Bekendmaking omgevingsvergunningen

VOORAF

1) Je kan een beroep instellen tegen de omgevingsvergunning door een beroepschrift te bezorgen:

  • digitaal via het omgevingsloket  (publiek loket)  (www.omgevingsloket.be);
  • per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangsbewijs aan:

De Deputatie van de provincie Antwerpen
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen

Meer info vind je op de website van de provincie Antwerpen via de link: https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/omgevingsvergunningen/veelgestelde-vragen/hoe-kan-ik-beroep-indienen-tegen-een-beslissing-.html

2) Je kan tegen de meldingsakte  een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen: https://www.dbrc.be/omgevingsvergunning

***

Het college (10 februari 2020) verleent een omgevingsvergunning aan:

aanvrager: Van den Broeck Yannick
betreft: verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning en afbreken van een garage
plaats:  Zilverbeeklaan 32
dossier: 2019/392– OMV_2019152342

aanvrager: Cauberghs Tom
betreft: regularisatie van verbouwde woning (2017/114)
plaats:  Osylei 53
dossier: 2019/394– OMV_2019118353

aanvrager: Provo Tom
betreft: plaatsen van een reclamebord
plaats:  Kaphaanlei 28
dossier: 2020/10– OMV_2020005259

aanvrager: Kerkfabriek Heilig Kruis
betreft: intern verbouwen van een ééngezinswoning
plaats:  Heilig-Kruisstraat 20
dossier: 2019/406– OMV_2019160309

aanvrager: Lokaal bestuur Mortsel
betreft: bouwen van een welzijnscampus Meerminne Mortsel
plaats:  Meerminne 2-4-6
dossier: 2019/250– OMV_2019089552

Het college (10 februari 2020) weigert de omgevingsvergunning aan:

aanvrager: Reh Yeheksel
betreft: intern verbouwen van een meergezinswoning en uitbreiden van de woonentiteiten van 3 naar 5
plaats:  Pieter Reypenslei 5-7
dossier: 2019/374– OMV_2019144692

Het college (10 februari 2020) neemt akte van:

aanvrager: Van der Spiegel Rita
betreft: De Kompanie - bemaling
plaats:  Pastoor van der Auwerastraat 18
dossier: 2020/14 – OMV_2020007346

Het college (3 februari 2020) verleent een omgevingsvergunning aan:

aanvrager: Delanghe Ilse
betreft: vellen van kastanjeboom
plaats:  Van Dijckstraat 5 (De Tandem)
dossier: 2019/367– OMV_2019143315

Het college (3 februari 2020) neemt akte van:

aanvrager: Coertjens Ward
betreft: verbouwen van een ééngezinswoning en afbreken van een veranda
plaats:  Eduard Arsenstraat 140
dossier: 2020/2 – OMV_2020163659

Het college (27 januari 2020) weigert de omgevingsvergunning aan:

aanvrager: Buyst Christoffel
betreft: vellen van een okkernotenboom
plaats:  Wouter Volcaertstraat 32
dossier: 2019/363 – OMV_2019142318

aanvrager: Dewachter Eric
betreft: aanbrengen van rode spuitkurk op de gevel
plaats:  Heideland 21
dossier: 2019/393 – OMV_2019155195

Het college (27 januari 2020) neemt akte van:

aanvrager: Reyniers Maarten
betreft: renoveren van een ééngezinwoning
plaats:  Heldenhuldelaan 22
dossier: 2020/7 – OMV_2020002054

Het college (27 januari 2020) verleent een omgevingsvergunning aan:

aanvrager: Peeters Marnix
betreft: verbouwen van een ééngezinswoning
plaats:  Ridder van Ranstlei 52
dossier: 2019/375– OMV_2019138172

aanvrager: Mannaerts Wim
betreft: verbouwen van een ééngezinswoning en vellen van 5 bomen
plaats:  Fortstraat 22
dossier: 2019/377– OMV_2019137522

aanvrager: Petein Andy
betreft: vellen van een berk
plaats:  Molenstraat 96
dossier: 2020/4 – OMV_2020002364

aanvrager: Jacobs Guido
betreft: vellen van twee coniferen
plaats:  Cogelslei 11b
dossier: 2020/3 – OMV_2020001683

aanvrager: Jansen Miet
betreft: vellen van 2 coniferen
plaats:  Pastoor de Tiliastraat 8
dossier: 2019/414 – OMV_2019163665

