Uittreksel strafregister

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen die op naam van de betrokkene staan, vermeld worden. Het uittreksel vermeldt de effectief uitgesproken vonnissen die opgetekend staan in het strafregister van de betrokkene. Een lijst van die veroordelingen wordt bij het getuigschrift gevoegd.

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere 'getuigschrift van goed zedelijk gedrag'.

Er zijn drie modellen:

Artikel 595 (algemeen model) is het standaardgetuigschrift dat u kunt aanvragen voor allerlei doeleinden. Openbare besturen, particulieren en privé-instellingen kunnen u een uittreksel uit het strafregister vragen wanneer u een activiteit uitoefent waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet gereglementeerd zijn.

Art. 596.1 (model voor gereglementeerde activiteiten) is het getuigschrift voor activiteiten waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden in een wet of een verordening bepaald werden (bv. veiligheidsberoepen, vervoer van personen of goederen, fiscale beroepen).

Artikel 596.2 ('minderjarigenmodel') is nodig voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren, zoals opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

Meer informatie over het strafregister, het uittreksel, de uitwissing van een strafvermelding en het eerherstel vindt u op de website van de FOD Justitie.

Aanvraag

Thuisloket

Een uittreksel uit het strafregister vraag je bij voorkeur digitaal aan via het Thuisloket. Je hebt daarvoor een kaartlezer nodig.

Alternatieven

 • persoonlijk aan het stadsonthaal, Stadsplein 2 – 2640 Mortsel.
 • via mail naar burgerzaken@mortsel.be met vermelding van volgende gegevens:
  • naam en voornaam;
  • adres;
  • rijksregisternummer;
  • telefoonnummer (bereikbaarheid tijdens de kantooruren);
  • gemotiveerde reden voor de aanvraag;

Hou er wel rekening mee dat de afgifte niet altijd onmiddellijk kan gebeuren.

Afgifte

Het uittreksel moet steeds persoonlijk worden afgehaald..

Uitgelicht