Sociale koopappartementen – bouwproject hoek Roderveldlaan en Lode Vissenaekenstraat

Kandidaat-kopers kunnen zich nu aanmelden bij Arro Antwerpen.

De sociale Bouw- en Kredietmaatschappij Arro Antwerpen meldt ons dat Kandidaat-kopers zich kunnen zich aanmelden voor het project, gelegen op de hoek van de Roderveldlaan en de Lode Vissenaekenstraat. Als stad helpen we graag om deze informatie mee onder de aandacht van de Mortselaar te brengen.

Info en contact: https://www.arroantwerpen.be/Projecten/Projecten-in-uitvoering/Mortsel-Roderveldlaan-37-appartementen

Arro Antwerpen en de stad Mortsel

Voor de stad Mortsel wil Arro Antwerpen (*) een partner zijn in het gemeentelijk sociaal huisvestingsbeleid. Met de bouw van sociale koopwoningen en -appartementen in de gemeente, wil ze alleenstaanden of (jonge) gezinnen de kans geven eigenaar te worden van een betaalbare woning. In 2020 heeft Arro Antwerpen 37 appartementen met 2 tot 3 slaapkamers in de Lode Vissenaekenstraat 54 gerealiseerd. Een twaalftal appartementen werd al verkocht, waaronder alle gelijkvloerse appartementen.

Sociale koopappartementen Mortsel – Lode Vissenaekenstraat

Op de hoek van de Roderveldlaan en de Lode Vissenaekenstraat werd op het braakliggend perceel een nieuwbouwproject met sociale koopappartementen gerealiseerd. Het project bestaat uit 37 appartementen met deels zuidgerichte tuinen en/of terrassen op de verdiepingen. Aan het einde van de helling naar de parkeergarage is een fietsberging en ligt de ondergrondse garage met autostaanplaatsen voorzien voor één auto per woongelegenheid. De wooneenheden zijn te bereiken via de gemeenschappelijke inkomhal op de gelijkvloers en de twee liften. De prijzen voor de appartementen liggen tussen 164.000 (voor app. met 2 slaapkamers op 1e verdieping) en 261.000 euro (voor app. met 3 slaapkamers en groot terras op 7e verdieping). Dit is inclusief autostaanplaats en inclusief BTW.

De sociale woningen en appartementen

De sociale koopappartementen werden op degelijke wijze gebouwd volgens de strenge kwaliteitseisen van de Vlaamse overheid. De verkoopprijzen kunnen ruim onder de marktwaarde gehouden worden dankzij rationele bouwmethodes, een verlaagd btw-tarief, subsidies voor centrumlocaties, verlaagde grondprijzen, ... De woningen beschikken over 2 of 3 slaapkamers en zijn afgewerkt, op de keukeninrichting, vloerafwerking en schilderwerken na. Kopers kunnen op basis van de eigen smaak en financiële middelen de woning verder afwerken.

Kandidaat-kopers kunnen zich aanmelden bij de maatschappij via koopwoningen@arroantwerpen.be. Als zij voldoen aan de voorwaarden worden zijn ingeschreven in het register van kandidaat-kopers en uitgenodigd voor een bezoek aan het project. De appartementen worden toegewezen in volgorde van de inschrijvingsdatum, rekening houdend met de voorrangsregels (band met de stad Mortsel).

(*) SBK Arro Antwerpen is een sociale huisvestingsmaatschappij erkend door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). De maatschappij is werkzaam in het volledige arrondissement Antwerpen, waaronder ook de stad Mortsel. Ze richt zich op eigendomsverwerving en heeft twee kerntaken:

  • het bouwen van sociale koopwoningen
  • kredietbemiddeling voor de Vlaamse Woonlening (beter bekend als sociale lening)

Haar klanten zijn hoofdzakelijk alleenstaanden of jonge gezinnen, die met een beperkt inkomen, maar toch met enige financiële draagkracht, een eigen woning willen verwerven.

Info en contact: https://www.arroantwerpen.be/Projecten/Projecten-in-uitvoering/Mortsel-Roderveldlaan-37-appartementen


 


Meer nieuws

Uitgelicht