Activiteiten en evenementen ONLINE aanvragen

Sinds 1 juni 2016 kan je activiteiten en evenementen in Mortsel aanvragen via het online evenementenloket. Dat kwam tot stand in samenwerking met een aantal buurgemeenten en Brandweer zone Rand.

Wanneer doe je een aanvraag via het evenementenloket?

  • wanneer de volledige activiteit of een gedeelte ervan plaatsvindt op een openbare plaats;
  • wanneer je luider muziek wil spelen dan 85 decibel;
  • wanneer je constructies wil plaatsen op een openbare plaats;
  • wanneer je een straat, plein, parking tijdelijk wenst af te sluiten of parkeervrij wil maken (enkel) in functie van een evenement op een openbare plaats (*);
  • wanneer je een fotoshoot of een filmopname wil organiseren op een openbare plaats;
  • wanneer je een uitzending wil organiseren op een openbare plaats;
  • wanneer je vuur wil gebruiken;
  • wanneer het gaat om een buurt-, straat- of schoolfeest of een fuif;
  • wanneer het gaat om (commerciële) promotie of verkoop op een openbare plaats.

Aan de slag ... Ga via deze link naar het online evenementenloket en doe je aanvraag.

(*) in andere gevallen - wanneer er dus geen link is met een evenement op een openbare plaats - volg je deze link.

Opgelet

Uitgelicht