Vaccinatie, vaccinatiecentrum en bereikbaarheid

De kogel is door de kerk! Het vaccinatiecentrum in de AED Studios Lint sluit toch niet op 15 oktober.

Ondertussen werd immers duidelijk dat alle 65+ers een extra prik of boosterprik krijgen. Dat gaat over heel wat inwoners uit Mortsel, Boechout, Edegem, Lint, Kontich en Hove en de AED Studios blijven de beste plek om die logistieke uitdaging aan te gaan. Zo zullen er dit jaar nog 18.000 65+ers gevaccineerd worden In Lint. Ook de kinderen die in de komende maanden van 2021 nog 12 worden uit de zes deelnemende gemeenten van eerstelijnszone ZORA, zullen  hun eerste en tweede prik in de AED Studios blijven krijgen. Zij moeten dus niet naar de Sint-Jozefcampus in Mortsel, zoals de eerdere planning was.
In de AED Studios blijven heeft een aantal voordelen. De inwoners kennen het centrum en de weg ernaartoe. Een verhuis naar een andere locatie zou een grote logistieke operatie betekenen met bijkomende kosten. In de AED Studios kan, vanaf begin november tot het einde van het jaar, op vaste dagen geprikt worden.

Het vaccinatiecentrum neemt een korte pauze van 15 oktober tot en met 1 november. Tijdens deze twee weken zal het vaccinatiecentrum van de grote studio van AED naar de foyer verhuizen, die zich in hetzelfde gebouw bevindt. Vanaf 2 november zullen in de foyer drie priklijnen worden opgezet. De inwoners zullen geprikt worden op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag, doorlopend van 9 uur tot 17 uur, en dat tot het einde van het jaar, met een korte uitloop in januari. 12-jarigen kunnen hun prikje krijgen in de herfstvakantie.

  • 85+ers en risicopatiënten krijgen een extra prik om hun basisimmuniteit op niveau te brengen. Deze kan vanaf 4 weken na het laatste vaccin geprikt worden.
  • 65+ers krijgen een ‘booster’ (herinneringsprik) om hun immuniteit op te krikken. Deze booster prik kan gezet worden na 4 maand voor Astra Zenica en Johnson & Johnson, na 6 maanden na de laatste Pfizer- of Modernaprik.

Op dit moment wordt alles in gereedheid gebracht om de uitnodigingen te versturen.
Kom je je laten prikken? Denk dan zeker aan het volgende:

  • respecteer niet alleen de dag, maar ook het uur van de uitnodiging. Alleen zo kunnen we efficiënt prikken!
  • breng, samen met je uitnodiging en je  eID, ook zeker je vaccinatiekaartje mee.

Het test- en triagecentrum van de eerstelijnszone blijft behouden in de Sint-Jozefkliniek in Mortsel.

***

Op deze webpagina bundelen we stelselmatig alle informatie over de vaccinatie en het vaccinatiecentrum waar onze inwoners binnenkort naartoe kunnen.


AED Studios in Lint bijna getransformeerd in vaccinatiecentrum ZORA
Nauwelijks twee weken geleden maakten de burgemeesters van de eerstelijnszone Zuidoostrand Antwerpen (ELZ ZORA) bekend dat de AED Studios in Lint de locatie voor het vaccinatiecentrum zou worden. Twee weken later kunnen we trots zeggen dat de opstart van dat vaccinatiecentrum ZORA  perfect volgens schema verloopt! De inwoners van Boechout, Edegem, Lint, Hove, Kontich en Mortsel zullen in het vaccinatiecentrum terechtkunnen, dat steeds meer vorm krijgt en volledig klaar en operationeel zal zijn tegen de midden februari! Vanaf dan is het doel om 7 dagen op 7 te vaccineren afhankelijk van de aanlevering van de vaccins. Er zijn in totaal 80.933 inwoners te vaccineren (100%)  of 56.653 inwoners (uitgaande van een vaccinatierespons van 70%).

