Huwelijksaangifte

Met een huwelijksaangifte verklaren u en uw partner dat u wilt huwen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Kosten

De kostprijs voor de administratieve procedure bedraagt 20 euro. Dit bedrag, dat je betaalt bij de aangifte, dekt grotendeels de kostprijs van het trouwboekje dat je op de huwelijksdag overhandigd wordt. Let op: betalen kan enkel via bankkaart. Wij aanvaarden geen cash geld.

Aanpak

De aangifte kan gebeuren vanaf 6 maanden voor de geplande huwelijksdatum.

De aangifte moet gebeuren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar een van de aanstaande echtgenoten ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. Hiervoor moet je een afspraak maken met de dienst burgerzaken.

Stap 1:

Voor je een afspraak kan maken met een ambtenaar van burgerlijke stand moet je eerst digitaal aanvragen om je huwelijksdossier samen te stellen. Dit doe je door een mail te sturen naar burgerzaken@mortsel .be met volgende gegevens:

 • Naam van beide partners;
 • Rijksregisternummer van beide partners;
 • Gewenste trouwdatum en tijdstip;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Stap 2:

Wanneer de dienst burgerzaken je documenten heeft nagekeken en verzameld, contacteren zij je opnieuw met de melding dat je een afspraak kan maken om alles te finaliseren. Dit gebeurt binnen de drie weken nadat we je aanvraag tot het samenstellen van een huwelijksdossier hebben ontvangen. Breng zeker je identiteitsbewijs en de gegevens van eventuele getuigen mee naar deze afspraak: naam en rijksregisternummer.

De dienst burgerzaken zal voor je een afspraak maakt ook meegeven welke documenten je zelf nog dient mee te nemen naar je afspraak. Voor aanstaande echtgenoten die niet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister of Belgen die in het buitenland zijn geboren kan dat bijvoorbeeld gaan over volgende documenten:

 • een bewijs van nationaliteit
 • een bewijs van ongehuwde staat of van de ontbinding of nietigverklaring van een vorig huwelijk
 • een bewijs van woonst (een bewijs van de inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister en/of een bewijs van de actuele verblijfplaats evenals in voorkomend geval een bewijs van de gewone verblijfplaats in België sinds meer dan drie maanden).
 • Een attest van verblijf voor het huwelijk.

Als de voorgelegde documenten in een vreemde taal zijn opgemaakt, zal de ambtenaar van de burgerlijke stand een voor eensluidend verklaarde vertaling vragen.

Meenemen

 • een voor eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakten van beide partners. Voor personen die in België geboren zijn of van wie de geboorteakte in België overgeschreven is, vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand het afschrift zelf op.
 • een identiteitsbewijs
 • als één van de echtgenoten de aangifte doet: een schriftelijk bewijs waaruit de instemming van de andere echtgenoot met de aangifte blijkt.

Aanstaande echtgenoten die niet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister moeten daarnaast ook de volgende documenten meenemen:

 • een bewijs van nationaliteit
 • een bewijs van ongehuwde staat of van de ontbinding of nietigverklaring van een vorig huwelijk
 • een attest van hoofdverblijfplaats.

Deze documenten moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie en, indien nodig, van een vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België.

Uitgelicht

Stadsonthaal

Betalen doe je digitaal

Alle balies van lokaal bestuur Mortsel aanvaarden geen cash geld meer. Betalen kan er enkel nog digitaal, met je bankkaart. Handig voor jullie, veiliger voor ons!

We beschikken enkel nog over een cashpunt in de Meerminnecampus, waar burgers terecht kunnen die absoluut met cash geld willen betalen. Ze ontvangen daar een betalingsbewijs dat ze kunnen voorleggen aan de dienst naar keuze.

bancontactlogo