Jeugdwerkregels zomer 2021

Neemt jouw kind deze zomer deel aan een jeugdactiviteit zoals een themaweek of de speelpleinwerking? Zit je nog met vragen over wat mag en wat niet? Hieronder vind je een samenvatting van de jeugdwerkregels die we in de Zomerbubbels toepassen.

Als ouder krijg je ook nog een mail met gerichte informatie.

 1. Deelnamevoorwaarden
 • Wie ziektesymptomen heeft (geen COVID) kan niet deelnemen. Je kan pas deelnemen als je 3 dagen symptoomvrij bent, tenzij er twijfel is over een vals negatieve test. Dan raadpleeg je eerst je huisarts.
 • Wie COVID-19 heeft gehad (bv. na een positieve test bij terugkeer van een reis) moet minimaal 10 dagen rekenen na de start van de symptomen alvorens terug deel te kunnen nemen aan een activiteit of kamp EN bij terugkeer ook koorts- en symptoomvrij zijn. Kijk hierbij zeker naar het medische oordeel van je arts of het testcentrum en de geldende regelgeving.
 • Wie besmet is met COVID-19 of onder 1 dak woont met een besmet persoon (ouder, broer, zus, ..) moet getest worden en moet de termijn voor thuisisolatie respecteren en kan dus niet verder deelnemen aan activiteiten etc.
 • Wie behoort tot de risicogroep kan deelnemen mits toestemming van de huisarts of ouder.

Informatie over risicogroepen: https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risicogroepen%20pediatrie%20NL%20FINAL.pdf

 • Is er een besmetting in je gezinsbubbel of heeft je kind een hoog-risicocontact gehad, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.
 1. Contactbubbels
 • We maken bubbels van maximum 100 deelnemers. Binnen bubbels is contact met elkaar mogelijk, moeten de deelnemers geen afstand houden en geen mondmasker gebruiken. 
 • Voor activiteiten met wisselende deelnemers (bv speelpleinwerking) blijft een contactbubbel minstens 1 week gelden.
 • We vermijden onderling contact tussen verschillende bubbels en houden 1,5 meter afstand  indien contact toch nodig is of gebruiken een mondmasker als de afstand niet wordt behouden. 
 • Ouders en andere externen kunnen niet in de bubbels. Afstand houden van 1,5 meter en mondmaskers spelen hier nog steeds een belangrijke rol.  
 • Iedereen gaat bewust om met de bubbels. Het is sterk aangeraden om voor 1 soort activiteit per week te kiezen.  Bijvoorbeeld de ene week een kamp en de andere week de speelpleinwerking. Als je kind - verspreid over een week - in verschillende bubbels terechtkomt, vergoot de kans dat het virus zich verspreidt. Bijvoorbeeld: overdag op speelpleinwerking en ’s avonds een voetbaltraining is dus niet aangewezen.
 • We bouwen regelmatig een rustmoment in. Rust speelt een belangrijke rol in het tegengaan van het virus (10-uurtje, 4-uurtje, middagpauze, handwassessies, …)  
 1. Hygiëne
 • Extra de handen wassen, hoesten in de elleboog en niezen in een papieren zakdoek blijft ook tijdens de kampen en activiteiten nodig.  
 • De begeleiders zorgen ervoor dat alles volgens deze hygiënische voorschriften verloopt. De gebouwen worden extra vaak geventileerd en gepoetst.
 • Elke bubbel gebruikt zijn eigen materiaal. Verhuist het materiaal toch naar een andere bubbel dan wordt het eerst grondig gereinigd.
 • Voor +12 is het dragen van een mondmasker in contact met externen noodzakelijk. Zij moeten een mondmasker meebrengen. Binnen de eigen bubbel is onderling contact wel mogelijk en het dragen van een mondmasker niet nodig. 
 1. Noodprocedure
 • Wordt er iemand ziek op kamp of tijdens de activiteit? Dan vallen we terug op de noodprocedure. 
 • Wanneer je kind tijdens het kamp ziektesymptomen vertoont, wordt het meteen - onder toezicht van de coördinator - in een quarantaineruimte ondergebracht en word je als ouder gevraagd het kind zo spoedig mogelijk op te halen. Zorg dat je steeds bereikbaar bent.
 • De begeleiders houden voor, tijdens en na de kampen of activiteiten gegevens van aanwezigen en medische fiches bij.  
 • We houden een logboek bij dat de contacten tussen de deelnemers onderling en met externen bijhoudt. Blijkt dat iemand besmet is met COVID-19, tijdens of na het kamp? Dan gebruiken de contacttracers deze documenten om te kijken wie gecontacteerd moet worden in functie van een mogelijke besmetting.

Heb je na het lezen van deze informatie toch nog vragen? Mail vrijetijd@mortsel.be.

Uitgelicht