Het college (20 januari 2020) verleent een omgevingsvergunning aan:

aanvrager: Braet Luc
betreft: samenvoegen van 2 woningen tot 1 woning
plaats:  Tommeltlaan 69-71
dossier: 2019/359– OMV_2019134272

aanvrager: Van Lammeren Elien
betreft: aanbouwen gelijkvloers achteraan van ééngezinswoning
plaats:  Abelenstraat 25
dossier: 2019/399– OMV_2019145637

aanvrager: Lauwers Geert
betreft: vervangen van de garagepoort (RAL 7016)
plaats:  Neerhoevelaan 72
dossier: 2019/411– OMV_2019161765

aanvrager: Schram Frans
betreft: vellen van 2 berken in de achtertuin
plaats:  Quinten Matsijslei 26
dossier: 2019/419 – OMV_202004063

aanvrager: Van Der Voodt Chris
betreft: vellen van een berk in de tuin
plaats:  Drabstraat 115
dossier: 2019/418 – OMV_2020002832

Het college (20 januari 2020) neemt akte van:

aanvrager: Lauwers Geert
betreft: bouwen van een afdak aan de woning
plaats:  Neerhoevelaan 72
dossier: 2020/1 – OMV_2020000014

Het college (13 januari 2020) verleent een omgevingsvergunning aan:

aanvrager: Peeters Matthias
betreft: verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning
plaats:  Ridder van Ranstlei 34
dossier: 2019/354– OMV_2019134761

aanvrager: Bosmans An
betreft: verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning
plaats:  Drabstraat 20
dossier: 2019/356– OMV_2019136036

aanvrager: Dierickx Liesbeth
betreft: verbouwen en renoveren van een ééngezinswoning
plaats:  Eduard Arsenstraat 138
dossier: 2019/351– OMV_2019134363

aanvrager: Igean
betreft: bouwen van een stadswerf voor de technische diensten
plaats:  Heirbaan 60
dossier: 2019/303– OMV_2019101602

Het college (6 januari 2020) verleent een omgevingsvergunning aan:

aanvrager: De Cock Noëlla voor Fluvius Antwerpen
betreft: vrijmaken beplanting en realiseren doorsteken naar Drabstraat d.m.v. 3 gestuurde boringen
plaats:  Drabstraat 176
dossier: 2019/366– OMV_201943220

Het college (6 januari 2020) neemt akte van:

aanvrager: Jan Van Schaeren
betreft: bronbemaling Revive Edegem
plaats:  Fort V-straat 37, Edegem
dossier: 2019/404 – OMV_2019117273

Het college (dd 16 december 2019) geeft goedkeuring om een omgevingsvergunning te verlenen aan:

aanvrager: Van Cauwenberg Axel
betreft: renoveren van een woning
plaats: Edegemsestraat 171
OMV_2019111959
dossier: 2019/312

aanvrager: Fransen Katia              
betreft: renoveren van een bestaand appartementsgebouw
plaats: Hof van Riethlaan 20-22
OMV_2019090788
dossier: 2019/320

aanvrager: Serrien Barbara              
betreft: regulariseren van een functiewijziging van kantoor naar woning
plaats: Kretenburgstraat 121
OMV_2019047729
dossier: 2019/321

aanvrager: Serrien Barbara              
betreft: regulariseren van een bestaande woning
plaats: Kretenburgstraat 121
OMV_2019047704
dossier: 2019/322

aanvrager: Mortier Bart              
betreft: renoveren en uitbreiden van de achterbouw
plaats: Oudebaan 87
OMV_2019123432
dossier: 2019/341

aanvrager: Mortsel
betreft: aanleggen van een woonwagenterrein
plaats: Gasthuishoeven 3
OMV_2019126099
dossier: 2019/346

aanvrager: Andries Yves Louis              
betreft: vellen van een conifeer
plaats: Hof van Riethlaan 62
OMV_2019138569
dossier: 2019/368

aanvrager: Pillot Stien              
betreft: vellen van een boom
plaats: Van Dijckstraat 106
OMV_2019147521
dossier: 2019/376

aanvrager: Van Camp Jules              
betreft: vellen van 3 bomen in Meidoorn
plaats: Meidoorn 16-18-20-22
OMV_2019147081
dossier: 2019/373

aanvrager: Nijs Lucas              
betreft: vellen van 6 coniferen
plaats: Van Peborghlei 81
OMV_2019149098
dossier: 2019/381

