Lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie (LNVP)

Wat is het LNVP?
Het Lokaal Netwerk Vrijetijds Participatie is een samenwerkingsverband van partners uit het brede welzijnsveld in Mortsel. Het netwerk heeft als doel de deelname van kwetsbare doelgroepen aan vrije tijd te vergroten door drempels weg te werken.

Afsprakennota
De samenwerking binnen het netwerk is vastgelegd in een afsprakennota. In deze nota staan de concrete acties die het netwerk wil realiseren om haar doel te bereiken. De nota gaat steeds over een periode van zes jaar. De huidige nota loopt van 2020 tot en met 2025.

Bij welke partners kan je als burger terecht?
Het netwerk is samengesteld uit volgende partners:

Zelf als organisatie partner worden?
Bezorg ons de informatie over jouw organisatie via dit digitaal webformulier.

Uitgelicht