Coronavirus COVID-19

Updates in blogvorm.

UPDATE - woensdag 28 oktober, 11.30 uur

Gisteren kondigde de Vlaamse regering nieuwe maatregelen aan om de verspreiding van het coronavirus te vertragen. Het streefdoel is daarbij om het aantal sociale contacten maximaal te beperken, om zo de verspreiding van het virus een halt toe te roepen en de curve van zowel het aantal besmettingen, het aantal hospitalisaties als de ICU-bezettingsgraad te doen dalen. De nieuwe maatregelen van de Vlaamse regering gaan in vanaf donderdag 29 oktober.
Voor onze eigen gebouwen en activiteiten wil dat zeggen:

 • Zwembad Den Bessem sluit de deuren vanaf donderdag 29 oktober
 • De Mark Liebrecht Schouwburg sluit de deuren vanaf donderdag 29 oktober
 • Voor onze zaalverhuur geldt vanaf 29 oktober dat in al onze gebouwen enkel nog activiteiten voor -12 jarigen mogen georganiseerd worden, volgens de geldende protocollen. Enkel de bloedinzamelingen van het Rode Kruis mogen wel nog plaatsvinden.
 • Ons vakantieaanbod voor +12 jarigen tijdens de herfstvakantie wordt geannuleerd.
 • Op 1 en 11 november wordt er geen publieke herdenking georganiseerd. Ook onze eigen herdenkingsmis op 11 november in de Sint-Benedictuskerk gaat niet door.
 • We vragen iedereen die onze begraafplaatsen bezoekt om een mondmasker te dragen.
 • We organiseren geen evenementen of activiteiten de komende weken. Ook het winterdorp Mortsel Wintert in december wordt geannuleerd.

De volgende maatregelen van de Vlaamse regering gaan in heel Vlaanderen in voege vanaf 29 oktober:

ALGEMEEN

 • Er komt geen algemene mondmaskerplicht.
 • Er geldt een samenscholingsverbod vanaf 4 personen, kinderen onder 12 jaar niet meegerekend.
 • De avondklok blijft van kracht tussen middernacht en 5u.

 VRIJE TIJD

 • Alle georganiseerde vrijetijdsbesteding boven 12 jaar wordt stopgezet. Jeugd- en sportkampen voor jongeren onder 12 jaar zijn wel nog toegelaten, maar zonder overnachting.
 • Indoor activiteiten zijn verboden. Dat houdt in dat zwembaden, binnenspeeltuinen, bowling, bioscopen, fitnesscentra, wellnesscentra en sauna’s, casino’s en gokkantoren moeten sluiten.
 • Alle evenementen (kermissen, rommelmarkten, kerstmarkten, winterdorpen, schaatsbanen, …) worden verboden. Alleen de wekelijkse markten mogen doorgaan.

CULTUUR, JEUGD EN SPORT

 • Alle cultuurhuizen gaan dicht. Zowel de activiteiten van de professionele sector als socio-culturele activiteiten worden stopgezet.
 • Alle sportactiviteiten boven 12 jaar zijn verboden.
  • Professionele sportbeoefening kan wel nog, maar zonder publiek.
  • Niet-professionele sportbeoefening kan nog outdoor: individueel of met maximaal vier personen, volgens de regels voor samenscholingen.
  • Eén ouder of begeleider mag zijn kind jonger dan 12 jaar naar de sportclub brengen en blijven kijken. De afspraken over de mondmaskerplicht en afstand bewaren blijven gelden.
 • Alle jeugdactiviteiten boven 12 jaar zijn verboden.
  • Jeugdactiviteiten voor kinderen jonger dan 12 zijn nog toegelaten (zonder overnachting), met respect voor de geldende afspraken.
  • Outdoor speelpleinen en sportterreinen blijven open, ook voor +12-jarigen. Het samenscholingsverbod moet daarbij gerespecteerd worden.

EREDIENSTEN, HUWELIJKEN EN BEGRAFENISSEN

 • Erediensten, huwelijken en begrafenissen kunnen doorgaan. Er mogen maximaal 40 personen aanwezig zijn en de afstandsregels moeten gerespecteerd worden.

ECONOMIE

 • Er moet maximaal thuisgewerkt worden, conform het MB.
 • Winkelen mag, met maximaal 2 volwassenen of 1 ouder met minderjarige kinderen.
 • Bedrijven en winkels blijven maximaal open. Ondernemingen die door de coronamaatregelen verplicht moeten sluiten, hoeven voor deze periode van verplichte sluiting hun omzetverlies niet te bewijzen om in aanmerking te komen voor het Vlaams beschermingsmechanisme.

ONDERWIJS

 • Het hoger onderwijs schakelt naar code rood. Daarbij zal enkel nog online afstandsonderwijs mogelijk zijn. Vanaf 12 november zal voor eerstejaarsstudenten enige flexibiliteit qua contactmomenten mogelijk zijn. Ook practica zullen nog kunnen doorgaan.
 • Het leerplichtonderwijs en volwassenenonderwijs sluiten op 9 en 10 november. Vanaf 12 november gaan de scholen weer open.

ZORG

 • Het bezoek in zorgvoorzieningen voor ouderen en kwetsbaren wordt beperkt tot 1 knuffelcontact en 1 extra contact per 14 dagen. Er wordt onderzocht of mantelzorgers tijdelijk kunnen inwonen in de woonzorgcentra.
 • Om extra buffercapaciteit voor de ziekenhuizen te creëren, zet Vlaanderen prioritair in op herstelverblijven en revalidatieziekenhuizen.
 • Het volledige zorg- en welzijnsaanbod blijft doorlopen, met speciale aandacht voor het mentaal welzijn.

***

UPDATE - vrijdag 23 oktober, 10.30 uur

BE-Alert - COVID-19 alarmniveau 4: Overlegcomité verstrengt coronaregels voor sport, cultuur en hoger onderwijs
Bericht van de Eerste Minister, Alexander De Croo

Het Overlegcomité heeft een reeks coronaregels op het vlak van sport, culturele evenementen en (hoger) onderwijs in lijn gebracht met alarmniveau 4.
De strengere regels zijn nodig om ziekenhuizen te ontlasten, te voorkomen dat alle scholen moeten sluiten, de gehele economie stilvalt en al te veel mensen zouden vereenzamen door een algemene lockdown.
Het gaat om de volgende strengere coronaregels:

1.    Sportevenementen: alle professionele sportwedstrijden binnen en buiten verlopen zonder publiek. Alle amateurwedstrijden worden opgeschort. Jeugdwedstrijden voor jongeren tot 18 jaar blijven toegelaten, maar zijn enkel toegankelijk voor één enkel lid van het gezin. Het aanbieden en nuttigen van drank en voedsel blijft verboden.
2.    Hoger onderwijs: de bezettingsgraad wordt herleid tot maximaal 20% mét mondmaskerplicht, behalve voor practica waarvoor dat niet mogelijk is. De regel geldt niet voor eerstejaars.
3.    Indoor culturele evenementen (op cultureel, religieus, onderwijs en verenigingsvlak): maximum 40 personen, indien voldoende garanties voor coronaproof organisatie, en mits 1,5 meter-regel en mondmasker, maximum 200 personen. Het aanbieden van drank en voedsel is verboden.
4.    Openbaar vervoer: elke overheid waakt er binnen zijn bevoegdheid over dat de capaciteit van het openbaar vervoer tijdens de spitsuren optimaal is om crowding te vermijden.
5.    Pretparken worden tijdelijk gesloten.
6.    Dierentuinen: indoor ruimtes worden gesloten; het aanbieden en nuttigen van drank en voeding is verboden.
7.    Telewerk blijft de regel. Er wordt met de werkgeversfederaties overlegd om een responsabiliserende monitoring op te zetten zodat men de regel van telewerk overal toepast waar het moet.

Gezien de bijzondere urgentie van de situatie, gaan de regels onmiddellijk van kracht vanaf het moment van publicatie op vrijdag 23 oktober 2020. De regels lopen tot en met 19 november 2020, met een tussentijdse evaluatie na twee weken.

Meer informatie: https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/covid-19-alarmniveau-4-overlegcomite-verstrengt-coronaregels-voor-sport-cultuur-en

***

UPDATE - vrijdag 16 oktober, 22.30 uur

alarmniveau 4 gaat in: strengere regels vanaf maandag 19 oktober

Bericht van de Eerste Minister, Alexander De Croo

Het Overlegcomité heeft vandaag kennisgenomen van de zorgwekkende epidemiologische toestand, waarbij het volledige land zich sinds vandaag op basis van de COVID-19 barometer op alarmniveau 4 bevindt (zeer hoge alertheid).
De druk op de ziekenhuizen en op de continuïteit van de niet-COVID-19 zorg neemt toe. Sommige ziekenhuizen kampen met personeelsuitval. Ook is er een verhoogde druk op de eerstelijnszorg, met name de huisartsengeneeskunde.
Het aantal COVID-patiënten op intensieve zorg ligt vandaag 2,5 keer hoger dan eind maart.