Het college (dd 16 december 2019) neemt geen akte van volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning:

aanvrager: Van Steenbergen Kevin
betreft: maken van een raam in zijgevel
plaats: Liersesteenweg 81
OMV_2019146779
dossier: 2019/378

Het college (dd 16 december 2019) geeft goedkeuring van volgende aanvraag voor een verkaveling:

aanvrager: Vandyck Diederik
betreft: verkavelen van een perceel tot 2 loten
plaats: Drabstraat 108
OMV_2019114585
dossier: 2019/319

Het college (dd 16 december 2019) weiger een goedkeuring voor volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning:

aanvrager: EMH Holdings
betreft: verbouwen van 2-gezinswoning naar 3-gezinswoning
plaats: Van Peborghlei 79
OMV_2019087874
dossier: 2019/315

Het college (dd 23 december 2019) geeft goedkeuring om een omgevingsvergunning te verlenen aan:

aanvrager: Jeff Van Rompay
betreft: verharden in de zijtuin en achtertuin
plaats: Van Peborghlei 37
OMV_2019155382
dossier: 2019/396

aanvrager: Delbroek Hanne              
betreft: bouwen van een garage in de tuinzone en aanleggen van een parkeerplaats in voortuinstrook
plaats: Floralaan 32
OMV_2019124884
dossier: 2019/338

aanvrager: Van den Berg Jeroen              
betreft: plaatsen van een fietsenstalling
plaats: Minervastraat 29
OMV_2019149325
dossier: 2019/383

Het college (dd 23 december 2019) neemt akte van volgende meldingen:

aanvrager: Vermeulen Cathy              
betreft: verbouwen van een eengezinswoning
plaats: Liersesteenweg 202
OMV_2019150902
dossier: 2019/395

aanvrager: Huygelen Christophe Julius              
betreft: plaatsen van een veranda
plaats: Eggestraat 25
OMV_2019153600
dossier: 2019/390

Het college (dd 23 december 2019) neemt geen akte van volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning:

aanvrager: Van Heucke Mieke
betreft: huiselijlke hondenopvang (doggy,s day out)
plaats: Heldenhuldelaan 24
OMV_2019157193
dossier: 2019/400

Het college (dd 9 december 2019) geeft goedkeuring om een omgevingsvergunning te verlenen aan:

aanvrager: Tom De Winter
betreft: verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning
plaats: Molenlei 110
OMV_2019104521
dossier: 2019/281

aanvrager: Foroozan Shahin              
betreft: isoleren van het dak en vervangen van de dakbedekking
plaats: Veldbloemstraat 37
OMV_2019148392
dossier: 2019/379

aanvrager: Elmaz Arzis              
betreft: vervangen van de ramen
plaats: Antwerpsestraat 5
OMV_2019138377
dossier: 2019/358

aanvrager: Cocquyt Johannes             
betreft: aanleggen van een dakterras en verhogen van de scheimuur
plaats: Vestinglaan 41
OMV_2019108820
dossier: 2019/327

aanvrager: S&P BUILD             
betreft: het slopen van bestaande bebouwing en het bouwen van een meergezinswoning met ondergrondse parkeergarage en twee bijgebouwen
plaats: Edegemsestraat 112 - 114
OMV_2019106078
dossier: 2019/285

Het college (dd 2 december 2019) geeft goedkeuring om een omgevingsvergunning te verlenen aan:

aanvrager: Van Brempt Jeroen
betreft: bouwen van een fietsenstalling
plaats: Kaphaanlei 212
OMV_2019121870
dossier: 2019/332

aanvrager: Smets Morien              
betreft: vervangen van buitenschrijnwerk van een eengezinswoning
plaats: Rubensstraat 23
OMV_2019140897
dossier: 2019/364

aanvrager: Dusoir Alma-Indra              
betreft: schilderen van de voorgevel en de ramen en het vervangen van een garagepoort
plaats: Prins Leopoldlei 83
OMV_2019145323
dossier: 2019/369

aanvrager: De Neve Katrien             
betreft: vervangen van buitenschrijnwerk
plaats: Wolschaerderveldenstraat 72
OMV_2019145708
dossier: 2019/371

