Voorlopig rijbewijs

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument, het geeft je de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

Je kan kiezen uit:

  • Voorlopig rijbewijs mét begeleider, dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar;
  • Voorlopig rijbewijs zonder begeleider, dit is 18 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar.

Voorwaarden

Je bent niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor u het voorlopig rijbewijs aanvraagt.

Bijkomende voorwaarden
 

  • Voorlopig rijbewijs met begeleider: je kan het voorlopig rijbewijs met begeleider afhalen vanaf 17 jaar. Begeleiders zijn verplicht om hiervoor een vorming van 3 uren te volgen bij een rijschool. Bij de aanvraag van het voorlopig rijbewijs bng je het vormingsattest van je begeleider(s) mee;
  • Voorlopig rijbewijs zonder begeleider: je bent 18 jaar en je hebt eerst 20 uur praktijklessen gevolgd bij een erkende rijschool. Als deze rijschool je rijgeschikt acht om alleen te rijden, krijg je een getuigschrift van onderricht, waarna je de rest van de opleiding zonder begeleider mag afleggen.

Kosten

  • 25 euro

Wij aanvaarden geen cash geld. Betalen doe je met je bankkaart of via Payconiq.

Aanpak

Voor het aanvragen van een voorlopig rijbewijs maak je een afspraak met de dienst burgerzaken.
Wanneer je voorlopig rijbewijs klaar is, kan je het komen ophalen bij de dienst onthaal, zonder afspraak.

Meenemen

  • Als je kiest voor het voorlopig rijbewijs zonder begeleider breng je het getuigschrift van onderricht mee;
  • Wanneer je kiest voor een voorlopig rijbewijs met begeleider, breng je het vormingsattest van je begeleider(s) mee.

Uitgelicht

Stadsonthaal