Vreemdelingenzaken

De gemeentelijke dienst vreemdelingenzaken vormt de schakel tussen de vreemdeling die in de gemeente zijn domicilie of zijn gewone verblijfplaats heeft en de dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken in Brussel, waar alle dossiers worden behandeld en waar ook de meeste beslissingen worden genomen die dan opnieuw via de gemeente aan de belanghebbende worden meegedeeld. 

Alle vreemdelingen die hier willen verblijven moeten contact nemen met de dienst Vreemdelingenzaken in de gemeente van verblijf. Hiervoor moet je een afspraak maken.

Uitgelicht

Stadsonthaal