Huisnummer

Heb je een bouwgrond gekocht maar weet je niet wat je huisnummer wordt? Verbouw je een eengezinswoning tot een meergezinswoning? Vraag je huisnummer dan aan bij de gemeente. Elk gebouw moet voorzien zijn van een huisnummer, niet alleen gezinswoningen, maar ook gebouwen voor administratief, commercieel of industrieel gebruik. Het vaststellen en wijzigen van de nummering van huizen en gebouwen is een bevoegdheid van het gemeentebestuur.

Aanpak

Je vraagt het huisnummer aan bij de gemeente. Maak hiervoor aan afspraak met de dienst burgerzaken.

  • bij nieuwbouw vraag je een nieuw huisnummer aan voor elke nieuwe woning.
  • bij een verbouwing van een bestaande woning met één huisnummer naar meer woongelegenheden moet je verschillende huisnummers aanvragen zodat de woongelegenheden erkend kunnen worden als aparte wettelijke verblijfplaatsen. Het opsplitsen van een woning in meerdere eenheden is vergunningsplichtig zelfs als je hiervoor geen bouwwerken uitvoert. Je dient dus eerst een Omgevingsvergunning te bekomen alvorens je een huisnummer kan aanvragen. Hiervoor kan je terecht op de dienst grondgebiedzaken.

Het gemeentebestuur wijst je een of meer huisnummers toe. Als je eigenaar bent van het gebouw, dan moet je zelf het toegekende nummer aanbrengen op een plaats die goed zichtbaar is vanaf de openbare weg. Het huisnummerplaatje moet gemaakt zijn van een duurzaam materiaal.

Uitgelicht

Stadsonthaal