Conformiteitsattest huurwoningen

Als je een woning (een zelfstandige woning of een kamer of studentenkamer) verhuurt in het Vlaamse Gewest, moet je ervoor zorgen dat die woning voldoet aan bepaalde normen. Als eigenaar-verhuurder kan je een document (conformiteitsattest) aanvragen waaruit blijkt dat de huurwoning aan de woningnormen voldoet.

Het verplicht conformiteitsattest geldt voor alle nieuwe verhuringen. De verplichting wordt gefaseerd ingevoerd op basis van de leeftijd van de huurwoning. Eerst komen woningen ouder dan 50 jaar aan bod. Met het conformiteitsattest kunt u aan potentiële huurders aantonen dat de woning voldoet aan de kwaliteitsnormen. Op het attest wordt ook het maximum aantal toegelaten bewoners vermeld.

Het attest blijft 10 jaar geldig, tenzij

  • de woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard wordt op basis van een woningonderzoek door een gemeentelijke of gewestelijke woningcontroleur (conformiteitsonderzoek) of op basis van een acuut veiligheids- of gezondheidsrisico
  • er aan de woning ingrijpende renovatiewerken uitgevoerd worden
  • de Vlaamse Wooninspectie voor de woning een proces-verbaal heeft opgesteld
  • er op het attest expliciet een kortere geldigheidstermijn vermeld staat

De verplichting tot een conformiteitsattest werd vastgelegd in een gemeenteraadsbesluit.

Voorwaarden

U kunt een conformiteitsattest aanvragen bij de gemeente:

  • voor huurwoningen of ter beschikking gestelde woningen als er een hoofdverblijfplaats gevestigd is
  • voor ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen die weer in orde gebracht zijn.

Kosten

  • Voor een zelfstandige woning: 62,5 €
  • Voor een kamerwoning: 62,5 € + 12,5 € per kamer (maximum 1.250 € per gebouw).

Lees hier het gemeenteraadsbesluit dat het retributiereglement voor het aanvragen van een conformiteitsattest vastlegt.

Aanpak

Het attest kan aangevraagd worden bij stad Mortsel via een aanvraagformulier. Voeg recente keuringsattesten toe die aantonen dat alle aanwezige installaties conform en veilig zijn.  De burgemeester spreekt zich binnen de 60 dagen uit aan de hand van het technisch verslag van een gemeentelijke woningcontroleur.

Als de burgemeester geen beslissing neemt binnen de 60 dagen, of de afgifte van het attest weigert, kan je binnen dertig dagen een nieuwe aanvraag doen bij de provinciale afdeling van Wonen-Vlaanderen.

Wonen-Vlaanderen mag ook conformiteitsattesten afleveren voor de aanvraag van de huursubsidie of bij de verhuur van een woning aan een sociaal verhuurkantoor

Uitgelicht

Balie Ruimte

Balie Ruimte

Neerhoevelaan 50 (Postadres Stadsplein 1)

2640 Mortsel

03 444 17 17 https://www.mortsel.be/ruimte