Vanaf 1 september Natuurwetenschappen (ASO) in GTI Mortsel

Het Gesubsidieerd Technisch Instituut Mortsel, beter bekend als het GTI, diende in het kader van de modernisering van het secundair onderwijs een programmatieaanvraag in voor de studierichting Natuurwetenschappen (ASO). Eind maart kregen ze echter het bericht dat deze programmatieaanvraag niet werd toegestaan. Op vrijdag 4 juni 2021 wijzigde de Vlaamse regering haar besluit waardoor leerlingen vanaf 1 september 2021 in het 3e jaar kunnen starten in de ASO-richting Natuurwetenschappen.

“Het aanbieden van een brede waaier aan STEM-opleidingen op ASO-, TSO- en BSO-niveau zorgt ervoor dat elke leerling, knap met het hoofd en/of vaardig met de handen, zijn of haar interesses en talenten optimaal kan ontwikkelen. Voor het GTI in Mortsel is de uitbouw van een domeinoverschrijdende studierichting in ASO met een stevige link naar STEM dan ook een extra troef!”, aldus Kathleen Essers, directrice van het GTI.

Ook lokaal bestuur Mortsel reageert enthousiast. Als schoolbestuur zijn we enorm blij dat de groeikansen van het GTI verder verzekerd worden.

Waarom de Vlaamse regering haar besluit wijzigde?

Op basis van de reacties van verschillende schoolbesturen, waaronder de reactie van het schoolbestuur van GTI Mortsel, oordeelde de Vlaamse regering dat een gedeeltelijke herziening van de genomen beslissing opportuun was. Hierdoor werden 101 programmatieaanvragen bijkomend goedgekeurd.

Een beetje achtergrond

Op 1 september 1962 startte het GTI in Mortsel als gemeentelijke beroepsschool, in de schaduw van de fabrieken van Agfa-Gevaert. Doorheen de jaren is het GTI zich gaan toespitsen op een studieaanbod met een grote mate aan technische specialisatie. In het kader van de recente modernisering van het secundair onderwijs, heeft het GTI resoluut de kaart getrokken van de uitbouw binnen het domein STEM (science, technology, engineering, mathematics).


Meer nieuws

Uitgelicht