Om te vermijden dat ziekenhuizen in de problemen komen, scholen moeten sluiten, de economie stilvalt en al teveel mensen zouden vereenzamen door een algehele lockdown heeft het Overlegcomité een reeks maatregelen beslist:

 • Knuffelcontacten (nauwe contacten) worden beperkt tot max. 1 persoon
 • Privésamenkomsten worden beperkt tot 4 dezelfde personen per twee weken.
 • Samenscholingen op openbaar domein worden beperkt tot maximaal 4 personen.
 • Telewerk wordt de regel, voor functies die zich ertoe lenen met respect voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, activiteiten en dienstverlening.
 • Markten en kleine kermissen blijven open, maar het nuttigen van drank en voeding wordt verboden. Rommelmarkten, brocantes en kleine kerstmarkten zijn verboden.
 • Cafés en restaurants worden gesloten. Dit geldt voor een periode van vier weken, en wordt geëvalueerd na twee weken. Afhalen van maaltijden blijft mogelijk tot 22.00 uur. Recepties en banketten verzorgd door een professionele catering/traiteur onderneming zijn verboden, behalve in hotels voor de verblijvende gasten en koffietafel bij uitvaarten (max. 40 personen).
 • Nachtwinkels moeten sluiten om 22.00u. Er is een verbod op alcoholverkoop vanaf 20.00u.
 • Verbod om zich op de openbare ruimte te begeven tussen 24.00u en 5.00u, behalve voor essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen, zoals onder meer dringende medische redenen, professionele verplaatsingen en woon-werk verkeer.
 • Voor indoor activiteiten blijven de bestaande protocollen gelden tot aan evaluatie op 23/10. Er komt een verbod op de verkoop van drank en voeding.
 • Sportwedstrijden: compartimenten worden gehalveerd van 400 naar 200 toeschouwers (professioneel) of enkel met leden van hetzelfde huishouden (amateurs). Kantines en drankgelegenheden worden gesloten.

De maatregelen gaan in op 19 oktober en gelden voor één maand, waarna een evaluatie volgt.

Meer info over de aangepaste maatregelen: https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/covid-19-alarmniveau-4-gaat-strengere-regels-vanaf-maandag-19-oktober

Download Coronalert in de app store

Coronalert is een gratis en eenvoudig te gebruiken mobiele app om samen corona te verslaan. De app waarschuwt je als je in nauw contact bent geweest met iemand die positief heeft getest op het coronavirus.
Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de app downloaden en gebruiken. Nodig daarom vrienden en familie uit om de app te installeren. De app respecteert je privacy en weet niet wie je bent. 
Laat je een coronatest afnemen? Dan kan je het resultaat direct op je smartphone ontvangen.

***

UPDATE - woensdag 14 oktober, 12.30 uur

Mortsel herdenkt slachtoffers 5 april met lichtveld op begraafplaats. Op 1 november organiseert lokaal bestuur Mortsel een herdenkingsmoment voor de slachtoffers van het bombardement van 5 april 1943. Op de begraafplaats van Mortsel-dorp wordt op elk kruisje van het ereperk van 5 april een brandend kaarsje geplaatst met de tekst ‘Mortsel herdenkt’. Het gaat maar liefst om 471 kruisjes waar er een kaarsje zal branden. Zo ontstaat er rond valavond een sfeervol lichtveld op de begraafplaats. Meer lezen: https://www.mortsel.be/Configuratie/Nieuwsberichten/Nieuwspagina/Mortsel_herdenkt_slachtoffers_5_april_met_lichtveld_op_begraafplaats

***

UPDATE - dinsdag 6 oktober, 20.30 uur

Overlegcomité beslist strengere maatregelen en duidt COVID-19 commissaris aan
Bericht van de Eerste Minister, Alexander De Croo


De federale regering en de minister-presidenten van de deelstaten hebben zich vandaag gebogen over de epidemiologische situatie met betrekking tot COVID-19. Het Overlegcomité beoordeelt de situatie als bijzonder ernstig en heeft daarom beslist de maatregelen te verstrengen. Deze maatregelen gelden voor het hele grondgebied vanaf vrijdag 9 oktober tot en met 9 november, waarna ze zullen worden geëvalueerd. Het Overlegcomité heeft ook een COVID-commissaris aangeduid.

Verstrenging maatregelen

De huidige ontwikkeling van de pandemie is bijzonder zorgwekkend; het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens zit in stijgende lijn. Om een algemene lockdown te vermijden, heeft het Overlegcomité, na kennis te hebben genomen van een advies van CELEVAL, een reeks verstrengingen beslist.

 • Nauwe contacten: beperking tot maximum 3 nauwe contacten per maand. Een nauw contact is een contact dichter dan anderhalve meter zonder mondmasker;
 • Privé-bijeenkomsten thuis: maximum 4 personen, met respecteren veilige afstand of mondmasker indien niet mogelijk;
 • Cafés, kantines en andere drankmogelijkheden: maximum 4 personen per tafel, uitgezonderd voor gezinsleden die onder één dak wonen;
 • Niet-georganiseerde samenscholingen buiten: maximaal 4 personen, uitgezonderd voor gezinsleden die onder één dak wonen;
 • Sluitingsuur cafés: 23.00 uur;
 • Extra inspanningen op het vlak van sensibilisering en handhaving opdat deze maatregelen overal worden toegepast;
 • Telewerk sterk aanbevolen, meerdere dagen per week.

Deze maatregelen vormen de ‘nationale sokkel’. In de provincies waar de situatie ernstiger is (op basis van de toekomstige barometer) moet de gouverneur verdere maatregelen voorstellen, in overleg met de Minister van Binnenlandse Zaken en de COVID-19 commissaris. Deze maatregelen kunnen gelden voor de hele provincie of een deel ervan.

Het strikt opvolgen van deze maatregelen is absoluut noodzakelijk om onze gezondheidszorg te beschermen, scholen maximaal open te houden en onze ouderen en kwetsbaren te beschermen. Volgt men deze maatregelen niet dan zullen nog strengere maatregelen noodzakelijk zijn. Ons sociaal leven zal verder worden ingeperkt en onze economie ernstige schade toegebracht. Het opvolgen van de maatregelen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.

Deze maatregelen gelden voor het hele grondgebied vanaf vrijdag 9 oktober tot en met 9 november, waarna ze zullen worden geëvalueerd.

Meer informatie over dit nieuwsbericht: https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/overlegcomite-beslist-strengere-maatregelen-en-duidt-covid-19-commissaris-aan
FAQ geldende coronamaatregelen: https://www.info-coronavirus.be/nl/

***

UPDATE - woensdag 23 september, 20.30 uur

Lancering van de strategie voor risicobeheer
- Bericht van de Eerste Minister, Sophie Wilmès. De Nationale Veiligheidsraad uitgebreid met de ministers-presidenten is samengekomen om zich te buigen over het werk van Celeval, aan wie gevraagd was een langetermijnvisie uit te werken voor risicobeheer.

In deze langetermijnvisie staan de zes gouden regels centraal. Ter herinnering, het gaat om de volgende regels:

 • Het respecteren van de hygiëneregels;
 • Activiteiten bij voorkeur in de buitenlucht uitoefenen;
 • Aandacht hebben voor kwetsbare personen;
 • Afstand houden (1,5m);
 • Nauwe contacten beperken;
 • De regels inzake bijeenkomsten respecteren.

Wat de sociale contacten betreft, mogen mensen iedereen zien die ze willen zien, op voorwaarde dat ze altijd afstand houden en, als dat niet mogelijk is, een mondmasker dragen. In elk geval mogen mensen niet meer dan 10 personen ontmoeten op dezelfde plaats op hetzelfde moment (kinderen niet inbegrepen).

Nauwe contacten met iemand die geen deel uitmaakt van het gezin, gedurende meer dan 15 minuten, zonder de veiligheidsafstand te respecteren en zonder masker, moeten zoveel mogelijk worden beperkt. Als mensen toch een referentiecijfer willen (studies tonen aan een meerderheid daar nood aan heeft) raden experts aan om in dit stadium individueel met niet meer dan 5 personen (buiten het gezin) per maand nauwe contacten te hebben

Meer informatie over de aanpassing van de maatregelen: https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/lancering-van-de-strategie-voor-risicobeheer-responsabilisering

***

UPDATE - donderdag 17 september, 14.30 uur

Gemeenteraad en Raad voor Maatschappelijk Welzijn vergaderen opnieuw fysiek.
Vanaf dinsdag 29 september zullen de Gemeenteraad en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn opnieuw fysiek vergaderen. De voorbije maanden verliep dit digitaal via een online platform. Ondertussen werden de nodige voorbereidingen getroffen om fysiek te vergaderen, rekening houdend met alle geldende coronamaatregelen voor een veilig verloop. “We wijken uit naar Zaal ’t Parkske, een ruime zaal waar alle raadsleden op voldoende afstand van elkaar kunnen vergaderen. Het zal fijn zijn om mekaar niet meer vanachter een scherm te moeten spreken”, aldus burgemeester Erik Broeckx. Aangezien de vergaderingen openbaar zijn, is ook publiek welkom in Zaal ’t Parkske. Wie er graag bij is, reserveert op voorhand een plekje. De plaatsen zijn beperkt.

Zowel de Gemeenteraad als de Raad voor Maatschappelijk Welzijn vergaderen maandelijks (behalve in juli en augustus), telkens op dinsdagavond. De vergaderingen zijn openbaar, behalve als ze over personen gaan. Je mag de openbare vergadering bijwonen, maar niet tussenbeide komen. Een week op voorhand is het steeds raadscommissie, ook op dinsdagavond om 20.00 uur. Telt de agenda te veel punten om op één avond te behandelen, dan is er diezelfde week een tweede raadscommissie op donderdag. Deze voorbereidende vergaderingen geven toelichtingen en inhoudelijke context aan dossiers. Ook de raadscommissies zijn openbaar en mogen bijgewoond worden, maar ook hier moet je je plekje reserveren. Dat kan steeds vanaf de vrijdag voorafgaand aan de commissie. Data en agenda zijn raadpleegbaar op www.mortsel.be/bestuur. Het publiek draagt steeds een mondmasker.

Data op een rijtje

 • dinsdag 22 september: raadscommissie, Zaal ’t Parkske, Edegemsestraat 26, 20.00 uur, inschrijven via www.mortsel.be/bestuur vanaf vrijdag 18 september (eventueel tweede raadscommissie op donderdag 24 september);
 • dinsdag 29 september: Raad voor Maatschappelijk Welzijn, gevolgd door Gemeenteraad, Zaal ’t Parkske, Edegemsestraat 26, 20.00 uur, inschrijven via www.mortsel.be/bestuur vanaf vrijdag 18 september.


