Wettiging handtekening

Het wettigen of legaliseren van een handtekening betekent dat een daartoe bevoegde overheid de echtheid van een handtekening schriftelijk bevestigt. Deze wettiging heeft echter niet tot doel de echtheid van de inhoud van het document te bewijzen.

Voorwaarden

  • de persoon van wie de handtekening gewettigd moet worden, moet zijn woonplaats hebben in de gemeente
  • het document mag niet bestemd zijn voor immorele, bedrieglijke of strafbare oogmerken
  • de formaliteit moet nuttig of nodig zijn. Het mag bijgevolg niet gaan om een louter private akte (een eigenhandig geschreven testament bijvoorbeeld).

Kosten

Een wettiging voor 'sociale' doeleinden is gratis. Voor andere en gerechtelijke doeleinden wordt 1,25 euro stadstaks per wettiging aangerekend.

Uitzonderingen

Voor vreemdelingen of Belgen die niet in Belgiƫ wonen, kan een handtekening enkel gewettigd worden door de Minister van Buitenlandse Zaken.

Aanpak

De burgemeester of zijn gemachtigde gaat na of de te legaliseren handtekening overeenstemt met die van de persoon van wie de identiteit wordt vastgesteld. Een handtekening op een wit vel papier kan nooit gelegaliseerd worden.
Wil je het wettigen van een handtekening aanvragen, loop je langs tijdens de openingsuren van de dienst onthaal.

Meenemen

  • het document waarop de handtekening moet gewettigd worden
  • je identiteitskaart

Laat je de handtekening van iemand anders wettigen, dan moet je de identiteitskaart van deze persoon en een door hem of haar ondertekende volmacht.

Uitgelicht

Stadsonthaal