Archiefdocumenten raadplegen

Stamboomonderzoek gebeurt door onze medewerkers, eigen opzoekingen zijn onmogelijk omdat het archief niet publiek toegankelijk is.

Kosten

Voor genealogische opzoekingen die meer dan 1 uur opzoekwerk in beslag nemen, wordt een tarief van 50 euro per begonnen werkuur aangerekend. Gewenste afschriften van akten zijn gratis.

Aanvraag

Je dient je aanvraag schriftelijk in of per mail:

Stad Mortsel
College van Burgemeester en Schepenen
Stadsplein 1
2640 Mortsel

 

1) Akten van de Burgerlijke Stand


AKTE


AFSCHRIFT


UITTREKSEL
MET AFSTAMMING


UITTREKSEL ZONDER AFSTAMMING


Akte ouder dan 100 jaar
 


iedereen


iedereen


iedereen


Akte jonger dan 100 jaar, met toelating rechtbank
 


iedereen


iedereen


iedereen, nooit toelating vereist


Akte jonger dan 100 jaar, zonder toelating rechtbank

 • Betrokkene
 • Bloedverwant in stijgende en dalende lijn (geen broer/zus)
 • Echtgenoot of overlevende echtgenoot
 • Erfgenamen
 • Notaris
 • Advocaat
 • Openbare overheden
 • Wettelijke vertegenwoordiger
 • Betrokkene
 • Bloedverwant in stijgende en dalende lijn (geen broer/zus)
 • Echtgenoot of overlevende echtgenoot
 • Erfgenamen
 • Notaris
 • Advocaat
 • Openbare overheden
 • Wettelijke vertegenwoordiger

iedereen, nooit toelating vereist


2) Bevolkingsregisters en vreemdelingenregisters

Sinds 27 januari 2014 is er een nieuw Koninklijk Besluit van kracht met betrekking tot de ontsluiting van de bevolkingsregisters voor genealogisch en historisch onderzoek. Door deze wijzigingen zijn opvragingen van uittreksels en getuigschriften mogelijk voor genealogische, historische of andere wetenschappelijke doeleinden.

gegevens ouder dan 120 jaar

De afgifte is mogelijk zonder randvoorwaarden (maar niet gratis).

gegevens jonger dan 120 jaar

Schriftelijke toestemming van de betrokkene of diens verwanten is vereist:

 • rangorde van personen die toestemming kunnen verlenen:
  • betrokkene zelf;
  • diens langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner;
  • één van de afstammelingen in de eerste graad;
  • College van Burgemeester en Schepenen;
 • de aanvraag dient eveneens de verbintenis te bevatten dat de verkregen personengegevens door de aanvrager enkel zullen worden gebruikt voor genealogische, historische of wetenschappelijke doeleinden alsook de vermelding van de publicatie(s) waarvoor deze gegevens eventueel zullen worden aangewend;
 • het College kan bijkomende inlichtingen vragen om de gegrondheid van de aanvraag te beoordelen.

Uitgelicht

Stadsonthaal

Betalen doe je digitaal

Alle balies van lokaal bestuur Mortsel aanvaarden geen cash geld meer. Betalen kan er enkel nog digitaal, met je bankkaart. Handig voor jullie, veiliger voor ons!

We beschikken enkel nog over een cashpunt in de Meerminnecampus, waar burgers terecht kunnen die absoluut met cash geld willen betalen. Ze ontvangen daar een betalingsbewijs dat ze kunnen voorleggen aan de dienst naar keuze.

bancontactlogo