Clusterraden en deelraden

Met het nieuwe participatiereglement innoveren we inspraak en advies in Mortsel. We spreken niet langer van adviesraden, maar van deelraden. We richten bovendien 2 nieuwe overkoepelende clusterraden in, de clusterraad Ruimte en de clusterraad Welzijn & Beleven.

Het bestuur kan de clusterraden ende deelraden raadplegen over bepaalde dossiers of thema’s. Ze hebben tevens een signaalfunctie en kunnen op eigen initiatief advies geven. Ze doen ook aan belangenbehartiging voor die personen, die niet als groep voor zichzelf (kunnen) opkomen. In het verleden bestond er geen aparte adviesraad voor personen met een beperking. We willen voor deze doelgroep dan ook uitdrukkelijk vertegenwoordigers uitnodigen om deel uit te maken van de clusterraden. De clusterraden en elk van de deelraden zijn (zij ondernemen zelf initiatief wanneer er een vraag komt of wanneer zij zelf een signaal willen voorleggen) en ze zijn (zowel in samenstelling als in werking).

Voorstelling deelraden

  • Clusterraad Ruimte, met bijhorende deelraden:

GECORO (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening, inclusief wonen): contactpersoon Roeland Smits (voorzitter GECORO, mail rs@perifer.be) - website: volg deze link
Deelraad milieu: contactpersonen Jan Desmyter (voorzitter milieuraad, mail jan.desmyter@telenet.be) en Marc Tobback (secretaris milieuraad, mail marc.tobback@telenet.be) - website www.milieuraadmortsel.be

  • Clusterraad Welzijn & Beleven, met bijhorende deelraden:

Deelraad vrijetijd: contactpersonen Lydia Cassiers (mail Lydia.cassiers@telenet.be - gsm 0486 69 07 67) en Gino Slootmans (mail info@creactief.be - gsm 0484 05 96 80)
Deelraad jeugd
Deelraad ouderen: contactpersonen Huguette Cuyvers (mail: huguettecuyvers1951@gmail.com - gsm 0477 21 30 12) en Reinhilde Van Hecken (mail reinhildevanhecken@outlook.be - gsm 0485 36 33 14)
Mondiale Raad (ontwikkelingssamenwerking): contactpersoon Annemie Creemers (mail Annemie.creemers@gmail.com - gsm 0485 78 68 11)
Diversiteitsraad: contactpersoon Erik Vandenhoeck (mail vandenhoeckerik@gmail.com)
Werktank LEM (lokale economie Mortsel): contactpersoon Patrick Vendrig (mail info@henryshouse.be)

Vragen? Coördinator Verenigingen en inspraakorganen: tel. 03 444 17 75 of inspraak@mortsel.be

Uitgelicht