***

UPDATE - woensdag 16 september, 13.30 uur

Geen jaarmarkt omwille van het coronavirus dit weekend, maar de kermis, die kan wél doorgaan. Niet in Mortsel-dorp, maar wel op het ruime Stadsplein waar er plek genoeg is om de kramen op een veilige manier op te stellen zodat bezoekers voldoende afstand kunnen bewaren. We vragen dan ook aan iedereen om de veiligheidsmaatregelen te respecteren. Draag steeds een mondmasker en hou voldoende afstand. Denk eraan dat het virus opnieuw aan sterkte wint en dat we dit in Mortsel absoluut willen tegengaan. Alleen samen kunnen we het virus verslaan. Je vindt de kermis van vrijdag tot maandag op het Stadsplein.

 • vrijdag en maandag van 15.00 tot 22.00 uur
 • zaterdag en zondag van 12.00 tot 23.00 uur


***

UPDATE - vrijdag 11 september, 15.30 uur


Terugbetaalbaar voorschot voor evenementen. De coronacrisis zorgt voor grote onzekerheid bij de evenementensector. De Vlaamse overheid voorziet een terugbetaalbaar voorschot voor organisatoren van evenementen. Dat creëert werkkapitaal om nieuwe evenementen voor te bereiden en op te zetten vanaf het najaar van 2020. Het terugbetaalbaar voorschot bedraagt 60% van de totale kost van het evenement. Het is beperkt tot de niet-recupereerbare kosten en onvermijdbare facturen (minimaal 25.000 euro en maximaal 800.000 euro). Organisatoren kunnen nu deze steun aanvragen via de roze knop op www.vlaio.be/voorschotevenementen. De oproep die nu loopt is bedoeld voor events tot 31 december 2020. Er komt nog een tweede oproep, bedoeld voor events die in 2021 zullen plaatsvinden. 

***

UPDATE - dinsdag 1 september, 09.30 uur

Hello Belgium Railpass: vraag nu je gratis 12-treinritten-pass aan!
Eerder besliste de regering om gratis treinritten aan te bieden aan alle inwoners van België met het oog op het herstel van de Belgische economie en het promoten van het spoor als openbaar vervoer. De pas kreeg de naam Hello Belgium Railpass. Tussen 5 oktober en eind maart kunnen hiermee elke maand twee treintrajecten worden afgelegd in eigen land. NMBS wil er alles aan doen opdat iedereen de kans krijgt om er de komende maanden op uit te trekken met deze railpass.

Tot uiterlijk 30 september (!) kan elke inwoner van dit land ouder dan 12 jaar - of die 12 jaar wordt tegen eind maart 2021 - met het rijksregisternummer online een Hello Belgium Railpass aanvragen via hello-belgium.be. Ter herinnering: kinderen jonger dan 12 jaar rijden sowieso gratis. De papieren pas wordt vervolgens met de post verstuurd naar het adres vermeld in het rijksregister. Om een massale toeloop te vermijden tijdens de huidige coronacrisis, zal het niet mogelijk zijn om de pas aan een stationsloket te bekomen.

We beseffen dat niet iedereen vertrouwd is met online toepassingen. Daarom is er het nummer 02 300 15 15 voor wie hulp kan gebruiken bij het invullen van het webformulier of geen online toegang heeft. NMBS vindt het immers belangrijk dat wie het meest baat heeft bij de gratis pas, niet uit de boot valt.

Aanvragen of informeren? Alle details over de Hello Belgium Railpass en zijn gebruiksvoorwaarden zijn terug te vinden op www.hello-belgium.be.

***

UPDATE - maandag 31 augustus, 10.30 uur

Comeback Boekenmarkt Gemeenteplein op 5 september
. Terug van weggeweest! Op zaterdag 5 september kan je opnieuw je favoriete lectuur komen uitkiezen op de maandelijkse tweedehands boekenmarkt. Kom naar het Gemeenteplein en wie weet vind je die verborgen schat waar je al lang naar op zoek bent. De boekenmarkt wordt volledig coronaproof georganiseerd. Zo is bv. het dragen van een mondmasker verplicht op alle openbare markten. Graag tot dan!
www.mortsel.be/boekenmarkt

***

UPDATE - woensdag 26 augustus, 16.30 uur

Geen nieuwe politieverordening voor de 70 gemeenten uit de provincie Antwerpen. Gouverneur Cathy Berx zal geen nieuwe verordening uitschrijven voor de provincie Antwerpen. Vanaf middernacht - woensdag 26/8 op donderdag 27/8 - gelden alleen nog de federale maatregelen.

De nachtklok in de provincie Antwerpen verdwijnt dus meteen.

 • Nachtwinkels sluiten dus nog steeds om 22.00 uur, restaurants en cafés om 01.00 uur.
 • Je kan met maximum 2 personen winkelen.
 • Elk gezin (of iedereen die samenwoont) mag maximum met 5 personen afspreken. Dit moeten altijd dezelfde personen zijn. Kan je de afstand van 1,5 meter respecteren? Dan kan je activiteiten doen met maximum 10 personen, bijvoorbeeld gaan wandelen of fietsen.
 • Het blijft zeker ook wel aangewezen om zeker altijd een mondmasker mee te nemen buitenshuis. Immers, de mondmaskerplicht blijft van toepassing in een aantal situaties, zoals onder andere in winkels en openbare gebouwen en op markten, het openbaar vervoer en drukke plaatsen.

Even opfrissen welke die federale maatregelen momenteel zijn? Volg deze link: www.info-coronavirus.be/nl/faq/

#stad #lokaalbestuur #Mortsel #stadMortsel #mortselhelpt #corona #coronavirus #COVID19 #samentegencorona #Coronabelgie #COVID19BE #Covid_19 #COVID19Belgium #CoronaCrisis #YoullNeverWalkAlone #winkelenincoronatijden #winkeleninMortsel #Mortselonline

***

UPDATE - woensdag 12 augustus, 15.30 uur

Maatregelen specifiek voor de provincie Antwerpen - Bijkomende maatregelen provincie Antwerpen van kracht

Onder meer
:

 • nachtklok 01.30-05.00 uur;
 • sluitingsuur horeca 01.00 uur;
 • behoud mondmaskerplicht 12+.

Lees meer. Welke maatregelen werden gewijzigd (ten opzichte van 5 augustus 2020)? Volg ons naar de website van gouverneur Cathy Berx. Het betreft maatregelen die onmiddellijk ingaan.

***

UPDATE - dinsdag 11 augustus, 12.00 uur


De bib blijft dinsdag 11 augustus gesloten voor bezoekers.

De temperatuur is te hoog opgelopen. Omwille van de coronamaatregelen, mogen we niet ventileren. We proberen de temperatuur tegen morgen naar beneden te halen, zodat de bib weer open kan. Bedankt voor jouw begrip.

***

UPDATE - vrijdag 7 augustus, 15.00 uur


De gouverneur vaardigt een algemeen vuur- en rookverbod uit voor natuurgebieden in provincie Antwerpen, alsook een kampvuurverbod in hele provincie.


***

UPDATE - vrijdag 7 augustus, 14.00 uur

Covid-19 in tijden van hittegolf in provincie Antwerpen.
Omwille van de voorspelde extreme hitte maakte het KMI vandaag bekend dat vanaf zaterdag 8 augustus code rood in nagenoeg het ganse het land van kracht zal zijn. Het agentschap Zorg en Gezondheid startte vijf dagen geleden de waarschuwingsfase van het Vlaamse warmteactieplan.

Eén van de aanbevelingen uit dit plan luidt om uw verplaatsingen tijdens de warmste momenten van de dag te beperken. Verkoeling zoeken in de vroege en late uurtjes is dus aan te bevelen. Om deze extreme hitte bovenop de afgekondigde maatregelen tegen de verspreiding van Covid-19 draaglijker te maken, werd in overleg met de Provinciale Crisiscel en de burgemeesters van de provincie beslist om de avondklok nu niet te handhaven zodat de Antwerpse burgers tijdens de latere uren de nodige verkoeling kunnen zoeken. 
 
Een sterke handhaving van het samenscholingsverbod blijft wel aan de orde: met meer dan 10 personen samenkomen in de openbare ruimte is vanuit virologisch oogpunt vandaag totaal niet te verantwoorden. Gouverneur Cathy Berx: “Risico- en crisisbeheer blijft een voortdurende afweging van de risico's waarmee we geconfronteerd worden. Als over enkele dagen blijkt dat het niet handhaven van de avondklok geen manifeste aanleiding geeft tot risicovol en onveilig gedrag, dan zullen we de avondklok ten gronde herevalueren.”
 
Het juist dragen van mondneusmaskers in de openbare ruimte en elke private maar voor publiek toegankelijk plaats blijft de regel. Het blijft cruciaal om besmettingen te voorkomen. Gouverneur Cathy Berx stelt dat het dragen van mondneusmaskers reeds voor velen een evidentie, een gewoonte en een nieuwe vorm van beleefdheid is en roept op om dit te blijven volhouden. Ook het sluitingsuur van de horecasector blijft in de provincie Antwerpen om 23.00 uur.
 
Gouverneur Cathy Berx: “Ik roep alle mensen in provincie Antwerpen op om deze aankondiging niet aan te grijpen om feest te vieren of samen te komen. Vermijd drukke plaatsen. Blijf alert voor symptomen bij uzelf en anderen. Doe het voor elkaar, doe het voor onze artsen, verpleegkundigen en ziekenhuizen waarvoor we samen hebben geapplaudisseerd, en voor uzelf. Let er bovendien op dat u tijdens deze warme dagen tijdig en voldoende water drinkt.” 
 
