Bekendmaking omgevingsvergunningen

VOORAF

1) Je kan een beroep instellen tegen de omgevingsvergunning door een beroepschrift te bezorgen:

  • digitaal via het omgevingsloket  (publiek loket)  (www.omgevingsloket.be);
  • per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangsbewijs aan:

De Deputatie van de provincie Antwerpen
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen

Meer info vind je op de website van de provincie Antwerpen via de link: https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/omgevingsvergunningen/veelgestelde-vragen/hoe-kan-ik-beroep-indienen-tegen-een-beslissing-.html

2) Je kan tegen de meldingsakte  een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen: https://www.dbrc.be/omgevingsvergunning

***

Het college (dd 7 oktober 2019) geeft goedkeuring om een omgevingsvergunning te verlenen aan:

aanvrager: Peeters Wim
betreft: bouwen van twee appartementen
plaats: Drabstraat 244
OMV_2019086639
dossier: 2019/216

aanvrager: Auwers Roel              
betreft: uitbreiden van een eengezinswoning
plaats: Osylei 25
OMV_2019091651
dossier: 2019/239

aanvrager: Vercruysse - Delaet              
betreft: renoveren en restaureren van een villa
plaats: Kapellelei 34
OMV_2019079533
dossier: 2019/254

aanvrager: Raats Herman              
betreft: vellen van een beuk in voortuin
plaats: Graaf d’Urselstraat 2
OMV_2019114725
dossier: 2019/306

aanvrager: Van Velthoven Patrick              
betreft: vellen van twee coniferen in de tuin en uitfresen van de wortels
plaats: Kaphaanlei 105
OMV_2019110211
dossier: 2019/291

aanvrager: De Raedt Kim              
betreft: vellen van een berk
plaats: Van Dijckstraat 83
OMV_2019115660
dossier: 2019/313

Het college (dd 7 oktober 2019) neemt akte van volgende omgevingsvergunningen:

aanvrager: Deflem Jan
betreft: verbouwen van eengezinswoning
plaats: Berten Pilstraat 5
OMV_2019111257
dossier: 2019/324

aanvrager: Duchesne Marjan
betreft: aanbouwen van een veranda
plaats: Beekstraat 15
OMV_2019119548
dossier: 2019/328

Het college (dd 30 september 2019) geeft goedkeuring om een omgevingsvergunning te verlenen aan:

aanvrager: Baert Timmy
betreft: het verbouwen van een eengezinswoning
plaats: Drabstraat 109
OMV_2019083110
dossier: 2019/227

aanvrager: Ackermans Thomas              
betreft: regulariseren van een dakoptopping aan de achtergevel
plaats: Floris de Cuijperstraat 13
OMV_2019084232
dossier: 2019/235

aanvrager: Lammens Johan              
betreft: regulariseren van bestaand terras en verhardingen
plaats: Amedeus Stockmanslei 63
OMV_2019103647
dossier: 2019/278

aanvrager: Fanatics bvba              
betreft: bouwen van een politiegebouw voor politiezone MINOS en vijf dakappartementen
plaats: Drabstraat 172
OMV_2019085727
dossier: 2019/230

aanvrager: Ogiers Lotte             
betreft: verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning
plaats: Deurnestraat 97
OMV_2019089946
dossier: 2019/241

aanvrager: Szukalski Charlotte              
betreft: aanbrengen cementpleister gevelbekleding
plaats: Eduard Arsenstraat 82
OMV_2019115723
dossier: 2019/314

aanvrager: Daems Hubertus              
betreft: aanbrengen van gevelisolatie en afwerken met lichtgrijze crepi
plaats: Maalderijstraat 25
OMV_2019116493
dossier: 2019/316

aanvrager: Felix Romain              
betreft: renoveren en isoleren van een eengezinswoning
plaats: Selland 27
OMV_2019093030
dossier: 2019/242

aanvrager: Frederickx Joris              
betreft: verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning
plaats: Priester Poppestraat 2
OMV_2019082925
dossier: 2019/214

