Informatie reservelijsten vaccinatiecentrum ZORA

Kan ik me bij vaccinatiecentrum ZORA in Lint aanmelden voor de reservelijst?

Sinds kort kan iedereen zich via https://www.qvax.be/ inschrijven op een centrale reservelijst. Als een vaccinatiecentrum op het einde van de dag vaccins over heeft, kan het mensen uit die reservelijst oproepen. Hiervoor hebben we minstens telefoonnummers van de aangemelde burgers nodig, die we binnenkort (maar nog niet deze week) aangereikt krijgen door QVAX. Verder kan de lijst van QVAX ook gebruikt worden om 'lege afspraken' voor de volgende dagen op te vullen. Hierbij zullen burgers een sms ontvangen met de vraag om de oproep te bevestigen en zich op het opgegeven uur naar het vaccinatiecentrum te begeven. Voorlopig werken we eerst onze huidige reservelijst verder af (bestaande uit 65-plussers die omwille van medische redenen prioriteit krijgen), die we in goed overleg met de huisartsen hebben opgesteld. Het algemene principe blijft dat vaccinatiecentrum ZORA alle vrijgekomen plaatsen invult met mensen uit de reservelijst. In ons vaccinatiecentrum wordt geen enkel vaccin weggegooid. Voor elke lege plaats, bellen we iemand van de reservelijst op.

In de komende weken zal vaccinatiecentrum ZORA QVAX gebruiken voor het opvullen van lege sloten. Als je al een aanvraag deed via QVAX, blijft deze bewaard. We houden je op de hoogte over het gebruik van reservelijsten via www.elzzora.be en de websites van de lokale besturen.

Krijg ik sneller mijn vaccin als ik op de QVAX-reservelijst sta?

Niet per se. Alléén burgers binnen de doelgroep die op dat moment aan de beurt zijn, zullen mogelijks worden opgeroepen wanneer er een dosis op overschot is. De volgorde van de overheid – per prioriteit en per leeftijdscategorie - blijft gehandhaafd. Je kan via de reservelijst dus niet ‘voorsteken’. Je registratie op https://www.qvax.be/ heeft geen gevolgen voor de ‘gewone’ uitnodiging voor vaccinatie. Mogelijk krijg je die zelfs eerder. De QVAX-reservelijst biedt dus geen garantie dat je sneller wordt gevaccineerd.

Uitgelicht