Coronacijfers provincie Antwerpen
De epidemiologische situatie in de provincie Antwerpen evolueert zeer voorzichtig in gunstige zin. Vorige week werden 1.436 nieuwe besmettingen gerapporteerd. Maar het aantal mensen dat besmet raakt met het Corona-COVID-19 virus blijft te hoog. Gouverneur Cathy Berx: “Het is nu hét moment om buitengewoon voorzichtig te blijven en de zware inspanningen niet teniet te doen: altijd en overal voldoende fysieke afstand houden, geen feestjes organiseren, geen ruimere sociale contacten hebben dan met het gezin en de toegelaten 5 nauwe contacten, hygiënemaatregelen naleven, mondneusmaskers dragen, thuisblijven wanneer u ziek bent, zich houden aan thuisisolatie en quarantaine.” Alleen door ons allemaal aan de maatregelen te houden kunnen we de keten van besmettingen onderbreken. 
 
Rook-en vuurverbod
Gelet op de aanhoudende droogte en om bos- en heidebranden te voorkomen vaardigde gouverneur Cathy Berx ook een rook- en vuurverbod af in de natuur- en heidegebieden en bossen in de provincie Antwerpen.  
 
Voorbereiding aanpassing besluit voor de professioneel georganiseerde activiteiten, vastgelegde protocollen
Op het terrein rijzen heel wat vragen naar welke professioneel georganiseerde activiteiten nog toegestaan zijn en onder welke voorwaarden. De voorbije maanden werkte o.m. de professioneel georganiseerde kunsten- en cultuursector zeer intens aan protocollen voor een veilige organisatie en beleving van cultuur. De professioneel georganiseerde cultuursector stond én staat klaar om hun werk in de meest veilige omstandigheden met het publiek te delen. Bijkomend kan tot hiertoe geen enkele cluster van besmettingen gelinkt worden aan kunst en cultuur.
 
Een inhoudelijke aanpassing van de verordening van de gouverneur voor alle professioneel georganiseerde activiteiten waarvoor de betrokken sectoren in overleg met de federale en Vlaamse overheidsinstanties een protocol uitwerkten, is in voorbereiding.

Voor meer informatie over de maatregelen die gouverneur Cathy Berx bijkomend voor provincie Antwerpen nam tegen het corona-COVID 19-virus, kan u terecht op www.cathyberx.be, waar ook spoedig een aangepaste, verduidelijkende FAQ verschijnt.

***

UPDATE - woensdag 29 juli, 20.00 uur

Lees via deze link alles over de huidige maatregelen op basis van het besluit van gouverneur Cathy Berx
.

Deze maatregelen overrulen de eerder genomen verstrengde maatregelen in Mortsel en ze gelden bovendien voor alle 70 Antwerpse gemeenten.

***

UPDATE - dinsdag 28 juli, 13.00 uur

Geen evenementen in maand augustus - ook geen FortBom op zondag 6 september. Ook wij hadden ons deze zomer immers anders voorgesteld. Ook wij hoopten dat de COVID-curve voldoende zou afgevlakt zijn om weer speelstraten of buurtfeesten toe te laten, af en toe eens flink te lachen tijdens de comedy-avonden in de hangar van het fort. Vandaag ziet de realiteit er spijtig genoeg helemaal anders uit. Veel sneller dan gehoopt is het COVID-19 virus weer in opmars. Zowel de Nationale Veiligheidsraad als de provinciale crisiscel kondigden verregaande maatregelen af om de opmars van het virus opnieuw te stoppen. De provinciale maatregelen zijn bijzonder streng, aangezien stad Antwerpen en de randgemeenten, waaronder onze stad, momenteel in een alarmfase zitten. Alle feesten en alle publieksevenementen zijn strikt verboden.

Dat wil zeggen:

 • de comedy-avonden in het fort worden geannuleerd;
 • alle buurtfeesten en speelstraten worden geannuleerd tot 31 augustus;
 • er worden geen nieuwe aanvragen meer behandeld voor deze periode;
 • ook het familietheaterfestival FortBom, dat gepland stond voor het eerste weekend van september, wordt geannuleerd.

***

UPDATE - maandag 27 juli, 23.30 uur

Via deze link vind je een belangrijke boodschap van de gouverneur van Antwerpen. Morgenochtend zal de lokale veiligheidscel van Mortsel deze richtlijnen verder concreet vertalen en verduidelijken.

***

UPDATE - maandag 27 juli, 21.30 uur

Aanvullend op de beslissingen die de Nationale Veiligheidsraad en de provinciale crisiscel aankondigden, heeft lokaal bestuur Mortsel beslist de volgende maatregelen te nemen vanaf dinsdag 28 juli 2020.

 • In Mortsel geldt een algemene verplichting om steeds een mondmasker op zak te hebben.

Het dragen van een mondmasker is verplicht in de winkels, bij verplaatsingen in horecazaken, in openbare gebouwen en op alle drukke plaatsen. Dat betekent dat je bijvoorbeeld al zeker een mondmasker draagt aan het stadsonthaal en het onthaal Meerminnecampus, bij de dienst burgerzaken en de sociale dienst, in de bibliotheek, bij het betreden van zwembad Den Bessem (excl. het zwemmen zelf) en tijdens je wekelijks bezoek aan de markt. Ook op de plaatsen waar ouders kinderen afzetten en ophalen ter hoogte van de opvang ‘Zomerbubbels’ van Mortsel.

In de volgende straten en locaties geldt een algemene mondmaskerplicht:

 • Mechelsesteenweg van Gemeenteplein tot Prins Leopoldlei – Statielei – Gemeenteplein – Stadsplein volledig – Grotenhof ter hoogte van Stadsplein – Floralaan ter hoogte van Stadsplein – Sint-Benedictusstraat ter hoogte van Stadsplein en van Jacob Van Artveldestraat tot kerk – Edegemsestraat van Antwerpsestraat tot ’t Parkske – Antwerpsestraat – Pieter Reypenslei – Eggestraat van Antwerpsestraat tot Lindenlei – Heilig Kruisstraat van Antwerpsestraat tot kerk. In deze straten moeten inwoners te allen tijde een mondmasker dragen, tenzij men neerzit om iets te eten of te drinken.

Daarnaast start Mortsel een campagne om risicovol consumptiegedrag aan te kaarten. Dit betekent het delen van recipiënten of hulpmiddelen voor het nuttigen van consumptiegoederen, zoals drank of tabak. Het coronavirus COVID-19 verspreidt zich zeer snel door middel van speeksel. Als een recipiënt zoals een fles of blikje van mond tot mond gaat, is er een groot risico dat het virus wordt overgedragen. De politie in Mortsel kan en zal vanaf 28 juli 2020 hiertegen optreden.

EXTRA

***

UPDATE - maandag 27 juli, 18.30 uur

Aanvullende maatregelen ter versterking van de tweeledige strategie ter bestrijding van de heropleving van het Coronavirus

 
De Nationale Veiligheidsraad uitgebreid met de ministers-presidenten is vandaag bijeengekomen gelet op de evolutie van de epidemiologische situatie, die zoals altijd permanent wordt opgevolgd. Op basis van de nieuwe gezondheidsinformatie werd afgelopen weekend een nieuw rapport gevraagd aan Celeval. Op basis van dit rapport werd beslist om de tweeledige strategie - nationaal en lokaal - die vorige week werd ingevoerd om de heropleving van het virus aan te pakken, te versterken.

Tot nu was de sociale bubbel voor elk individu beperkt tot 15 personen per week. Vanaf woensdag worden dat dezelfde 5 personen voor de komende vier weken en voor een heel gezin, dus niet meer per individu. Kinderen jonger dan twaalf zijn niet opgenomen in deze telling. Die 5 personen zijn mensen bovenop uw gezin met wie u dus nauwe contacten mag hebben, contacten waarvoor de veiligheidsafstand niet altijd moet worden gerespecteerd.

Meer info over de bijkomende maatregelen lees je hier: https://crisiscentrum.be/nl/news/aanvullende-maatregelen-ter-versterking-van-de-tweeledige-strategie-ter-bestrijding-van-de 

***

UPDATE - donderdag 23 juli, 14.30 uur

Wil je op de hoogte blijven van het aantal coronagevallen in eigen stad? Via www.coronafacts.be vind je steeds de laatste cijfers terug.

***

UPDATE - dinsdag 7 juli, 11.00 uur

Zomerleesactie ‘Bestemming: bib!’
- Veel kinderen en jongeren gaan deze zomer een vakantie in eigen land tegemoet. Maar niet getreurd: Iedereen Leest daagt hen uit om de bib te (her)ontdekken als een ideale vakantiebestemming. Onder de noemer ‘Bestemming: bib!’  loopt er een laagdrempelige, enthousiasmerende zomerleesactie in meer dan 135 bibs.

Lees meer: https://mortsel.bibliotheek.be/bestemming-bib

***

UPDATE - maandag 6 juli, 12.00 uur

Vlaamse en nationale feestdag in Mortsel. Nu de Vlaamse en de nationale feestdag er aankomen, wordt duidelijk hoe beide feestdagen zullen gevierd worden in Mortsel.

Vlaamse feestdag op 11 juli
Normaal wordt de Vlaamse feestdag in Mortsel uitvoerig gevierd met verschillende activiteiten tijdens een Vlaamse week. Maar net zoals bij alle andere activiteiten, moeten we ook hier rekening houden met de coronamaatregelen. Om dit feest niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, worden er op het Gemeenteplein gratis ijsjes uitgedeeld. Tussen 13.00 en 18.00 uur kan je er terecht om bij een streepje muziek te genieten van die lekkere traktatie. Om 17.00 uur is er een viering in de Sint-Benedictuskerk in Mortsel-dorp.

