Buitenlandse huwelijksakte erkennen en overschrijven

Om een buitenlands huwelijk te laten erkennen, moet je - na je terugkeer in België - het huwelijk laten registreren.

Om je huwelijksakte te laten registreren, moet ze volledig gelegaliseerd zijn en vertaald naar het Nederlands.

Voorwaarden

Een huwelijk dat in het buitenland wordt voltrokken is in België geldig als:

  • je voldoet aan de Belgische wettelijke voorwaarden om te kunnen trouwen 
  • het huwelijk is voltrokken volgens de vormen die in het betrokken land gebruikelijk zijn

Als je Belg bent, worden alle veranderingen in uw burgerlijke staat geregeld door het Belgisch recht. Ook als je in het buitenland verblijft, zal het Belgisch recht toegepast worden. Ben je geen Belg, dan gelden de huwelijksvoorwaarden van het land waarvan je de nationaliteit bezit.

Om de buitenlandse huwelijksakte in België over te schrijven moet ze eerst erkend worden. Om een buitenlandse huwelijksakte in België te laten erkennen moet de akte:

  • opgesteld zijn door de buitenlandse bevoegde autoriteit. Ze moet ook de vorm hebben die in dat land gebruikelijk is
  • gelegaliseerd zijn
  • door een beëdigde vertaler vertaald worden naar het Nederlands als de akte in een vreemde taal werd opgesteld. Je moet de taal kiezen van de Belgische gemeente waar de akte wordt overgeschreven.
  • Je moet de handtekening van de buitenlandse beëdigde vertaler ook laten legaliseren. In België kan je de lijst van de beëdigde vertalers verkrijgen op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg.

Kosten

De overschrijving is gratis.

Aanpak

Maak hiervoor een afspraak met de dienst burgerzaken.

Verblijf je in het buitenland en ben je niet ingeschreven in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente, dan kan je de aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van:

  • je woonplaats in België

  • de woonplaats van een bloedverwant tot en met de tweede graad 

  • je geboorteplaats.

Bij gebrek aan bovenstaande mogelijkheden kan de aangifte gebeuren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van Brussel.

Uitgelicht

Stadsonthaal