met het beschikbare personeel en middelen.

Fietspaden

Omdat we weten dat alternatieve vervoersmogelijkheden cruciaal zijn bij grote sneeuwval, doen we inderdaad veel moeite om ook heel wat fietspaden sneeuwvrij met borstelmachines. Hierbij geldt hetzelfde principe: de grote wegen worden prioritair aangepakt, dan pas de lokale doorgangswegen. Ook hier kunnen fietspaden op kleinere wijkwegen niet gestrooid worden.

Parkzone

De fietsverbindingen van Park Oude-God worden toegevoegd aan het strooiplan. Er wordt niet met strooizout gestrooid, wel met dooiparels. Dit omdat het enerzijds jonge betonpaden zijn die kunnen aangetast worden door zout. Anderzijds omdat het een park (*) is.

dk

(*) Zout strooien in parken doen we niet om sterfte van begroeiing en dieren te voorkomen. Zout veroorzaakt immers kale plekken in begroeiing. Bovendien liet vogelbescherming Vlaanderen weten dat strooizout een bedreiging vormt voor wilde vogels, die vergiftigd kunnen worden door water te drinken met een te hoge zoutconcentratie.

Downloads

Zo kan je checken welke route in jouw specifieke situatie de beste is en ook waar je extra op moet letten omdat er niet overal kan gestrooid worden.

Uitgelicht