Huwelijksaangifte

De huwelijksaangifte is een registratie bij de burgerlijke stand van het voornemen om te trouwen. De aangifte kan gebeuren ten vroegste 6 maanden en ten laatste 14 dagen voor de geplande huwelijksdatum.

Kosten

De kostprijs voor de administratieve procedure bedraagt 20 euro. Dit bedrag, dat je betaalt bij de aangifte, dekt grotendeels de kostprijs van het trouwboekje dat je op de huwelijksdag overhandigd wordt. Let op: betalen kan enkel via bankkaart. Wij aanvaarden geen cash geld.

Aanpak

De aangifte moet gebeuren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar een van de aanstaande echtgenoten ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. Hiervoor moet je een afspraak maken met de dienst burgerzaken.

Stap 1:

Voor je een afspraak kan maken met een ambtenaar van burgerlijke stand moet je eerst digitaal aanvragen om je huwelijksdossier samen te stellen. Dit doe je door een mail te sturen naar burgerzaken@mortsel .be met volgende gegevens:

  • Naam van beide partners
  • Rijksregisternummer van beide partners
  • Gewenste trouwdatum
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Stap 2:

Wanneer de dienst burgerzaken je documenten heeft nagekeken en verzameld, contacteren zij je opnieuw met de melding dat je een afspraak kan maken om alles te finaliseren. Dit gebeurt binnen de drie weken nadat we je aanvraag tot het samenstellen van een huwelijksdossier hebben ontvangen. Breng zeker je identiteitsbewijs mee naar deze afspraak.

De dienst burgerzaken zal voor je een afspraak maakt ook meegeven welke documenten je zelf nog dient mee te nemen naar je afspraak. Voor aanstaande echtgenoten die niet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister of Belgen die in het buitenland zijn geboren kan dat bijvoorbeeld gaan over volgende documenten:

  • een bewijs van nationaliteit
  • een bewijs van ongehuwde staat of van de ontbinding of nietigverklaring van een vorig huwelijk
  • een bewijs van woonst (een bewijs van de inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister en/of een bewijs van de actuele verblijfplaats evenals in voorkomend geval een bewijs van de gewone verblijfplaats in België sinds meer dan drie maanden).
  • Een attest van verblijf voor het huwelijk.

Als de voorgelegde documenten in een vreemde taal zijn opgemaakt, kan de ambtenaar van de burgerlijke stand een voor eensluidend verklaarde vertaling vragen.

Uitgelicht

Stadsonthaal

Betalen doe je digitaal

Alle balies van lokaal bestuur Mortsel aanvaarden geen cash geld meer.

Betalen kan enkel nog digitaal, met je bankkaart. Handig voor jullie, veiliger voor ons!

bancontactlogo