aanvrager: Agfa-Gevaert              
betreft: slopen van een eengezinswoning
plaats: Hendrik Kuijpersstraat 66
OMV_2019122773
dossier: 2019/347

aanvrager: Matthys Ilse              
betreft: uitbreiden van een eengezinswoning
plaats: Abelenstraat 22
OMV_2019106943
dossier: 2019/311

aanvrager: Van Boven Elke
betreft: bouwen van een halfopen eengezinswoning met garage
plaats: Vuurkruisenlaan 32
OMV_2019116054
dossier: 2019/326

aanvrager: Loots Ilse
betreft: verkavelen van 1 kavel voor halfopen bebouwing
plaats: Anna van Hoornstraat 6
OMV_2019097136
dossier: 2019/287

De Vlaamse Overheid (dd 4 december 2019) geeft goedkeuring om een omgevingsvergunning te verlenen aan:

aanvrager: Departement Mobiliteit en Openbare Werken
betreft: afbraak loodsen op het terrein van de luchthaven Deurne
plaats: Mortsel 1 Afd, sectie A: percelen 0280/S, 0280/T, 0280/R, 0280/Y, 0280/N, 0280/P, 0280/X, 0280/W, 0280/V
OMV_2019124175
dossier: 2019/352

Het college (dd 25 november 2019) geeft goedkeuring om een omgevingsvergunning te verlenen aan:

aanvrager: Fierens Janice
betreft: verbouwen van een eengezinswoning
plaats: Kretenburgstraat 6
OMV_2019123952
dossier: 2019/339

aanvrager: De Caluwé Shanita              
betreft: verbouwen van achterbouw van een woning
plaats: Edegemsestraat 237
OMV_2019104116
dossier: 2019/295

aanvrager: Vertommen Jeroen              
betreft: verbouwen van een eengezinswoning
plaats: Wolschaerderveldenstraat 18
OMV_2019117658
dossier: 2019/335

Het college (dd 18 november 2019) geeft goedkeuring om een omgevingsvergunning te verlenen aan:

aanvrager: Bruyndox Joris
betreft: verbouwen en uitbreiden van een bestaande eengezinswoning
plaats: Wouwstraat 173
OMV_2019104662
dossier: 2019/293

aanvrager: Torfs Kristof              
betreft: bouwen van een tuinhuis
plaats: Pasteelstraat 37
OMV_2019113322
dossier: 2019/302

aanvrager: Hermans Sophie              
betreft: Stadhuis Mortsel
plaats: Stadsplein1
OMV_2019084490
dossier: 2019/317

aanvrager: Truyts Alexander             
betreft: renoveren van een eengezinswoning
plaats: Maxlaan 13
OMV_2019112656
dossier: 2019/318

aanvrager: SPIRO              
betreft: slopen gelijkvloerse aanbouw en verbouwen van een halfopen woning
plaats: Pastoor Michielsensstraat 14
OMV_2019116744
dossier: 2019/323

aanvrager: Stad Mortsel              
betreft: verwijderen van kleedkamers sportterreinen Krijgsbaan
plaats: Krijgsbaan
OMV_2019121978
dossier: 2019/343

aanvrager: Hufkens Annemie
betreft: vellen van een conifeer
plaats: Ter Varentstraat 54
OMV_2019136825
dossier: 2019/353

Het college (dd 12 november 2019) geeft goedkeuring om een omgevingsvergunning te verlenen aan:

aanvrager: Van Herwegen Ivo
betreft: verbouwen van een bestaande eengezinswoning
plaats: Ten Dorpelei 43
OMV_2019109000
dossier: 2019/288

aanvrager: De Beer Steven              
betreft: regulariseren van een achterbouw op het gelijkvloers
plaats: Kapenbergstraat 70
OMV_2019110586
dossier: 2019/292

aanvrager: Boeykens Johan              
betreft: Reuzebijenkorf constructie
plaats: Stadsplein
OMV_2019096293
dossier: 2019/299

aanvrager: Merckx Liesbeth             
betreft: renoveren van een halfopen eengezinswoning
plaats: Graaf d’Urselstraat 12
OMV_2019134341
dossier: 2019/350

aanvrager: Schildermans Katleen              
betreft: verbouwen van een drie-gevelwoning
plaats: Wouter Volcaertstraat 32
OMV_2019127666
dossier: 2019/348

aanvrager: Van Beek Wim              
betreft: verbouwen van een woning
plaats: Fredericusstraat 46
OMV_2019120612
dossier: 2019/329

