Ideeënfabriek: impulssubsidies

Impulssubsidie kleinschalige projecten

Elke meerderjarige Mortselaar, een buurtcomité of een vereniging kan een projectaanvraag indienen voor een impulssubsidie voor kleinschalige projecten.

De aanvragen moeten voldoen aan de volgende criteria:

 • niet discriminerend;
 • het project werkt verbindend en versterkt de Mortselaar;
 • het project mag niet commercieel zijn;
 • lokaal (voor en door Mortselaren);
 • oog voor algemeen belang;
 • oog voor duurzaamheid en participatie.

Van de voorgestelde projecten subsidiëren we tot maximum 1000 euro/project per jaar.

De aanvragen moeten steeds ingediend worden voor 1 november (eerste helft van het jaar) of voor 1 juni (tweede helft van het jaar).
Voor de projecten voor de eerste helft van 2021 is deze aanvraagdatum uitgesteld tot 31 december 2020.

Aanvragen? Maak je keuze:


Impulssubsidie innovatieve projecten

We willen burgers met een innovatief idee de kans geven om vernieuwende concepten of ideeën te verwezenlijken die bijdragen aan Mortsel.

Deze aanvragen moeten voldoen aan de volgende criteria:

 • innovatief (bestaat nog niet in dezelfde of andere vorm in Mortsel);
 • bereik is groter dan wijk, buurt of deelpopulatie;
 • gedetailleerde projectfiche met budgetraming;
 • niet discriminerend;
 • het project werkt verbindend en versterkt de Mortselaar;
 • het project heeft geen commerciële insteek;
 • lokaal (voor en door Mortselaren);
 • oog voor algemeen belang;
 • oog voor duurzaamheid en participatie.

Van het voorgesteld project subsidiëren we tot maximum 5000 euro/project per jaar.

De aanvragen moeten steeds ingediend worden voor 1 november van het voorgaande jaar van het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.
Voor de projecten voor 2021 is deze aanvraagdatum uitgesteld tot 31 december 2020.

Aanvragen? Maak je keuze:

 

Uitgelicht