Uittreksel uit geboorteakte

Een geboorteakte wordt opgemaakt na de aangifte van de geboorte en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de geboorteplaats. In een geboorteakte vind je alle gegevens over de geboorte van een persoon.

Een uittreksel van een geboorteakte is een verkorte versie van de aktetekst die enkel de hoogstnoodzakelijke gegevens bevat zoals naam, voornamen, plaats en datum van geboorte.

Voorwaarden

  • je kan een akte aanvragen van jezelf, van je echtgenoot en van je bloedverwanten in opgaande en neerdalende lijn (ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen)
  • als openbare overheid, de wettelijke vertegenwoordiger, de erfgenaam, de notaris en de advocaat kan je eveneens een akte aanvragen.  Je moet dit dan wel met een reden verantwoorden
  • voor alle andere personen moet je de vraag persoonlijk op het stadhuis of per brief doen.  Opgelet! Is de akte minder dan 100 jaar oud, moet je de toestemming hebben van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen. Je voegt de toestemming bij de aanvraag.

Aanpak

  • Vraag je uittreksel gewoon thuis op via het thuisloket en ontvang het enkele minuten later in je mailbox.
  • Beschik je niet over een eID kaartlezer, ga dan zonder afspraak even langs het stadsonthaal.

Uitgelicht

Stadsonthaal