Verenigingengids

Zoeken
Categorie
Kernwoord

Cantorij Sint-Cecilia

Cultuur
Cantorij Sint-Cecilia is een gemengd zangkoor verbonden aan de H.Kruiskerk van Mortsel en staat onder de leiding van dirigent/organist Jos Smets.
Het koor luistert liturgische vieringen op en eveneens herdenkingen ingericht door de stad Mortsel.
Daarnaast heeft het koor ook een profaan repertorium, met Vlaamse en internationale liederen, dat zij brengen tijdens optredens in WZC's, Dienstencentra en café-chantants.

CANTORIJ SINT-CECILIA 95 JAAR JONG
Het lijkt al een eeuwigheid, .... eigenlijk is het ook zo, want in 1922 verzamelde wijlen Theo Goossens zaliger, organist van de H. Kruiskerk in Mortsel - Oude God, enkele mannen rond het orgel voor het muzikaal opluisteren van de eucharistievieringen. Er werd voornamelijk gregoriaans gezongen, en later naarmate het aantal koorleden toenam, ook meerstemmig. Heel de geschiedenis van het Mannenkoor Sint-Cecilia werd opgetekend in een lijvig jaarboek dat enkele jaren geleden werd overgedragen aan de Heemkundige Kring van Mortsel als een historisch document, tezamen met al de composities voor orgel en koor die Theo Goossens ooit heeft geschreven.
Het duurde nog meer dan vijftig jaar eer de dames werden toegelaten tot het hoogzaal (1975). Later, n.a.v.de nieuwe liturgische visie, verhuisde het orgel en het koor naar voren in de kerk. Nieuwe tijden, nieuwe gewoontes, nieuwe koorzang.
Dit jaar viert de Cantorij-Sint-Cecilia (nieuwe naam sinds 2000) haar koorstichting. En ze doen dat op een originele manier. Op 26 november luisteren zij de feestelijke eucharistieviering op om 11.00 uur in de H. Kruiskerk met o.a. de ‘Missa Mysteriosa’ en andere composities van huidige dirigent Jos Smets.

Contactgegevens

Walter Naessens
Edegemsestraat 189 1
2640 Mortsel

T 0496208612
E-mail: walter2.naessens@gmail.com

Uitgelicht