Participatiereglement

Sinds 1 september 2020 is het nieuwe participatiereglement van kracht. Dit reglement houdt een aantal belangrijke wijzigingen in, zoals de hervorming van de adviesraden naar deelraden; de oprichting van clusterraden en de nieuwe ideeënfabriek met impulssubsidies.

Lees hier het volledige reglement.

In het nieuwe participatiereglement vind je tevens informatie over de subsidies en de voorwaarden voor buurt- en straatfeesten. Klik hier als je een buurtfeest wil organiseren.

Op www.mortselbestuift.be vind je alle informatie over onze participatieve trajecten.

Uitgelicht