Uittreksel uit geboorteakte

Een geboorteakte wordt opgemaakt na de aangifte van de geboorte en geregistreerd in de centrale digitale databank van de burgerlijke stand. In een geboorteakte vind je alle gegevens over de geboorte van een persoon.

Een uittreksel van een geboorteakte is een verkorte versie van de aktetekst die enkel de hoogstnoodzakelijke gegevens bevat zoals naam, voornamen, plaats en datum van geboorte.

Voorwaarden

  • je kan een afschrift of uittreksel aanvragen van jezelf, van je echtgenoot en van je bloedverwanten in opgaande en neerdalende lijn (ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen);
  • als openbare overheid, de wettelijke vertegenwoordiger, de erfgenaam, de notaris en de advocaat kan je eveneens een afschrift of uittreksel aanvragen.  Je moet dit dan wel met een reden verantwoorden.

Aanpak

  • Vraag je uittreksel gewoon thuis op via het thuisloket en ontvang het enkele minuten later in je mailbox.
  • Beschik je niet over een eID kaartlezer, maak dan een afspraak bij de dienst burgerzaken.

Meenemen

Als u het document zelf ophaalt:

  • uw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als u het document voor iemand anders aanvraagt:

  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
  • uw eigen identiteitskaart.

Uitgelicht

Stadsonthaal