Het college (dd 4 november 2019) geeft goedkeuring om een omgevingsvergunning te verlenen aan:

aanvrager: Leyn Max              
betreft: vervangen van een veranda door een duurzame constructie/achterbouw
plaats: Groenstraat 9
OMV_2019114117
dossier: 2019/305

aanvrager: Jennis Sacha
betreft: verbouwen van bestaande achterbouw van een woning
plaats: Lindenlei 14
OMV_2019107763
dossier: 2019/331

aanvrager: ZENN              
betreft: renoveren van een ééngezinswoning en plaatsen van een draadafsluiting
plaats: Nieuwelei 30
OMV_2019122702
dossier: 2019/340

aanvrager: Legrand Dominique              
betreft: vellen van een treurwilg
plaats: Kardinaal Cardijnlaan 2
OMV_2019115100
dossier: 2019/309

Het college (dd 28 oktober 2019) geeft goedkeuring om een omgevingsvergunning te verlenen aan:

aanvrager: Van Iersel Tom
betreft: verbouwen van een ééngezinswoning
plaats: Kapenbergstraat 17
OMV_2019092912
dossier: 2019/262

aanvrager: Serrien Barbara              
betreft: verbouwen van een garage
plaats: Lindenlei 44
OMV_2019087123
dossier: 2019/270

aanvrager: Loomans Philippe              
betreft: bouwen nieuwbouwwoning
plaats: Pastoor van Der Auwerastraat 50
OMV_2019100296
dossier: 2019/272

aanvrager: Van Melckebeke van de Nieuwenhuysen Guillaume             
betreft: wijzigen van de functie van kantoorruimte naar appartement
plaats: Liersesteenweg 307
OMV_2019107902
dossier: 2019/300

aanvrager: provincialaat der Broeders van Liefde              
betreft: aanleggen voortuin en fietsenstalling in de achtertuin
plaats: Deurnestraat 252
OMV_2019086864
dossier: 2019/307

aanvrager: Bortier Johan             
betreft: kappen van een boom in achtertuin
plaats: Walter Pompelaan 39
OMV_2019128198
dossier: 2019/342

Het college (dd 21 oktober 2019) geeft goedkeuring om een omgevingsvergunning te verlenen aan:

aanvrager: Peeters Veronique
betreft: functiewijziging van kantoor naar appartement
plaats: Ter Varentstraat 25
OMV_2019097696
dossier: 2019/260

aanvrager: Cools Antoine              
betreft: uitbreiden eengezinswoning, aanpassingen aan vergunning 2018/187
plaats: Ganzennest 23
OMV_2019097828
dossier: 2019/274

aanvrager: Jana De Wit              
betreft: samenvoegen van twee appartementen en afbreken van vier garageboxen
plaats: Eggestraat 18
OMV_2019103707
dossier: 2019/282

aanvrager: Telenet Retail             
betreft: plaatsen van drie lichtreclamepanelen aan de voorgevel
plaats: Statielei 27
OMV_2019089431
dossier: 2019/298

aanvrager: Engels Benjamin              
betreft: plaatsen van een haag
plaats: Jaak Blockxstraat 1
OMV_2019121598
dossier: 2019/333

Het college (dd 21 oktober 2019) weigert om een omgevingsvergunning te verlenen aan:

aanvrager: Engels Benjamin              
betreft: verlagen van maaiveldpeil met max 0,50m
plaats: Jaak Blockxstraat 1
OMV_2019121609
dossier: 2019/334

Het college (dd 14 oktober 2019) geeft goedkeuring om een omgevingsvergunning te verlenen aan:

aanvrager: Van Dessel Marc
betreft: slopen van een pand, ontharden en groen inrichten van het perceel
plaats: Krijgsbaan 15
OMV_2019090406
dossier: 2019/244

aanvrager: ACKX Adinda              
betreft: afbraak bestaande woning en bijgebouw en nieuwbouw van een woning
plaats: Nieuwelei 65
OMV_2019100335
dossier: 2019/267

aanvrager: Van Oosten Leslie              
betreft: ontharden van de tuinstroken en aanleggen van een parkeerplaats in de voortuin
plaats: Lindenlei 14
OMV_2019113607
dossier: 2019/304

aanvrager: Ontvis              
betreft: koffiebranderij Kawa
plaats: Stadsplein 5
OMV_2019111462
dossier: 2019/294

aanvrager: Wolles Paul              
betreft: vellen van een populier
plaats: Jaak Blockxstraat 22
OMV_2019115405
dossier: 2019/310