Kom zeker die dag ook winkelen in Mortsel! In het kader van onze foto-actie “Zij kopen en eten lokaal” verrassen we op 11 juli maar liefst 20 toevallige klanten in een Mortselse winkel of horecazaak met een Mortselse cadeaubon van 25 euro!

Nationale feestdag op 21 juli
De nationale feestdag vieren we met een eucharistieviering om 11.00 uur in de Sint-Benedictuskerk in Mortsel-dorp. Aansluitend wordt om 12.00 uur de vlag gehesen aan het monument op de Liersesteenweg, in het bijzijn van een beperkt aantal genodigden die een uitnodiging ontvangen.

***

UPDATE - woensdag 1 juli, 11.00 uur

Toegang recyclagepark onbeperkt voor particulieren
. Vanaf 1 juli is de toegang tot het recyclagepark voor particulieren niet meer beperkt. Zij zullen dus onbeperkt toegang hebben tot alle IGEAN-recyclageparken. Opgelet, dit geldt niet voor KMO’s. Daar blijft de beperking van maximum 2 bezoeken per week momenteel nog gelden. Tot slot herhalen we graag de oproep naar bezoekers om niet voor openingstijd te komen aanschuiven aan het recyclagepark. Op die manier vormt zich namelijk een onnodige wachtrij. Dankzij de automatische toegangscontrole die IGEAN al een tijdje heeft ingevoerd, kan men bezoekers binnen een aanvaardbaar tijdsbestek in het park bedienen. ‘Kamperen voor de poort’ is met andere woorden helemaal niet nodig.

#IGEAN #recyclagepark # stad #lokaalbestuur #Mortsel #stadMortsel #coronavirus #COVID19

***

UPDATE - dinsdag 30 juni, 13.10 uur

Woensdagmarkt 1 juli. Het verbod om meer dan 50 kramen te plaatsen werd door de Nationale veiligheidsraad versoepeld. Toch houden we in Mortsel nog even vast aan een kleinschalige, afwisselende markt. Onze volledige markt telt ongeveer 130 kramen. Die kunnen we onmogelijk integraal een plaats geven, zolang de maatregelen rond afstand houden, het afsluiten van de markt, en slechts één in- en uitgang niet versoepeld worden.
Lees meer via deze link

***

UPDATE - dinsdag 30 juni, 14.00 uur

We hebben fantastisch nieuws! Zwembad Den Bessem opent op woensdag 1 juli opnieuw de deuren. Een veilige sportomgeving faciliteren voor al onze klanten is uiteraard dé topprioriteit. Daarom zijn er enkele belangrijke aandachtspunten.
Lees het volledige bericht: Zwembad Den Bessem opent opnieuw de deuren!

***

UPDATE - vrijdag 26 juni 2020, 13.55 uur

Mortsel geeft duidelijkheid over zomerevenementen.
Op basis van de maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad op 24 juni aankondigde en de online tool die de Vlaamse overheid opstelde om evenementen te screenen vanaf 1 juli, nam het stadsbestuur enkele belangrijke beslissingen over de komende drie maanden.

Een zomer vol comedy, maar zonder film
Net zoals de voorbije jaren, zullen er tijdens de zomervakantie comedy-avonden georganiseerd worden in loods MG68 van FORT 4. Ze zijn gemakkelijker controleerbaar binnen de huidige maatregelen. Bovendien: ze stellen artiesten tewerk, die zonder deze avonden inkomsten zouden verliezen. Meer praktische informatie hierover volgt spoedig. De gratis filmvoorstellingen in de shelter van FORT 4 laten we vallen. De voorbije jaren was dit een ongedwongen concept. Indien we dit concept coronaveilig zouden moeten maken, zou dit heel wat inspanningen vragen. Ook beseffen we dat het niet het goede moment is om de bioscoopsector, die dan net opnieuw mag opstarten, te beconcurreren.

Wel FortBom, maar geen jaarmarkt in september
Het culturele jaar start in Mortsel traditioneel met het familietheaterfestival FortBom in FORT 4. Die traditie willen we graag in ere houden, al zal FortBom er uiteraard anders uitzien dan de andere jaren. De komende weken gaan we hard aan het werk om een coronaveilige, anders georganiseerde versie van dit festival op poten te zetten. Meer praktische informatie hierover volgt spoedig. De jaarmarkt en rommelmarkt in Mortsel-dorp moeten we spijtig genoeg laten vallen. Duizenden bezoekers, die zich in dichte drommen door de smalle straten van Mortsel-dorp begeven: ook in september zal dit nog geen goed idee zijn.

Meer info via dit nieuwsbericht

***

UPDATE - donderdag 25 juni 2020, 10.40 uur

Opnieuw verhuur kunstgrasveld Sportlandschap vanaf 1 juli
. Goed nieuwe voor onze sportievelingen. We zijn verheugd dat we het kunstgrasveld opnieuw kunnen verhuren, uiteraard met respect voor de geldende coronamaatregelen. Reserveren is verplicht en doe je per mail via vrijetijd@mortsel.be en minstens vijf dagen op voorhand. Op volgende plaatsen kan je gratis gebruikmaken van de voetbalveldjes: Edmond Thieffrylaan, Ganzennest, Mayerlei, Neerhoevelaan, Osylei, Pasteelsstraat, Park Savelkoul, Steenakker, Zilverbeeklaan en aan zwembad Den Bessem.

***

Update COVID-19 (coronavirus) - woensdag 24 juni 2020, 16.30 uur
De Nationale Veiligheidsraad uitgebreid met de ministers-presidenten heeft een akkoord bereikt om vanaf 1 juli over te gaan tot fase 4 van de afbouw, op basis van het akkoord van de experts van de GEES, dat zich beroept op de gunstige evolutie van de epidemiologische situatie.

De zes gouden regels blijven van kracht, namelijk:

 • het respecteren van de hygiënevoorschriften;
 • activiteiten liefst in de buitenlucht organiseren;
 • het nemen van extra voorzorgsmaatregelen voor mensen die tot risicogroepen behoren;
 • het respecteren van de veiligheidsafstand;
 • de regel van de uitgebreide bubbel, die wordt vergroot van 10 naar 15 verschillende mensen per week, naast het gezin. Ter herinnering: dit is een individueel recht;
 • groepsactiviteiten mogen niet meer dan 15 personen omvatten, inclusief kinderen. Dit geldt voor alle niet-gekaderde samenscholingen, ongeacht of ze binnen- of buitenshuis plaatsvinden.

Meer info via volgende link: https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/vanaf-1-juli-gaat-fase-4-van-de-afbouw

***

UPDATE - woensdag 24 juni 2020, 11.30 uur

Trek erop UiT in Mortsel - zomer 2020
. Het wordt een aparte zomer. Eentje zonder verre reizen maar met plezier dichtbij. Reden te meer om volop op ontdekking te gaan in eigen buurt. Denk je Mortsel op jouw duimpje te kennen? Misschien wel, maar ook jij hebt af en toe inspiratie nodig. En gelukkig valt er in je eigen stad en omgeving geweldig veel te beleven. Trek erop UiT en tover juli en augustus om tot twee maanden vol wandel- fiets- en speelplezier en zorg zo voor nog meer verbinding tussen alle inwoners van onze stad. Omdat een vakantie in je eigen buurt ook UiTdagend leuk kan zijn.
Niet twee, maar drie keer post. Samen met de zomeredities van stadsmagazine M en UiT in Mortsel valt deze maand de superhandige brochure ‘Trek erop UiT in Mortsel - zomer 2020’ in je brievenbus. Wil je inhoud van de brochure online nalezen of het bijhorende plan downloaden? Volg dan deze link: www.mortsel.be/trekeropuitinmortsel

#trekeropuitinmortsel #zomer2020 #stad #lokaalbestuur #Mortsel #stadMortsel

***


UPDATE - dinsdag 23 juni 2020, 14.10 uur

Warmte en het coronavirus
. Het coronavirus is een nieuw virus waarbij heel wat zaken nog onbekend zijn. We proberen de wetenschappelijke literatuur en de informatie van belangrijke wetenschappelijke instituten zoals de Wereld GezondheidsOrganisatie (WHO) zo goed als mogelijk op te volgen.

Nieuwe inzichten over warmte, warmtemaatregelen en het coronavirus worden op deze pagina gedeeld.


***

UPDATE - woensdag 10 juni 2020, 11.10 uur

M-lab (12+)
. Zin om zélf te bepalen hoe je vakantie eruitziet? In het M-lab kan je experimenteren met coole projecten en ook een beetje chillen natuurlijk. We nemen DIY naar the next level! Stoom je klaar voor een mix van eigen projecten, geweldige workshops en sportieve challenges. Elke week is er een ander thema. Wij denken aan urban, sport, mode, media, dans, techniek, muziek,… maar dat bepalen we samen met jullie! M-lab is durven. M-lab is vrienden meebrengen en nieuwe vrienden ontmoeten. Durf jij de uitdaging aan? M-lab is deze zomer open van 6 tot 10 juli, 13 tot 17 juli, 27 tot 31 juli, 10 tot 14 augustus en van 17 tot 21 augustus.

Meer info en inschrijven via www.mortsel.be/mlab

***

UPDATE - maandag 8 juni 2020, 12.20 uur

Vanaf maandag 8 juni 2020 kan je je persoonlijke bubbel uitbreiden. Respecteer elkaar en de openbare ruimte. Geniet van FORT 4, onze parken en de omgeving. Picknicken, bankzitten, wandelen, lopen, … het kan allemaal opnieuw. Maar vergeet vooral niet je spullen mee naar huis te nemen. Niemand wordt beter van zwerfvuil.
Samen veilig naar buiten. Wat is er nu precies mogelijk?

