Zuidsteun

Lokaal Bestuur Mortsel voorziet jaarlijks een budget voor het mondiaal beleid. 6000 euro wordt jaarlijks voorzien voor de noodhulp. 33% van het resterende saldo voorziet LBM voor de ondersteuning van de Noord/Zuid koepel 11.11.11. Het resterende bedrag stelt het LBM ter beschikking voor de ondersteuning van projecten Zuidsteun, Noordsteun en de prijs ‘mondiaal project van het jaar’.

Het lokaal bestuur Mortsel geeft steun aan projecten ‘mondiaal’ in ontwikkelingslanden. De projecten moeten plaatsvinden in landen uit de DAC-lijst opgesteld door de OESO. De projecten moeten bijdragen tot de realisatie van de Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals, SDG’s) van de Verenigde Naties.

De steun kan aangevraagd worden door volgende organisaties:

  • officieel erkende NGO’s;
  • 4de pijler organisaties aangesloten bij het steunpunt.

Het project moet een link hebben met Mortsel. Dit door een vertegenwoordiging voor het project van twee Mortselse ambassadeurs.

De steun bedraagt maximaal 75 % van de subsidieerbare uitgaven met een maximum bedrag van 7.500 euro. Indien het budget ontoereikend zou zijn, wordt de steun evenredig verminderd, afhankelijk van het aantal ingediende aanvragen. Volgende uitgaven komen in aanmerkingen voor subsidiëring: infrastructuur; promotie- en communicatiekosten; verzekeringen; administratie, huur of aankoop van materiaal.

Per organisatie kan er per jaar maar één project ondersteund worden door het lokaal bestuur Mortsel.

Prijs mondiaal project van het jaar

De goedgekeurde projecten van de Zuidsteun maken een presentatie die getoond wordt op de website van Lokaal Bestuur Mortsel, www.mortselbestuift.be. Inwoners van Mortsel kunnen op de site stemmen op hun favoriet project en worden aangemoedigd om een project financieel te steunen. Het project dat een maand na publicatie de meeste stemmen heeft verzameld, krijgt een extra subsidie van 1.000 euro en mag gedurende een jaar de titel dragen van ‘mondiaal project van het jaar’.

 

 

Uitgelicht