Algemene inleiding

Solidariteit met het Zuiden heeft te maken met bewustzijn

  • van de oorzaken van de onrechtvaardige kloof tussen Noord en Zuid,
  • van de impact van het eigen gedrag op het Zuiden
  • van de structurele veranderingen die nodig zijn voor een rechtvaardigere wereld.

De stad Mortsel maakt werk van een kwalitatief geïntegreerd mondiaal beleid en brengt politiek en burgers samen voor een rechtvaardige wereld.

Wat doet Mortsel?
Inwoners informeren en sensibiliseren door:

  • de gemeentelijke communicatiekanalen te gebruiken om een draagvlak te realiseren voor mondiale thema’s;
  • activiteiten en samenwerkingsverbanden op te zetten met lokale organisaties, buurgemeenten en andere Noord-Zuidactoren;
  • het aanbod voor mondiale vorming op de Mortselse scholen uit te breiden.

Financiële steun geven:

  • aan het Zuiden via projecten van lokale Noord-Zuidorganisaties (ngo’s en 4de pijlers);
  • aan bevolkingsgroepen die getroffen worden door catastrofes (noodhulp);
  • aanr jongeren die deelnemen aan een project in het Zuiden.

Uitgelicht

Stadsonthaal