Beheersing en ontwikkeling

Volgende reglementen zijn van kracht met ingang van 1 januari 2020.

ALGEMEEN

Belasting - gemeentelijke opcentiemen op onroerende voorheffing (aanslagjaar 2020)
Belasting - aanvullende gemeentebelasting op belasting op natuurlijke personen (aanslagjaar 2020)
Retributie - leveren van diensten en prestaties aan derden (2020-2025)

Uitgelicht