Subsidies voor welzijnsaanbod in Mortsel

Tegemoetkomingen en subsidies van Vlaamse en Federale overheid.

Een half jaar nadat het coronavirus zijn intrede deed, is het in Mortsel duidelijk dat de crisis zich op heel wat vlakken laat voelen, net als op de financiële situatie van het lokaal bestuur. De juiste omvang zal pas later echt duidelijk zijn. Ondertussen kunnen we echter rekenen op extra tegemoetkomingen en subsidies van zowel de Vlaamse en Federale overheid.

Ook de cluster welzijn gaat dankbaar aan de slag met de verkregen subsidies van de Vlaamse en federale overheid. In totaal wordt er gespreid over 2020 en 2021 zo 304 905 euro verdeeld over een aantal cruciale projecten in het Mortselse welzijnslandschap.

  • Corona zorgde voor een verdere digitalisering van de maatschappij. Met de subsidies kunnen we met een digipakket structurele hulp bieden aan mensen die digitaal een duwtje in de rug kunnen gebruiken. Naast begeleiding aan huis kan een laptop voorzien worden indien nodig.
  • Er wordt een opbouwwerker aangesteld om mensen te begeleiden om bewuster om te gaan met energie en hen te ondersteunen bij de aankoop van energiezuinige toestellen.
  • Met de subsidie voor voedselhulp worden voedselbons gekocht en verdeeld onder cliënten van de sociale dienst.
  • Alleenstaanden en éénoudergezinnen die al twee jaar op de wachtlijst staan van de Ideale Woning en nog geen recht hebben op de huurpremie krijgen een maandelijkse steun van 50 euro gedurende twee jaar. Na deze termijn maken ze aanspraak op de huurpremie.

Het consumptiebudget wordt aangewend voor éénoudergezinnen die recht hebben op verhoogde tegemoetkoming. Deze categorie inwoners is de meest kwetsbare groep. Meer dan 40 procent van de alleenstaande ouders loopt het risico om in armoede terecht te komen.


Meer nieuws

Uitgelicht