Het college (dd 14 oktober 2019) neemt akte van volgende  omgevingsvergunningen:

aanvrager: Mlodozeniec Patrycja
betreft: regulariseren van interne constructieve werken en plaatsen van een dakraam
plaats: Cantecroylaan 119
OMV_2019116452
dossier: 2019/325

aanvrager: Bruggemans Sven
betreft: verbouwen van gelijkvloers van eengezinswoning
plaats: Heldenhuldelaan 77
OMV_2019114054
dossier: 2019/336

Het college (dd 7 oktober 2019) geeft goedkeuring om een omgevingsvergunning te verlenen aan:

aanvrager: Peeters Wim
betreft: bouwen van twee appartementen
plaats: Drabstraat 244
OMV_2019086639
dossier: 2019/216

aanvrager: Auwers Roel              
betreft: uitbreiden van een eengezinswoning
plaats: Osylei 25
OMV_2019091651
dossier: 2019/239

aanvrager: Vercruysse - Delaet              
betreft: renoveren en restaureren van een villa
plaats: Kapellelei 34
OMV_2019079533
dossier: 2019/254

aanvrager: Raats Herman              
betreft: vellen van een beuk in voortuin
plaats: Graaf d’Urselstraat 2
OMV_2019114725
dossier: 2019/306

aanvrager: Van Velthoven Patrick              
betreft: vellen van twee coniferen in de tuin en uitfresen van de wortels
plaats: Kaphaanlei 105
OMV_2019110211
dossier: 2019/291

aanvrager: De Raedt Kim              
betreft: vellen van een berk
plaats: Van Dijckstraat 83
OMV_2019115660
dossier: 2019/313

Het college (dd 7 oktober 2019) neemt akte van volgende omgevingsvergunningen:

aanvrager: Deflem Jan
betreft: verbouwen van eengezinswoning
plaats: Berten Pilstraat 5
OMV_2019111257
dossier: 2019/324

aanvrager: Duchesne Marjan
betreft: aanbouwen van een veranda
plaats: Beekstraat 15
OMV_2019119548
dossier: 2019/328

Het college (dd 30 september 2019) geeft goedkeuring om een omgevingsvergunning te verlenen aan:

aanvrager: Baert Timmy
betreft: het verbouwen van een eengezinswoning
plaats: Drabstraat 109
OMV_2019083110
dossier: 2019/227

aanvrager: Ackermans Thomas              
betreft: regulariseren van een dakoptopping aan de achtergevel
plaats: Floris de Cuijperstraat 13
OMV_2019084232
dossier: 2019/235

aanvrager: Lammens Johan              
betreft: regulariseren van bestaand terras en verhardingen
plaats: Amedeus Stockmanslei 63
OMV_2019103647
dossier: 2019/278

aanvrager: Fanatics bvba              
betreft: bouwen van een politiegebouw voor politiezone MINOS en vijf dakappartementen
plaats: Drabstraat 172
OMV_2019085727
dossier: 2019/230

aanvrager: Ogiers Lotte             
betreft: verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning
plaats: Deurnestraat 97
OMV_2019089946
dossier: 2019/241

aanvrager: Szukalski Charlotte              
betreft: aanbrengen cementpleister gevelbekleding
plaats: Eduard Arsenstraat 82
OMV_2019115723
dossier: 2019/314

aanvrager: Daems Hubertus              
betreft: aanbrengen van gevelisolatie en afwerken met lichtgrijze crepi
plaats: Maalderijstraat 25
OMV_2019116493
dossier: 2019/316

aanvrager: Felix Romain              
betreft: renoveren en isoleren van een eengezinswoning
plaats: Selland 27
OMV_2019093030
dossier: 2019/242

aanvrager: Frederickx Joris              
betreft: verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning
plaats: Priester Poppestraat 2
OMV_2019082925
dossier: 2019/214

