Elektronische vreemdelingenkaart

De elektronische vreemdelingenkaart vervangt de papieren verblijfsvergunning van zowel EU-burgers als niet-EU-burgers. Zo krijgen ook niet-Belgen toegang tot toepassingen van e-government en kunnen ook zij documenten elektronisch ondertekenen.

Voorwaarden

Zowel EU-burgers als niet-EU-burgers ouder dan 12 jaar kunnen een elektronische vreemdelingenkaart aanvragen. Er zijn 9 types vreemdelingenkaarten:

 • elektronische A kaart: bewijs van inschrijving in het Vreemdelingenregister voor derdelanders - beperkte duur
 • elektronische B kaart: bewijs van Inschrijving in het Vreemdelingenregister voor derdelanders - onbeperkte duur
 • elektronische C kaart: verblijfskaart voor gevestigde vreemdeling of voor Zwitser met (duurzaam) verblijf
 • elektronische D kaart: verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene
 • elektronische E kaart: verklaring van inschrijving voor EU-burgers met verblijf van meer dan 3 maanden
 • elektronische E+ kaart: verblijfskaart voor EU-burgers met duurzaam verblijf
 • elektronische F kaart: verblijfskaart van familielid van EU-burger of Belg - procedure gezinshereniging
 • elektronische F+ kaart: duurzaam verblijfskaart voor derdelands familielid van EU-burger of Belg
 • elektronische H kaart: Europese blauwe kaart voor hoogopgeleide werknemer

De pasfoto die u meebrengt mag maximaal 6 maanden oud zijn en moet voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat uw gezicht goed zichtbaar is. U moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

Kosten

 • E, E+, F en F+ kaarten (groene) kosten 19,60 euro
 • A, B, C, D en H kaarten (roze) kosten 20,10 euro
 • Spoedprocedure: 104,60 euro. Wanneer besteld voor 15.00 uur is de kaart beschikbaar na 14.00 uur de dag na de aanvraag

  Opgelet: wij aanvaarden geen cash geld. Betalen kan enkel met je bankkaart of via Payconiq.

Aanpak

De procedure tot het bekomen van een machtiging tot verblijf en bijgevolg tot het bekomen van een verblijfskaart zijn verschillend naar gelang de nationaliteit en het doel van verblijf.

Meenemen

 • je huidige verblijfskaart of het attest van verlies of diefstal van deze kaart
 • een recente pasfoto (*) van uitstekende kwaliteit, in vooraanzicht en tegen een witte achtergrond genomen

(*) Je kan hiervoor voortaan terecht bij de dienst burgerzaken (Stadsplein 2, derde verdieping), waar een pasfotocabine geplaatst werd.
Nog vragen? Contacteer het stadsonthaal.

Uitgelicht

Stadsonthaal