Het college (23 september 2019) verleent een omgevingsvergunning aan:

aanvrager: Van Houtven Gilberte
betreft: bouwen van een veranda
plaats:  Pastoor Soeteweystraat 17
dossier: 2019/222 – OMV_2019087485

aanvrager: De Wulf Jan
betreft: verbouwen en uitbreiden van ééngezinswoning
plaats:   Prins Leopoldlei 41
dossier: 2019/238 – OMV_2019091413

aanvrager:  Autonoom Gemeentebedrijf Mortsel
betreft: aanleggen van kunstgrasveld en omgeving
plaats:   Gasthuishoeven 3
dossier: 2019/275 – OMV_2019096124

aanvrager: Hendrickx Rudy
betreft: vervangen en vergroten van de ramen in de voorgevel
plaats:   Ijzerenweglei 28
dossier: 2019/301 – OMV_2019113011

aanvrager: Van der Schraelen Filip
betreft: vellen van een esdoorn en 2 coniferen
plaats:  Theofiel Reynlaan 60
dossier: 2019/279 – OMV_2019104171

aanvrager: Janssens Josephus
betreft: vellen van een dode boom
plaats:   Amedeus Stockmanslei 57
dossier: 2019/297 – OMV_2019112510

aanvrager: Van Herck Stijn
betreft: plaatsen van een garagepoort in een carport en gevelbekleding
plaats:   Windhoek 32
dossier: 2019/290 – OMV_2019099553

Het college (23 september 2019) weigert een omgevingsvergunning aan:

aanvrager: El Kadiri Ahmed
betreft: plaatsen van een aangebouwde terrasconstructie
plaats:   Bosstraat 33
dossier: 2019/206 – OMV_2019084326

Het college (dd 16 september 2019) neemt akte van volgende melding:

aanvrager: Jozef Aarts              
betreft: uitbreiden van de achterbouw en plaatsen van een schuifraam
plaats: Osylei 23 B
OMV_2019106394
dossier: 2019/289

Het college (dd 16 september 2019) geeft goedkeuring om een omgevingsvergunning te verlenen aan:

aanvrager: Verryckt Kaatje en De Geest Wim
betreft: verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning
plaats: Abelenstraat 20
OMV_2019086759
dossier: 2019/225

aanvrager: Huysmans Dieter
betreft: verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning, het aanleggen van een terras en buitentrap
plaats: Van Dijckstraat 65
OMV_2019089759
dossier: 2019/237

aanvrager: Kersschot Roel
betreft: wijzigen van de gevel en een beperkte interne aanpassing
plaats: Vuurkruisenlaan 38
OMV_2019101194
dossier: 2019/271

aanvrager: Van brempt Jeroen              
betreft: aanleggen verharding in voortuin en zijtuin
plaats: Kaphaanlei 21
OMV_2019086126
dossier: 2019/212

aanvrager: Yasenko Natalya
betreft: wijzigen van kantoorfunctie naar chocolatier en tea room
plaats: Statielei 6
OMV_2019099808
dossier: 2019/265

aanvrager: El kadiri Ahmed
betreft: bouwen van een tuinhuis
plaats: Bosstraat 33
OMV_2019084369
dossier: 2019/207

Het college (dd 9 september 2019) geeft goedkeuring om een omgevingsvergunning te verlenen aan:

aanvrager: Soykenc Ali
betreft: verbouwen van een rijwoning met handelsgelijkvloers naar meergezinswoning met handelsgelijkvloers en drie appartementen
plaats: Statielei 18
OMV_2019055473
dossier: 2019/149

aanvrager: Nys Annemie
betreft: bouwen van een woning met ondergeschikte eenheid, aanleggen van voortuinverharding, vellen van bomen en plaatsen van een bijgebouw
plaats: Dieseghemlei 20
OMV_2019079367
dossier: 2019/190

aanvrager: Balaj Delfine
betreft: renoveren van drie appartementen en isoleren van de gevels, afwerking in crepi
plaats: Mayerlei 196 - 198
OMV_2019081355
dossier: 2019/202

aanvrager: Boerjan Björn              
betreft: vellen van een esdoorn
plaats: Hendrik Kuijpersstraat 28
OMV_2019107330
dossier: 2019/283

aanvrager: Boeykens Joris
betreft: vellen van een beuk
plaats: Liersesteenweg 338
OMV_2019095169
dossier: 2019/249

