Stad Mortsel vecht voor tram 7

Vervoersmaatschappij De Lijn heeft plannen om tramlijn 7 af te schaffen. Stad Mortsel verzet zich hevig tegen dit idee en wil deze historische tramlijn behouden. Het openbaar vervoer in onze regio moet verbeterd worden in plaats van dat het aanbod en de capaciteit verlaagd wordt.

UPDATE 19 maart 2021

Vlaams minister Lydia Peeters maakte bekend dat ze voorstelt om in het vervoersplan van de vervoerregio Antwerpen het tramverhaal on hold te zetten tot ze meer zicht heeft op de levering van de nieuwe trams en de revisie van de PCC-trams. Dat wil zeggen dat stad Mortsel haar slag thuishaalt en dat tram 7 voorlopig blijft bestaan!

We zijn blij dat de minister ingaat op onze vragen en inziet dat er onvoldoende draagvlak is om tram 7 te laten verdwijnen. Ik wil dan ook uitdrukkelijk alle burgers en BV’s bedanken, die zich op creatieve wijze mee achter deze boodschap hebben gezet. Zij hebben deze beslissing mee mogelijk gemaakt. We hopen dat deze beslissing niet enkel een uitstel, maar ook een afstel is!

Minister Peeters stelt na intensief overleg met De Lijn voor om eerst werk te maken van het investeren in nieuwe trams en verder onderzoek. De beslissing over de toekomst van tram 7 staat dus on hold.

Dit is een eerste belangrijke overwinning voor de Mortselaar, maar ook voor de inwoners van andere randgemeenten, die afhankelijk zijn van het tramnetwerk om naar Antwerpen te rijden. We zijn blij dat de minister begrijpt dat je niet én tramlijnen kan schrappen én de capaciteit van het vervoer kan verminderen. We zullen deze boodschap blijven verdedigen in de toekomst. Tram 7 is de oudste tramlijn in Antwerpen en sinds haar ontstaan onlosmakelijk verbonden met Mortsel. Tram 7 is belangrijk voor ons verleden en in een drukke stad als Mortsel nog belangrijker voor onze toekomst.

***

Het nieuwe ontwerp Vervoerplan van De Lijn was een koude douche voor stad Mortsel. De Lijn spreekt hierin over de afschaffing van tramlijn 7 en het terugschroeven van het aanbod en de capaciteit van het openbaar vervoer. Dat is een idee dat voor ons absoluut onaanvaardbaar is. Tram 7 is de oudste tramlijn in Antwerpen en sinds haar ontstaan onlosmakelijk verbonden met Mortsel. Tram 7 is belangrijk voor ons verleden en in een drukke stad als Mortsel nog belangrijker voor onze toekomst. Het schrappen van Tram 7 is een verschraling van het aanbod en de capaciteit van het openbaar vervoer in de zuidrand rond Antwerpen. Tram 15 én Tram 7 zijn succeslijnen. Er is eerder te weinig dan te veel plaats op beiden. Het idee om één van deze lijnen te schrappen is ontoelaatbaar.

Stad Mortsel maakt zich sterk dat De Lijn net de omgekeerde beweging zou moeten maken. Willen we een vlottere doorstroming in onze stad creëren, dan moeten we werk maken van de modal shift. Dat wil zeggen meer verplaatsingen te voet, per fiets, met deelsystemen én met openbaar vervoer. Want dat openbaar vervoer is net een cruciale schakel om onze inwoners een ander alternatief dan de wagen aan te bieden. Dat wil zeggen twee tramlijnen in plaats van één. Méér bussen in plaats van minder. Vlotte en toegankelijke overstapmogelijkheden voor iedereen. En een tramlijn 7 die in plaats van afgeschaft te worden, doorgetrokken wordt tot in Kontich.

Stad Mortsel is vragende partij voor een ambitieus en aantrekkelijk openbaar vervoer, mét tram 7. We hebben in het verleden steeds aangetoond om daar onze schouders onder te willen  zetten. We vragen De Lijn hetzelfde te doen.


Meer nieuws

Uitgelicht