De AED Studios in Lint
Onze eerstelijnszone ELZ ZORA koos ervoor om de vaccinaties te centraliseren in één vaccinatiecentrum: de AED Studios in Lint. Door in één centrum te werken boeken we organisatorisch en logistiek winst. Door samen te werken met AED Studios maken we niet enkel gebruik van hun expertise in het organiseren en ontvangen van zoveel mensen, maar kunnen we ook de zorginstellingen maximaal ontlasten.

ZANZIBAR
Ook voor de exploitatie van het vaccinatiecentrum en de coördinatie van het niet-medische personeel en de vrijwilligers doen we beroep op de evenementensector. We slaan de handen in elkaar met de mensen van event- en marketingbureau Zanzibar. Door opnieuw voor de evenementensector te kiezen, kiezen we niet alleen voor ervaring en professionaliteit, maar ook voor het ondersteunen van een sector die het momenteel moeilijk heeft.

Vrijwilligers
Er dienden zich al heel wat vrijwilligers aan, maar om het vaccinatiecentrum draaiende te houden hebben we een grote groep vrijwilligers nodig! Wie zich wil engageren als vrijwilliger om eventueel ingezet te worden in het vaccinatiecentrum, mag zich nog steeds aanmelden via eerstelijnszone.be/Eerstelijnszone-ZORA.

Logo
Ook de huisstijl van vaccinatiecentrum ZORA krijgt vorm. We kozen voor een herkenbaar logo, dat ook de basis zal vormen voor o.a. de signalisatie in het straatbeeld die inwoners de weg naar het gloednieuwe vaccinatiecentrum zal wijzen. Wie op weg is naar het vaccinatiecentrum zal al snel het volgende logo op zijn weg tegenkomen:

zora
***

1500 vrijwilligers ELZ ZORA staan te popelen om te helpen bij de vaccinaties. We vragen hen om nog even geduld te hebben.

De voorbije twee weken was er veel te doen rond de vrijwilligers van de vaccinatiecentra. 1500 mensen, zowel niet-medisch als medisch geschoold, hebben zich ondertussen als vrijwilliger of freelancer geregistreerd in eerstelijnszone ZORA. Wanneer kunnen ze eindelijk starten?

Mensen willen maar wat graag dat het coronavirus verdwijnt en willen graag hun steentje bijdragen. Dat is natuurlijk geweldig en dit appreciëren we enorm, maar we moeten hen nog een beetje geduld vragen. Er zijn een aantal factoren die maken dat de opstartfase wat trager verloopt dan voorzien. Enerzijds verloopt de aanvoer van vaccins nationaal moeizamer dan beloofd. Daardoor kunnen we voorlopig maar één of twee vaccinatielijnen openen en ook, nog maar enkele dagen per week. Minder vaccinatielijnen en minder dagen betekent natuurlijk ook veel minder nood aan personeel. Daarnaast heeft de overheid ons gevraagd om in de beginfase vooral professionele medewerkers in te zetten, die bijvoorbeeld reeds gevaccineerd zijn. We begrijpen dat dit voor vele vrijwilligers, waarvan sommigen werkloos thuis zitten, heel frustrerend is. Zij willen zo graag komen helpen. Jammer genoeg kunnen we deze situatie niet beïnvloeden.

De medewerkers van de eerstelijnszone ZORA ervaren dat veel vrijwilligers of freelancers hen contacteren met vaak dezelfde vragen, wat de werkdruk voor de medewerkers enorm vergroot. Daarom is er nu een FAQ-lijst ter beschikking op de homepage van beeple en de website van ELZ ZORA. Persoonlijke, specifieke vragen zullen binnenkort ook via de HR-managers gesteld kunnen worden. Hou daarom bovenstaande pagina's goed in de gaten voor update van informatie. Binnenkort komt er ook een Vrijwilligers Nieuwsbrief, waarin we de vrijwilligers op de hoogte zullen houden van het reilen en zeilen van het vaccinatie-gebeuren in Lint. Want we hopen iedereen daar snel te kunnen ontmoeten! Nog even geduld, we gaan jullie nog hard nodig hebben!

Uitgelicht