Het college (dd 2 september 2019) geeft goedkeuring om een omgevingsvergunning te verlenen aan:

aanvrager: Haesen Martine
betreft: bouwen van een derde bouwlaag op een bestaande ééngezinswoning
plaats: Voorspoedlei 44
OMV_2019080682
dossier: 2019/193

aanvrager: Symons Mattias              
betreft: verbouwen van een eengezinswoning
plaats: Blauwbroedersstraat 4
OMV_2019085071
dossier: 2019/208

Het college (dd 2 september 2019) weigert een omgevingsvergunning te verlenen aan:

aanvrager: Woonplanners
betreft: bouwen van een tweewoonst
plaats: Edmond Thieffrylaan ZN
OMV_2019059604
dossier: 2019/156

Het college (dd 26 augustus 2019) geeft goedkeuring om een omgevingsvergunning te verlenen aan:

aanvrager: Lembrechts Peter
betreft: aanbrengen van gevelbekleding
plaats: Van Peborghlei 131
OMV_2019097416
dossier: 2019/258

aanvrager: Somers Mariëlle
betreft: aanleggen van een zwembad en terras
plaats: Herman Ullenslei 15 - 17
OMV_2019099106
dossier: 2019/264

aanvrager: Van Cleemput Julie
betreft: verbouwen van eengezinswoning
plaats: Ter Varentstraat 35
OMV_2019102597
dossier: 2019/277

aanvrager: Janssens Caroline              
betreft: vellen van 2 coniferen en hulst
plaats: Zilverbeeklaan 47
OMV_2019083982
dossier: 2019/205

aanvrager: Cobbaert Chris
betreft: rooien van een boom
plaats: Amadeus Stockmanslei 53
OMV_2019093119
dossier: 2019/243

aanvrager: Huygen Maria              
betreft: vellen van 4 esdoorns
plaats: Fortstraat 6
OMV_2019076601
dossier: 2019/246

aanvrager: Yahyaoui Benaissa
betreft: vellen van 2 bomen in de tuin
plaats: Krijgsbaan 27
OMV_2019096425
dossier: 2019/253

aanvrager: De Beuckelaer Gunther              
betreft: vellen van 3 coniferen (in voortuin en achtertuin)
plaats: Kapellelei 26
OMV_2019097585
dossier: 2019/259

aanvrager: Groenendyk Kristof              
betreft: vellen van een treurwilg in de tuin
plaats: Deurnestraat 176-178-180
OMV_2019097884
dossier: 2019/261

aanvrager: Jiang Yuebing               
betreft: vellen van een bomen in achtertuin
plaats: Van Peborglei 10
OMV_2019102599
dossier: 2019/276

Het college (dd 26 augustus 2019) weigert om een omgevingsvergunning te verlenen aan:

aanvrager: Gyselinck Maria
betreft: vellen van een boom in de achtertuin
plaats: Pieter Reypenslei 44
OMV_2019095802
dossier: 2019/251

aanvrager: Dejonghe Koenraad
betreft: vellen van 3 bomen in de achtertuin
plaats: Kerkstraat 48
OMV_2019095989
dossier: 2019/252

Het college (19 augustus 2019) verleent een omgevingsvergunning aan:

aanvrager: Oste Philippe
betreft: bouwen van een tuinhuis
plaats:   Zilverbeeklaan 33
dossier: 2019/144 – OMV_2019060133

aanvrager: Van de Velde Tony
betreft: ontharden van tuinzone
plaats:   Grotenhof 17
dossier: 2019/182 – OMV_2019075783

aanvrager: De Wilde Leen
betreft: renoveren en uitbreiden van een ééngezinswoning en aanleggen van een terras
plaats:   Sint-Hathebrandstraat 59
dossier: 2019/188 – OMV_2019077071

aanvrager: Vantilborgh Godelieve
betreft: herstellen en opfrissen van de voorgevel
plaats:   Wouter Volcaertstraat 25
dossier: 2019/226 – OMV_20190089079

De Deputatie van de Provincie Antwerpen (dd 1 augustus 2019) geeft goedkeuring om een omgevingsvergunning te verlenen aan:

Aanvrager: DDBBX
Betreft: verbouwen van een ééngezinswoning tot restaurant met appartementen
Plaats: Jozef Hermanslei 100, 2640 Mortsel/Frans van Dunlaan 159, 2610 Antwerpen
OMV_2019048496
Dossier: 2019/145

Uitgelicht