Het college (23 september 2019) verleent een omgevingsvergunning aan:

aanvrager: Van Houtven Gilberte
betreft: bouwen van een veranda
plaats:  Pastoor Soeteweystraat 17
dossier: 2019/222 – OMV_2019087485

aanvrager: De Wulf Jan
betreft: verbouwen en uitbreiden van ééngezinswoning
plaats:   Prins Leopoldlei 41
dossier: 2019/238 – OMV_2019091413

aanvrager:  Autonoom Gemeentebedrijf Mortsel
betreft: aanleggen van kunstgrasveld en omgeving
plaats:   Gasthuishoeven 3
dossier: 2019/275 – OMV_2019096124

aanvrager: Hendrickx Rudy
betreft: vervangen en vergroten van de ramen in de voorgevel
plaats:   Ijzerenweglei 28
dossier: 2019/301 – OMV_2019113011

aanvrager: Van der Schraelen Filip
betreft: vellen van een esdoorn en 2 coniferen
plaats:  Theofiel Reynlaan 60
dossier: 2019/279 – OMV_2019104171

aanvrager: Janssens Josephus
betreft: vellen van een dode boom
plaats:   Amedeus Stockmanslei 57
dossier: 2019/297 – OMV_2019112510

aanvrager: Van Herck Stijn
betreft: plaatsen van een garagepoort in een carport en gevelbekleding
plaats:   Windhoek 32
dossier: 2019/290 – OMV_2019099553

Het college (23 september 2019) weigert een omgevingsvergunning aan:

aanvrager: El Kadiri Ahmed
betreft: plaatsen van een aangebouwde terrasconstructie
plaats:   Bosstraat 33
dossier: 2019/206 – OMV_2019084326

Het college (dd 16 september 2019) neemt akte van volgende melding:

aanvrager: Jozef Aarts              
betreft: uitbreiden van de achterbouw en plaatsen van een schuifraam
plaats: Osylei 23 B
OMV_2019106394
dossier: 2019/289

Het college (dd 16 september 2019) geeft goedkeuring om een omgevingsvergunning te verlenen aan:

aanvrager: Verryckt Kaatje en De Geest Wim
betreft: verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning
plaats: Abelenstraat 20
OMV_2019086759
dossier: 2019/225

aanvrager: Huysmans Dieter
betreft: verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning, het aanleggen van een terras en buitentrap
plaats: Van Dijckstraat 65
OMV_2019089759
dossier: 2019/237

aanvrager: Kersschot Roel
betreft: wijzigen van de gevel en een beperkte interne aanpassing
plaats: Vuurkruisenlaan 38
OMV_2019101194
dossier: 2019/271

aanvrager: Van brempt Jeroen              
betreft: aanleggen verharding in voortuin en zijtuin
plaats: Kaphaanlei 21
OMV_2019086126
dossier: 2019/212

aanvrager: Yasenko Natalya
betreft: wijzigen van kantoorfunctie naar chocolatier en tea room
plaats: Statielei 6
OMV_2019099808
dossier: 2019/265

aanvrager: El kadiri Ahmed
betreft: bouwen van een tuinhuis
plaats: Bosstraat 33
OMV_2019084369
dossier: 2019/207

Het college (dd 9 september 2019) geeft goedkeuring om een omgevingsvergunning te verlenen aan:

aanvrager: Soykenc Ali
betreft: verbouwen van een rijwoning met handelsgelijkvloers naar meergezinswoning met handelsgelijkvloers en drie appartementen
plaats: Statielei 18
OMV_2019055473
dossier: 2019/149

aanvrager: Nys Annemie
betreft: bouwen van een woning met ondergeschikte eenheid, aanleggen van voortuinverharding, vellen van bomen en plaatsen van een bijgebouw
plaats: Dieseghemlei 20
OMV_2019079367
dossier: 2019/190

aanvrager: Balaj Delfine
betreft: renoveren van drie appartementen en isoleren van de gevels, afwerking in crepi
plaats: Mayerlei 196 - 198
OMV_2019081355
dossier: 2019/202

aanvrager: Boerjan Björn              
betreft: vellen van een esdoorn
plaats: Hendrik Kuijpersstraat 28
OMV_2019107330
dossier: 2019/283

aanvrager: Boeykens Joris
betreft: vellen van een beuk
plaats: Liersesteenweg 338
OMV_2019095169
dossier: 2019/249

