Integratietegemoetkoming voor personen met een handicap

Als persoon met een handicap kan je vanaf de leeftijd van 21 jaar recht hebben op de integratietegemoetkoming. Deze tegemoetkoming wordt toegekend als er een gebrek aan of een vermindering van zelfredzaamheid werd vastgesteld en je daardoor bijkomende kosten hebt om je in het maatschappelijk leven in te passen.

De integratietegemoetkoming kan afzonderlijk of gelijktijdig toegekend worden met de inkomens vervangende tegemoetkoming.

Je ontvangt een integratietegemoetkoming als je

 • een handicap hebt
 • er een gebrek aan of vermindering van zelfredzaamheid werd vastgesteld
 • je hierdoor bijkomende kosten hebt

Voorwaarden

 • je handicap is erkend
 • je inkomsten en die van je partner mogen bepaalde grenzen niet overschrijden
 • je bent minstens 21 jaar en jonger dan 65 jaar
 • je bent ingeschreven in het bevolkingsregister
 • je bent gedomicilieerd en verblijft werkelijk in België
   

Uitzonderingen

U komt ook in aanmerking voor een integratietegemoetkoming als u

 • Jonger dan 21 jaar bent en ofwel:
  • gehuwd of gehuwd geweest bent
  • een kind ten laste hebt
  • een handicap gekregen hebt na het wegvallen van het recht op kinderbijslag
 • Niet bent ingeschreven in het bevolkingsregister, maar wel in het vreemdelingenregister, register van ambtenaren van de Europese Unie of register van de bevoorrechte buitenlanders op voorwaarde dat u permanent en daadwerkelijk in België verblijft en voldoet aan één van de onderstaande voorwaarden:
  • afkomstig van een lidstaat van de Europese Unie
  • afkomstig van Algerije, IJsland, Liechtenstein, Marokko, Noorwegen, Zwitserland of Tunesië en aangesloten bij een sociale zekerheidsregeling of student
  • staatloos
  • vluchteling
  • echtgenoot van, wettelijk samenwonend met of gezinslid van één van de bovenstaande personen
  • tot 21 jaar de verhoogde kinderbijslag ontvangen

Aanpak

Je kan ook steeds contact opnemen met de zorgintake van lokaal bestuur Mortsel. Je hoeft hiervoor geen afspraak te maken. De aanvraag wordt elektronisch online verwerkt. Je ontvangt ter plaatse de nodige formulieren.

Je kan deze tegemoetkoming samen met de inkomensvervangende tegemoetkoming aanvragen. Er wordt een administratief onderzoek gedaan naar je inkomen en gezinssituatie. Het centrum voor medische expertise beoordeelt je handicap. Als je recht hebt op de tegemoetkoming, ontvang je deze vanaf de maand volgend op de beslissing.

FOD sociale zekerheid
Heb je vragen waar je bij onze eigen diensten niet mee terechtkan, dan is er elke eerste dinsdag van de maand de zitdag van de sociale dienst van de FOD sociale zekerheid. Deze zitdag gaat niet door op 2 januari 2018.
Locatie: Meerminne 6
Uur: 10.00 – 12.00 uur

Meenemen

 • identiteitskaart

Uitgelicht