 • Spreek af met maximum 10 verschillende personen per week.
 • Je beperkt bijeenkomsten tot 10 personen.
 • Met ‘bijeenkomst’ bedoelen we: ongeacht de plaats. Dit kan thuis zijn, maar ook bijvoorbeeld in een park, op restaurant, enz.
 • Je spreekt bij voorkeur buiten af als dat mogelijk is. Kan dit niet? Zorg er dan voor dat de ruimte voldoende verlucht is.

Je bubbel stap voor stap uitbreiden zorgt ervoor dat we het virus onder controle houden. De bedoeling is niet om hiermee wiskundige vraagstukken op te lossen, maar wel om je aan te moedigen om verantwoordelijk om te gaan met deze gouden regel. Gebruik je gezond verstand en geniet van het weerzien! Alle maatregelen vind je uitgebreid op www.info-coronavirus.be.

***

UPDATE - vrijdag 5 juni 2020, 10.45 uur

Rond de evenementen- en activiteitensector is het nog heel stil, maar toch werd er hard gewerkt achter de schermen. Nieuw reglement erkenning en subsidiëring verenigingen. Op 26 mei 2020 werden de nieuwe reglementen inzake erkenning en subsidiëring van verenigingen, alsook ontwikkelingssamenwerking en participatie, goedgekeurd door de gemeenteraad. Verenigingen van vandaag zijn anders dan die van pakweg 30 jaar geleden. Met deze nieuwe reglementering waarderen we al onze verenigingen op een gelijke manier, aangepast aan de evoluties. We bieden een nieuw kader waarbinnen elke vereniging eigen accenten kan leggen. Wat betekent dit nu in de praktijk voor jouw vereniging?

Alle info, reglementen en formulieren voor verenigingen vind je op www.mortsel.be/verenigingen. Ook de ‘Nieuwsbrief verenigingen -  juni 2020’ vind je daar en is een absolute aanrader!

Toneelgezellen vzw bijt de spits af en heeft als eerste vereniging op 2 juni een erkenningsaanvraag ingediend via het digitaal aanvraagformulier op onze website. Bij goedkeuring zullen zij op basis van het nieuwe reglement erkenningsnummer 1 krijgen!

#verenigingen #erkenning #subsidiëring #ontwikkelingssamenwerking #participatie #stad #lokaalbestuur #Mortsel #stadMortsel #mortselhelpt

***

UPDATE - donderdag 4 juni 2020, 10.35 uur

Omdat het nodige veiligheids- en beschermingsmateriaal dat nodig is voor een veilige afbraak of verwijdering van asbest nog steeds voorbehouden blijft voor de zorgsector, is het nog steeds niet mogelijk om asbest in te zamelen op het recyclagepark. Ook de inzameling van asbest aan huis blijft om die reden tijdelijk niet mogelijk.
Lees meer hierover via de websites van de VVSG of OVAM.

***

UPDATE - woensdag 3 juni 2020, 12.55 uur

Volgende winnaar stempelactie Heerlijk Lokaal geloot (maart-april-mei 2020). Het betreft de eerste loting sinds de intrede van het coronavirus. Elke Ceulemans mag zich tot volgende winnaar van Heerlijk Lokaal kronen, de stempelactie van de Mortselse middenstand die sinds begin oktober loopt. Zij ontvangt een prijzenpakket ter waarde van maar liefst 800 euro. Proficiat! Tijdens de woensdagmarkt gingen onze handelaars op zoek naar een onschuldige hand die uiteindelijk een volle stempelkaart van deze winnaar uit de ton haalde. Daarin zaten duizenden stempelkaarten van de afgelopen maanden, met 10 stempels van minimum 4 verschillende handelaars. Op naar de volgende winnaar. Jij doet toch ook mee? De stempelactie loopt nog tot december 2020. Vind alle informatie over de stempelactie via www.heerlijklokaal.nu

Bekijk hier de video van de loting op de woensdagmarkt van 3 juni.

#stad #lokaalbestuur #mortsel #instamortsel #stadsplein #heerlijklokaal #stempelactie #winnen #middenstand #handelaars #commercieelcentrum #winnaar #prijzenpakket #800euro

***

UPDATE - woensdag 3 juni 2020, 10.55 uur

Corona of geen corona, de Vlaamse ‘Week van de Bij’ loopt van 31 mei tot 7 juni 2020. Dit is een initiatief van het Vlaams Departement Leefomgeving. Tijdens deze start- en prikkelweek voor positieve acties rond bijen en het leefmilieu, nemen we het samen op voor zowel de solitaire bijen en hommels als de honingbijen. In ons M magazine van jan-feb 2020 (pagina 6) hadden we ook reeds aandacht voor bijen en meer bepaald Sint-Ambrosius, de Mortselse bijengilde die dit jaar 325 kaarsjes uitblaast. Zij installeerden trouwens de levensgrote bijenkorf op het Stadsplein, i.s.m. GTI Mortsel. Je kan het artikel herlezen via www.mortsel.be/M. In de ‘Week van de Bij’ hebben we bijzondere aandacht voor de problemen van de bij en ons leefmilieu, prikkelen we verschillende doelgroepen in de samenleving tot het organiseren van een rijker en diverser leefmilieu voor mens en bij en zetten we aan tot actie en gedragsverandering in de samenleving ten gunste van de bij.

Op de website www.weekvandebij.be vind je een schat aan informatie over bijen. Dominique Persoone legt ons in een videoboodschap uit waarom hij peter is van deze campagne: https://www.youtube.com/watch?v=mK8Y2ln1nRQ&feature=youtu.be

***

UPDATE - dinsdag 2 juni 2020, 12.15 uur

De maatregelen omtrent de beperkte toegang tot het recyclagepark versoepelen
. De nodige aanpassingen werden gedaan die inwoners toelaten om 2x per week/per adres het recyclagepark te bezoeken. Concreet houdt dit in dat inwoners die op maandagen of dinsdagen al met afval naar een van de IGEAN-recyclageparken gingen, zich nog een 2e keer in diezelfde week kunnen aanmelden. Dat hoeft ook niet hetzelfde park te zijn. De software aan de toegangszuil registreert de toegangsverzoeken en zal bij een 2e aanbieding de slagboom openen. Bij een 3e aanmelding in dezelfde week zal er een foutboodschap verschijnen. Net zoals bij de vorige regeling wordt elke maandag de teller op 0 gezet.

Tevens verwelkomen we de gemeente Edegem in het lijstje van IGEAN-recyclageparken:
https://milieuenveiligheid.igean.be/512/default.aspx?_vs=0_N&id=303

***

UPDATE - vrijdag 29 mei 2020, 16.15 uur

Zwembad Den Bessem – stand van zaken

Het waren moeilijke maanden, voor iedereen. Maar dankzij onze gezamenlijke inspanningen, begint er zich al wel een uitweg uit de coronacrisis af te tekenen. Voorlopig weten we nog niet wanneer wij de deuren van ons zwembad Den Bessem precies terug mogen openen. Die beslissing moet nog door de Nationale Veiligheidsraad genomen worden. Maar vol goede hoop bereiden we ons al wel voor op dat moment.

 • Zo pompten we het zwembad leeg en voerden we de jaarlijkse grote poets nu al uit. We planden ook de nodige onderhouds- en opvolgwerken van aannemers reeds in. Zo kunnen we heel de zomer geopend blijven.
 • Onze medewerkers maken zich de aangepaste manier van poetsen in ‘coronatijden’ eigen. De redders krijgen de aangepaste werkmethodes uitgelegd.
 • We analyseren alle mogelijke veiligheidsmaatregelen. Een veilige sportomgeving faciliteren voor al onze klanten is uiteraard dé topprioriteit.
 • Er zal vermoedelijk een aangepaste capaciteit opgelegd worden. We bekijken nu al de mogelijkheden om dit te monitoren als we terug mogen openen.

Het wedstrijdbad is ondertussen terug gevuld. De energie voor de minimale circulatie en chloordosering krijgen we in deze periode van het jaar voor bijna 100% van de PV-panelen. Het water blijft in goede conditie en we kunnen snel schakelen als het zwembad terug open mag. Want zelfs nu het zwembad opnieuw gevuld is, duurt het ongeveer een week vooraleer het water op temperatuur is.

Aqualessen

 • Voor klanten van de vorige lessenreeks geldt het volgende: de laatste 3 lessen werden helaas geannuleerd. Wij voorzien de nodige vervanglessen wanneer we het zwembad opnieuw mogen openen.
 • Inschrijvingen nieuwe lessenreeksen on hold: de start van de verkoop van de nieuwe lessenreeks wordt tot nader order uitgesteld. Pas op het moment dat er nieuwe richtlijnen komen en we concreet zicht hebben op de datum van de heropening, komen we hierop terug.

12-Beurtenkaarten en jaarabonnementen
Deze zullen verlengd worden met de duurtijd van de sluiting omwille van de coronacrisis.

Als we weten wanneer we juist mogen openen, dan horen jullie dit meteen van ons.

***

UPDATE - vrijdag 29 mei 2020, 15.10 uur

Extra aandacht voor studenten in deze vreemde tijden
(herhaling). Wie 16+ is en in Mortsel woont, kan voortaan terecht in de stille studieruimte van De Populier, Resto en Huis voor de Buurt. Dankzij een paar kleine aanpassingen aan de ruimte die anders dienst doet als restaurant en buurthuis, kunnen er sinds deze week iedere werkdag 20 studenten in alle rust studeren. Ook voor wie vanop afstand digitaal een examen moet afleggen, heeft lokaal bestuur Mortsel een oplossing. Zij kunnen een bureauruimte reserveren bij de dienst Welzijn.