Het college (dd 2 september 2019) geeft goedkeuring om een omgevingsvergunning te verlenen aan:

aanvrager: Haesen Martine
betreft: bouwen van een derde bouwlaag op een bestaande ééngezinswoning
plaats: Voorspoedlei 44
OMV_2019080682
dossier: 2019/193

aanvrager: Symons Mattias              
betreft: verbouwen van een eengezinswoning
plaats: Blauwbroedersstraat 4
OMV_2019085071
dossier: 2019/208

Het college (dd 2 september 2019) weigert een omgevingsvergunning te verlenen aan:

aanvrager: Woonplanners
betreft: bouwen van een tweewoonst
plaats: Edmond Thieffrylaan ZN
OMV_2019059604
dossier: 2019/156

Het college (dd 26 augustus 2019) geeft goedkeuring om een omgevingsvergunning te verlenen aan:

aanvrager: Lembrechts Peter
betreft: aanbrengen van gevelbekleding
plaats: Van Peborghlei 131
OMV_2019097416
dossier: 2019/258

aanvrager: Somers Mariëlle
betreft: aanleggen van een zwembad en terras
plaats: Herman Ullenslei 15 - 17
OMV_2019099106
dossier: 2019/264

aanvrager: Van Cleemput Julie
betreft: verbouwen van eengezinswoning
plaats: Ter Varentstraat 35
OMV_2019102597
dossier: 2019/277

aanvrager: Janssens Caroline              
betreft: vellen van 2 coniferen en hulst
plaats: Zilverbeeklaan 47
OMV_2019083982
dossier: 2019/205

aanvrager: Cobbaert Chris
betreft: rooien van een boom
plaats: Amadeus Stockmanslei 53
OMV_2019093119
dossier: 2019/243

aanvrager: Huygen Maria              
betreft: vellen van 4 esdoorns
plaats: Fortstraat 6
OMV_2019076601
dossier: 2019/246

aanvrager: Yahyaoui Benaissa
betreft: vellen van 2 bomen in de tuin
plaats: Krijgsbaan 27
OMV_2019096425
dossier: 2019/253

aanvrager: De Beuckelaer Gunther              
betreft: vellen van 3 coniferen (in voortuin en achtertuin)
plaats: Kapellelei 26
OMV_2019097585
dossier: 2019/259

aanvrager: Groenendyk Kristof              
betreft: vellen van een treurwilg in de tuin
plaats: Deurnestraat 176-178-180
OMV_2019097884
dossier: 2019/261

aanvrager: Jiang Yuebing               
betreft: vellen van een bomen in achtertuin
plaats: Van Peborglei 10
OMV_2019102599
dossier: 2019/276

Het college (dd 26 augustus 2019) weigert om een omgevingsvergunning te verlenen aan:

aanvrager: Gyselinck Maria
betreft: vellen van een boom in de achtertuin
plaats: Pieter Reypenslei 44
OMV_2019095802
dossier: 2019/251

aanvrager: Dejonghe Koenraad
betreft: vellen van 3 bomen in de achtertuin
plaats: Kerkstraat 48
OMV_2019095989
dossier: 2019/252

Het college (19 augustus 2019) verleent een omgevingsvergunning aan:

aanvrager: Oste Philippe
betreft: bouwen van een tuinhuis
plaats:   Zilverbeeklaan 33
dossier: 2019/144 – OMV_2019060133

aanvrager: Van de Velde Tony
betreft: ontharden van tuinzone
plaats:   Grotenhof 17
dossier: 2019/182 – OMV_2019075783

aanvrager: De Wilde Leen
betreft: renoveren en uitbreiden van een ééngezinswoning en aanleggen van een terras
plaats:   Sint-Hathebrandstraat 59
dossier: 2019/188 – OMV_2019077071

aanvrager: Vantilborgh Godelieve
betreft: herstellen en opfrissen van de voorgevel
plaats:   Wouter Volcaertstraat 25
dossier: 2019/226 – OMV_20190089079

De Deputatie van de Provincie Antwerpen (dd 1 augustus 2019) geeft goedkeuring om een omgevingsvergunning te verlenen aan:

Aanvrager: DDBBX
Betreft: verbouwen van een ééngezinswoning tot restaurant met appartementen
Plaats: Jozef Hermanslei 100, 2640 Mortsel/Frans van Dunlaan 159, 2610 Antwerpen
OMV_2019048496
Dossier: 2019/145

Uitgelicht