Raming van uw toekomstige pensioenrechten

Een rustpensioen wordt berekend op basis van loopbaan, leeftijd en gezinssituatie. Ook vrijwillige bijdragen en bepaalde perioden van inactiviteit worden in aanmerking genomen. Het jaarlijkse pensioenbedrag is, in het algemeen, de som van de bijdragen berekend per jaar. Hoe langer je loopbaan en hoe hoger je wedde, hoe hoger je pensioen zal zijn. Een toekomstige gepensioneerde die de leeftijd van 55 jaar bereikt, ontvangt automatisch een raming van de opgebouwde en nog te verwezenlijken pensioenrechten, samen met een overzicht van zijn loopbaan.

Indien je werknemer of zelfstandige bent kan je je pensioen aanvragen na afspraak bij de dienst welzijn.

Je kan je pensioen aanvragen ten vroegste 1 jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd. Een volledige loopbaan is 45 dienstjaren.
Onder bepaalde voorwaarden kan je al vroeger met pensioen gaan.
Een loopbaanuittreksel kan je met je elektronische identiteitskaart aanvragen op www.mypension.be   

Uitgelicht