Stille studieruimte
De Populier, Resto en Huis voor de Buurt is momenteel nog gesloten omwille van de coronamaatregelen. Maar de ruimte bood wel opportuniteiten om op een andere manier in te zetten. Zo werd ze omgevormd tot een stille studieruimte. Mortselse studenten vanaf 16 jaar zijn er welkom om zich in alle rust te concentreren op hun studies. Iets wat thuis misschien niet altijd even goed lukt in deze bijzondere tijden waarin we allemaal dicht op elkaar leven. Iedere student krijgt er een eigen stoel en tafel ter beschikking. Alle andere spullen die ze nodig hebben om te studeren, brengen ze zelf mee. Er is ook een gratis wifiverbinding en uiteraard een stopcontact per tafel. Studenten kunnen er iedere werkdag terecht van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. Een plekje reserveren kan op www.mortsel.be/stilte. In totaal biedt de stille studieruimte in de Guido Gezellelaan 31 plaats aan 20 studenten per dag.

Examenruimte
Niet alleen als je studeert is stilte en concentratie welkom, ook als je een examen aflegt. Als dat thuis moeilijk haalbaar is, kunnen studenten een bureauruimte reserveren bij de dienst Welzijn in de Deurnestraat. Een computer brengen ze zelf mee, voor de internetverbinding kunnen ze gebruikmaken van het wifinetwerk voor bezoekers. Een bureauruimte reserveer je via het nummer 03 443 06 80. Je kan er iedere werkdag terecht van 09.00 tot 12.00 uur, op maandag ook van 14.00 tot 16.30 uur. Voor de zekerheid kom je een dag op voorhand even testen met je computer of alles werkt, zo begin je de dag van je examen met minder stress. Er kunnen maximum vier personen tegelijkertijd examen afleggen.

***

UPDATE - vrijdag 29 mei 2020, 12.20 uur

Lokaal bestuur Mortsel zoekt jobstudenten! Ook in coronatijden.

Nieuw: themaweken sport en speelpleinwerking.

Volg ons naar de overzichtspagina met alle vacatures voor jobstudenten: www.mortsel.be/jobstudenten

***

UPDATE - woensdag 27 mei 2020, 10.25 uur

 • Vrije plaatsen basisonderwijs. Ben je nog op zoek naar de vrije plekjes in het basisonderwijs? Ontdek het via volgende link: https://mortsel.aanmelden.in/
   
 • Speelterreinen terug open. Hoera, de speelterreinen zijn opnieuw geopend. Alvast veel plezier. De locaties werden voorzien van een affiche. Mogen we vragen om de aangegeven spelregels te volgen? Bedankt, zo houden we het samen veilig!

***

UPDATE - woensdag 27 mei 2020, 09.35 uur

Hulp bij het invullen van de belastingaangifte 2020. Wil je jouw aangifte laten invullen door een medewerker van de FOD Financiën? Dat is alleen mogelijk via het telefoonnummer 02 575 56 66. Het nummer is enkel bedoeld voor het maken van een afspraak om de aangifte te laten invullen. Je moet dus eerst een afspraak maken. Alle sessies op locatie van de FOD Financiën zijn geannuleerd. Dit jaar kan je jouw aangifte dus niet laten invullen in een kantoor of in een gemeente. Hulp bij het invullen van de aangifte is niet bedoeld voor zelfstandigen of voor mensen die hun werkelijke kosten aangeven.

Volg deze link voor meer informatie: https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte/aangifte/invulsessies

***

UPDATE - dinsdag 26 mei 2020, 12.00 uur

De recyclageparkwachters bedanken jou voor jouw begrip en geduld de afgelopen weken! Bekijk hier hun filmpje. Ze blijven paraat en helpen je graag verder met al je sorteervragen… Ook nu! #bedankt!

***

UPDATE - dinsdag 26 mei 2020, 11.00 uur

Vanaf deze week kan je opnieuw een afspraak maken bij de pedicure en voetreflexologe van de dienstencentra, via de website of telefonisch via het stadsonthaal.

De dienstverleningen pedicure en voetreflexologie van de dienstencentra starten vanaf volgende week opnieuw op, weliswaar op een iets andere manier:

 • de afspraken vinden plaats in de welzijnscampus op Meerminne 6;
 • je neemt zelf een mondmasker mee en komt bij voorkeur alleen;
 • je komt niet te vroeg voor je afspraak. Er wordt extra ruimte voorzien tussen de afspraken zodat de kans klein is dat je iemand kruist.

Deze extra maatregelen zorgen ervoor dat er minder plaatsen zijn voor afspraken. We hopen hiervoor op jullie begrip!

***

UPDATE - woensdag 20 mei 2020, 20.00 uur

De bibliotheek opent de deuren terug op maandag 25 mei voor het inleveren en uitlenen van materialen, volgens de normale openingsuren!

Op de computer werken, kranten of tijdschriften lezen of studeren is er voorlopig nog niet mogelijk. We vragen om op voorhand je bezoek goed te plannen aan de hand van de online catalogus. Je kan nog steeds materialen aanvragen via ons tijdelijk afhaalpunt en dat blijft voorlopig ook zo. Dan leggen wij alles voor je klaar en kan je meteen je aangevraagde boeken meenemen.

https://mortsel.bibliotheek.be/

***

UPDATE - woensdag 20 mei 2020, 17.00 uur

Gouverneur vaardigt algemeen vuur- en rookverbod uit voor natuurgebieden in provincie Antwerpen, kampvuurverbod in hele provincie.
Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) kondigde verleden week code oranje af voor de provincie Antwerpen. Doordat het erg droog is in onze natuur- en heidegebieden en bossen, is het brandgevaar er erg groot.

Code oranje zal wellicht enige tijd van toepassing blijven, omdat er ook de komende periode weinig tot geen neerslag verwacht wordt. Daarom geldt er vanaf vandaag opnieuw een rook- en vuurverbod in deze gebieden. Omdat het ook elders in de provincie droog en brandgevaarlijk is, zijn kampvuren op het volledige grondgebied van de provincie verboden.

Van 3 april tot 4 mei was er al een eerste keer zo’n verbod ingesteld in onze provincie. Wat betekent code oranje? Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) paste de brandwaarschuwingsindex voor het volledige grondgebied van de provincie Antwerpen verleden week donderdag aan naar fase oranje: ORANJE: Hoog gevaar. Wees voorzichtig! Als er een brand uitbreekt rukt de brandweer versterkt uit. Er wordt meer materieel en mankracht ingezet. De brandtorens in de Kalmthoutse Heide en op het Groot Schietveld worden elke dag bemand. Een rook –en vuurverbod in natuurgebieden, open vuren overal verboden Om bos- en natuurbranden te voorkomen, kondigt gouverneur Cathy Berx vandaag een politiebesluit af dat een absoluut rookverbod oplegt in de natuur- en heidegebieden en bossen in de provincie Antwerpen, alsook een verbod om vuur in open lucht te maken.

Dat verbod geldt voor het volledige grondgebied in de provincie: het is nergens toegestaan een open vuur of kampvuur te maken.

Lees hier het volledige besluit.

***

UPDATE - woensdag 20 mei 2020, 14.20 uur

Eerste markt in Mortsel vlot verlopen!
Vandaag stond er voor het eerst opnieuw een markt in Mortsel. Kleinschalig en op voldoende afstand van elkaar. Via een handige app die we zelf ontwikkelden werd het aantal bezoekers makkelijk gemonitord. Een veilige markt organiseren, Mortsel bewees dat het kan! Vanaf deze week mogen er opnieuw markten plaatsvinden in België, uiteraard mits zeer strikte richtlijnen. Zo mag een markt maar 50 kramen tellen. Lokaal bestuur Mortsel deed haar huiswerk, tekende nieuwe marktplannen uit en organiseerde een eerste, kleinschalige markt in Mortsel. En dat liep vlot!

50 kramen
De markt werd opgesplitst in twee. Week om week krijgen andere marktkramers een plaats. Net zoals vroeger, worden de kramen verspreid over de noodzijde en de zuidzijde van het Stadsplein. Elke helft heeft een eigen in- en uitgang en er mocht slechts in één richting gewandeld worden.

Handige app telt bezoekers
Mortsel ontwikkelde een eigen app die het aantal bezoekers telt en monitort. Wanneer het maximum aantal bezoekers bijna bereikt is kleurt de app oranje en weten onze stewards dat er even geen nieuwe bezoekers meer mogen binnenwandelen. We richtten twee verzamelpunten in voor de marktbezoekers die even moesten wachten.

Organisatie liep vlot
De eerste markt was meteen een succes. Goed weer, veel bezoekers, maar op afstand van elkaar: veilig en verantwoord! Hier en daar merkten we nog kleine verbeterpunten op, bijvoorbeeld waar de signalisatie nog iets beter kon. Dat wordt aangepast voor volgende week. Vol vertrouwen kijken we onze tweede markt volgende week tegemoet, wanneer de andere helft van onze marktkramers voor het eerst weer zullen mogen staan!

***

UPDATE - dinsdag 19 mei 2020, 22.10 uur

 • Administratieve diensten lokaal bestuur Mortsel gesloten op donderdag en vrijdag
  Op donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020 zijn de administratieve diensten van lokaal bestuur Mortsel gesloten voor het publiek. Dat betekent onder meer dat je niet terecht kan aan het stadsonthaal of het themaloket burger. Vanaf maandag 25 mei 2020 kan je opnieuw terecht tijdens de gebruikelijke openingsuren.
  www.mortsel.be
   
 • Recyclagepark gesloten op donderdag, opnieuw geopend vanaf vrijdag
  Op donderdag 21 mei zullen alle IGEAN-recyclageparken omwille van de wettelijke feestdag gesloten zijn. Vanaf vrijdag 22 mei 2020 kan je er weer terecht volgens de normale openingsuren!
  www.igean.be 

***

UPDATE - dinsdag 19 mei 2020, 17.30 uur (herhaling)

Steun de Mortselse horeca – bezoek het platform ‘Horeca in coronatijden’.
Lokaal bestuur Mortsel steekt de lokale horeca een hart onder de riem. Elkaar versterken, dat moeten we nu meer dan ooit doen. Het overzicht vind je op www.mortsel.be/horecaincoronatijden. Er komen regelmatig nog horecazaken bij die zich gratis registreren, dus mis niets en surf regelmatig naar onze website. Zoek het niet te ver. Koop lokaal, koop in Mortsel en steun onze lokale horeca.

