Algemene inleiding

Solidariteit met het Zuiden heeft te maken met bewustzijn:

  • van de oorzaken van de onrechtvaardige kloof tussen Noord en Zuid;
  • van de impact van het eigen gedrag op het Zuiden;
  • van de structurele veranderingen die nodig zijn voor een rechtvaardigere wereld.

De stad Mortsel maakt werk van een kwalitatief geïntegreerd mondiaal beleid en brengt politiek en burgers samen voor een rechtvaardige wereld. Sinds 1 september 2020 is de Mondiale raad (voormalige GROS) een deelraad van de nieuwe Clusterraad beleven en welzijn.

Wat doet Mortsel? Inwoners informeren en sensibiliseren door:

  • de gemeentelijke communicatiekanalen te gebruiken om een draagvlak te realiseren voor mondiale thema’s;
  • activiteiten en samenwerkingsverbanden op te zetten met lokale organisaties, buurgemeenten en andere Noord-Zuidactoren;
  • het aanbod voor mondiale vorming op de Mortselse scholen uit te breiden.

Financiële steun geven:

  • aan het Zuiden (Zuidsteun) via projecten van lokale Noord-Zuidorganisaties (ngo’s en 4de pijlers);
  • aan bevolkingsgroepen die getroffen worden door catastrofes (noodhulp);
  • aan verenigingen, scholen en jongeren die in Mortsel informeren en sensibiliseren over hun ontwikkelingsproject in het Zuiden en/of de Noord-Zuidverhoudingen in de wereld (Noordsteun).

Op 26 mei 2020 keurde de gemeenteraad het nieuwe reglement ‘Steun Mondiaal’ goed. Dit reglement trad in werking vanaf 1 september 2020. Met dit vernieuwde reglement wil het Lokaal Bestuur Mortsel haar mondiaal beleid concreet vorm geven. Lees hier het reglement.

Sinds september 2020 is ook het nieuwe reglement inzake de erkenning van verenigingen in voege getreden, waarbij we geen onderscheid meer maken tussen de verschillende verenigingen (jeugd, sport, cultuur, ontwikkelingssamenwerking). Verenigingen die werken rond ontwikkelingssamenwerking, kunnen met andere woorden vanaf nu ook erkend worden als Mortselse vereniging, indien ze aan de voorwaarden voldoen. Voor de werking in Mortsel kunnen ze dan ook subsidies ontvangen, indien ze aan de voorwaarden voor subsidiëring voldoen. Meer informatie vind je via deze link: www.mortsel.be/verenigingen.

 

Uitgelicht

Stadsonthaal