Register bekendmakingen

2021

 • Het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) en de stad Mortsel hebben op 26 januari 2021 een protocol gesloten conform artikel 8, §1, van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer: Protocol bronopsporing Mortsel

2020

 • De voorzitter van het vast bureau maakt dit reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 mei 2020 bekend op 27 mei 2020:

2019

 • De voorzitter van het vast bureau maakt dit reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 november 2019 bekend op 27 november 2019:
 • De burgemeester/voorzitter vast bureau maakt dit reglement van het college van burgemeester en schepenen/vast bureau van 25 maart 2019 bekend op 28 maart 2019:

2018

* zaalverhuur - retributiereglement gebruik accommodatie lokaal bestuur
* zaalverhuur - gebruikerscode accomodatie lokaal bestuur
* belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen - aanslagjaren 2018-2019

2017

 • De burgemeester maakt deze reglementen van de gemeenteraad van 19 december 2017 bekend op 20 december 2017 uniform politiereglement - plaatsen van voorwerpen op het openbaar domein; gebruikersreglement bibliotheek en subsidiereglement kernwinkelgebied

 • De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn maakt de reglementen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 13 december 2017 bekend op 14 december 2017 reglement tijdsregistratie en reglement thuiswerk

 • De burgemeester maakt dit reglement van de gemeenteraad van 28 november 2017 bekend op 30 november 2017 aanvullende gemeentebelasting op belasting op natuurlijke personen (aanslagjaar 2018)

 • De burgemeester maakt dit reglement van de gemeenteraad van 28 november 2017 bekend op 30 november 2017 gemeentelijke opcentiemen op onroerende voorheffing (aanslagjaar 2018)

 • De burgemeester maakt dit reglement van de gemeenteraad van 28 november 2017 bekend op 30 november 2017 belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen - aanslagjaren 2018-2019 - ingetrokken bij raadsbesluit 22 mei 2018

 • De burgemeester maakt dit reglement van de gemeenteraad van 28 november 2017 bekend op 30 november 2017 reglement tijdsregistratie

 • De burgemeester maakt dit reglement van de gemeenteraad van 28 november 2017 bekend op 30 november 2017 reglement thuiswerk

 • De burgemeester maakt dit besluit van de gemeenteraad van 24 oktober 2017 bekend op 15 november 2017 weigering wegenis en rooilijn Laathof (project Derby)

 • De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn maakt dit reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn van 8 november 2017 bekend op 9 november 2017: Minder-Mobielen-Centrale

 • Overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, brengt het college van burgemeester en schepenen van de stad Mortsel ter kennis dat het ruimtelijk uitvoeringsplan Centrum ‘deelgebied Lindelei - Krijgsbaan' , bestaande uit een toelichtingsnota, grafische bestemmingsplannen, stedenbouwkundige voorschriften, door de gemeenteraad definitief vastgesteld werd in zitting van 26 september 2017. De goedkeuring van het RUP werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 7 november 2017. Het RUP treedt in werking 14 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Het volledig dossier ligt voor iedereen ter inzage op de  dienst Grondgebiedzaken, Neerhoevelaan 50, tijdens de openingsuren.

 • De burgemeester maakt dit reglement van de gemeenteraad van 24 oktober 2017 bekend op 31 oktober 2017 leegstandsbelasting op woningen en gebouwen
   
 • De burgemeester maakt dit reglement van de gemeenteraad van 24 oktober 2017 bekend op 31 oktober 2017 belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen
   
 • De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn maakt dit reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn van 13 september 2017 bekend op 14 september 2017 reglement tot inrichting van een gezamenlijke ombudsdienst voor stad en OCMW Mortsel
   
 • De burgemeester maakt dit reglement van de gemeenteraad van 20 juni 2017 bekend op 27 juni 2017 heffing verwaarloosde woningen en gebouwen
   
 • De burgemeester maakt dit reglement van de gemeenteraad van 20 juni 2017 bekend op 27 juni 2017 heffing op leegstaande woningen en gebouwen
   
 • De burgemeester maakt dit reglement van de gemeenteraad van 20 juni 2017 bekend op 27 juni 2017 reglement inventarisatie leegstaande woningen en gebouwen
   
 • De burgemeester maakt dit reglement van de gemeenteraad van 20 juni 2017 bekend op 27 juni 2017 reglement registratie verwaarloosde woningen en gebouwen
   
 • De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn maakt dit reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 april 2017 bekend op 24 april 2017: reglement Participatie en Sociale Activering (PSA) en kinderarmoede
   
 • De burgemeester maakt dit reglement op de gemeenteraad van 28 maart 2017 bekend op 31 maart 2017 belasting op aanvragen omgevingsvergunningen

 • De burgemeester maakt dit reglement op de gemeenteraad van 21 februari 2017 belend op 24 februari 2017 retributiereglement op het op het leveren en plaatsen van naamplaatjes op de herdenkingszuilen strooiweide, afdekplaten columbarium en urnenveld en gebruik van de ceremonieruimte begraafplaats Cantincrode

 • De burgemeester maakt dit reglement van de gemeenteraad van 24 januari 2017 bekend op 27 januari 2017 reglement groepsopvang ondersteuningspremie voor samenwerkende onthaalouders
   
 • De burgemeester maakt dit reglement van de gemeenteraad van 24 januari 2017 bekend op 27 januari 2017 retributiereglement op grafconcessies, concessies voor een nis in het columbarium, concessies voor een ondergrondse nis in het urnenveld en voor het hernieuwen van deze concessies
   
 • De burgemeester maakt dit reglement van de gemeenteraad van 24 januari 2017 bekend op 27 januari 2017 reglement 'starterssubsidie voor ondernemers'
   
 • De burgemeester maakt dit reglement van de gemeenteraad van 24 januari 2017 bekend op 27 januari 2017 reglement begraafplaatsen

2016

 • De burgemeester maakt dit reglement van de gemeenteraad van 20 december 2016 bekend op 23 december 2016 retributiereglement op het ter beschikking stellen van stedelijk materiaal
 • De burgemeester maakt dit reglement van de gemeenteraad van 22 november 2016 bekend op 30 november 2016 Opcentiemen op de onroerende voorheffing
   
 • De burgemeester maakt dit reglement van de gemeenteraad van 22 november 2016 bekend op 30 november 2016 retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op het stedelijk openbaar domein
 • De burgemeester maakt dit reglement van de gemeenteraad van 27 september 2016 bekend op 30 november 2016 Huishoudelijk reglement buurtwerking Baravanti
   
 • De burgemeester maakt dit reglement van de gemeenteraad van 27 september 2016 bekend op 30 november 2016 Retributiereglement gebruik stedelijke sportinfrastructuur en materialen
   
 • De burgemeester maakt dit reglement van de gemeenteraad van 27 september 2016 bekend op 30 november 2016 Retributiereglement stedelijke infrastructuur en materialen
 • De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn maakt dit reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn van 8 juni 2016 bekend op 9 juni 2016: Tikklokreglement OCMW
 • De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn maakt dit reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn van 11 mei 2016 bekend op 12 mei 2016: Huishoudelijk reglement OCMW-raad

Uitgelicht