#stad #lokaalbestuur #Mortsel #stadMortsel #mortselhelpt #corona #coronavirus #COVID19 #samentegencorona #Coronabelgie #COVID19BE #Covid_19 #COVID19Belgium #CoronaCrisis #YoullNeverWalkAlone #horecaincoronatijden #winkeleninMortsel #Mortselonline

***

UPDATE - dinsdag 19 mei 2020, 13.30 uur

Studeren in stilte? Vanaf maandag 25 mei kunnen studenten (vanaf 16+) terecht in De Populier Huis voor de Buurt, om er rustig te studeren. Nu de examens in zicht zijn en iedereen thuis moet blijven, is het niet voor alle studenten even makkelijk om zich thuis te concentreren. Studenten die graag de rust opzoeken om zich volop voor te bereiden op de examens, kunnen vanaf 25 mei op alle weekdagen terecht in De Populier. Die wordt tijdelijk ingericht als stille studieruimte. Er is plaats voor maximum 20 studenten. Iedere student krijgt een eigen tafel en stoel ter beschikking. Alle andere spullen die ze nodig hebben om te studeren, brengen ze zelf mee. Er is gratis wifi. Wie gebruik wil maken van de stille studieruimte, moet op voorhand een plekje reserveren. De dagen zijn verdeeld in 2 blokken: de voormiddag van 09.00 tot 12.00 uur en de namiddag van 13.00 tot 17.00. Er zal telkens ook een werknemer van lokaal bestuur Mortsel ter plaatse aanwezig zijn om alles in goede banen te leiden.

Interesse? www.mortsel.be/stilte

***

UPDATE - zondag 17 mei 2020, 12.30 uur

Vanaf 20 mei weer markt in Mortsel
. Vanaf deze week mogen er opnieuw markten plaatsvinden in België, uiteraard mits zeer strikte richtlijnen. Zo mag een markt maar 50 kramen tellen. We hebben ons huiswerk gemaakt en we zijn ervan overtuigd dat we een kleinschalige markt op een veilige manier kunnen organiseren. Woensdag 20 mei vindt er dus voor het eerst sinds de start van de lockdown opnieuw een markt plaats. De markt start om 08.00 uur en eindigt om 13.00 uur. Na 12.30 uur worden er geen bezoekers meer toegelaten.

Daarbij gelden de volgende maatregelen:

 • De markt is opgesplitst in twee delen (Stadsplein Noord en Zuid), die elk een aparte in- en uitgang hebben. Elk marktkraam zal slechts om de twee weken een plek hebben zodat we de markt kleinschalig kunnen houden.
 • Er mogen maximum 200 bezoekers tegelijk op de markt. Het kan dus zijn dat je even moet wachten.
 • De marktkramen staan op een voldoende afstand van elkaar, met een voldoende breed doorlooppad. Hou rekening met de markeringen op de grond die de afstand aangeven en hou steeds 1.5 meter van de marktkramers of de andere bezoekers!
 • Er mag slechts in één richting gewandeld worden.
 • Er wordt niet gegeten of gedronken op de markt.
 • Marktkramers dragen een mondmasker. We raden alle marktbezoekers aan dit ook te doen.
 • Kom bij voorkeur alleen en niet langer dan nodig. Bezoekers die hulp nodig hebben mogen zich door iemand laten vergezellen. Ook kinderen kan je meenemen, als je geen andere oplossing hebt.
 • De marktkramers zorgen voor handgel of ontsmettingsmiddel.
 • Betaal zoveel mogelijk contactloos.
 • Raak geen producten aan die je niet gaat kopen.
   

markt

***

UPDATE - vrijdag 15 mei 2020, 15.30 uur

 • Onze M al gespot? Bij sommige winkels staan er buiten wachtrijen. Dankzij de M weet je op welke veilige afstand je jouw beurt kan afwachten.
   
 • Weekend. Laatste kans om je ‘beste buren’ te nomineren! Zet je allerbeste buren in de bloemen, gooi met laurierkransen en bewierook hen. Of geef hen, zoals het in deze tijden hoort, een fel sociaal gedistantieerd digitaal applaus.
  Laat bovendien heel Mortsel mee applaudisseren en nomineer hen via www.mortselbestuift.be/besteburen
  De nominatieperiode loopt af en op dinsdag 19 mei 2020 start het stemmen. De bekendmaking van de beste buur van Mortsel vindt plaats op vrijdag 29 mei 2020.
  Ben je niet vertrouwd met online registreren en nomineren? Laat dat even weten via hier, we nemen met je contact op en vullen samen het formulier in. Meer info vind je op www.mortselbestuift.be/besteburen

***

UPDATE - vrijdag 15 mei 2020, 11.35 uur

Wanneer opent de bibliotheek?
Je kan nu al boeken uitlenen via ons afhaalpunt. We bekijken momenteel hoe we de bibliotheek op een veilige manier kunnen heropenen voor bezoekers. Dat zal echter zeker niet vóór 25 mei zijn. We houden je op de hoogte vanaf wanneer we wel opengaan en op welke manier dat zal gebeuren! Volgende week zijn we dus zeker nog gesloten, maar maak gerust gebruik van ons afhaalpunt. Surf via deze link naar de website van de bib.

***

UPDATE - donderdag 14 mei 2020, 16.45 uur

We deden het!
Op minder dan 24 uur nadat de mondmaskers geleverd werden, zijn we erin geslaagd om ze te verpakken en in heel Mortsel te bussen. 22.500 mondmaskers gingen de deur uit. Elke inwoner ouder dan 12 jaar (vanaf geboortejaar 2007) kreeg ondertussen een persoonlijk exemplaar op het adres waar hij gedomicilieerd is. Dankjewel aan alle medewerkers die dit mogelijk maakten! Het masker is een dubbellaags herbruikbaar gezichtsmasker met ruimte voor een filter voor extra bescherming, gemaakt van zacht en rekbaar OEKO-TEX gecertificeerd polyamide wat zorgt dat het comfortabel is om te dragen. Het mondmasker kan op 90 graden in de wasmachine worden gewassen. De leverancier werd geselecteerd uit een goedgekeurde lijst van de Antwerpse deputatie.

***

UPDATE - donderdag 14 mei 2020, 15.35 uur


Vanaf maandag 18 mei kunnen inwoners opnieuw met hun textiel en herbruikbare goederen terecht op de IGEAN-recyclageparken. Heb je de afgelopen weken heel wat oude kledingstukken en ander textiel of herbruikbare meubelen, servies, spelletjes of boeken verzameld? Goed nieuws! Vanaf maandag 18 mei kan je hiermee opnieuw terecht op het recyclagepark! Zo geef je jouw spullen een nieuw leven!

Opgelet! Het recyclagepark van Mortsel is op maandag gesloten. Je kan met je gesorteerd afval niet alleen op het recyclagepark van Mortsel terecht, maar ook in die van een aantal andere gemeenten in de tabel. De afvalstoffen, de sorteerregels en de tarieven zijn op deze recyclageparken hetzelfde. De openingsuren zijn zo op elkaar afgesteld, dat er in de regio altijd een recyclagepark geopend is.

***

UPDATE - donderdag 14 mei 2020, 10.10 uur

Mortsel vermindert lokale belastingdruk voor ondernemers.
Sinds 12 maart 2020 nam de Nationale Veiligheidsraad strikte maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, met een aanzienlijke impact op onze maatschappij en economie. Meerdere ondernemers werden verplicht om hun activiteiten stop te zetten. Velen zien in deze tijd hun inkomsten sterk teruglopen. Mortsel wenst tegemoet te komen aan haar ondernemers door een aantal lokale belastingen en retributies niet te innen in 2020.

Het gaat om deze belastingen en retributies:

 • De promotaks. Dit is de belasting op publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen. De lokale handelaars moeten die niet betalen in 2020.
 • De retributie op terrassen. Iedere horecazaak met een terras moet deze belasting niet betalen in 2020. Horecazaken zijn tot op de dag van vandaag helaas nog steeds gesloten.
 • De belasting op vaste constructies. Horecazaken met een vaste constructie op het openbaar domein, moeten de belasting hierop niet betalen in 2020.

Met deze maatregelen wil lokaal bestuur Mortsel de lokale ondernemers steunen in deze moeilijke tijden.

Nu de winkels op maandag 11 mei opnieuw mochten openen, vragen we de Mortselaar meer dan ooit om lokaal te kopen, op een veilige manier weliswaar door rekening te houden met de maatregelen die daarbij nodig zijn. Die worden duidelijk geafficheerd in iedere winkel. Lokaal en veilig kopen wordt ook aangemoedigd in het straatbeeld met affiches en boodschappen op het voetpad. Voor de horeca is het spijtig genoeg nog even wachten. We blijven hen ondertussen steunen en bieden het online platform www.mortsel.be/horecaincoronatijden aan.

Lokaal bestuur Mortsel pakt ook uit met nieuwe cadeaubonnen. Die zijn vanaf 2 juni te koop bij het Stadsonthaal en te besteden bij de Mortselse handelaars. Benieuwd waar je terechtkan met je cadeaubon? Kijk dan op www.mortsel.be/cadeaubons voor meer info.

***

UPDATE - donderdag 14 mei 2020, 09.10 uur

Geef kinderen en jongeren een stem in deze coronatijd
. Het Kinderrechtencommissariaat, de Kinderrechtencoalitie en het Kenniscentrum Kinderrechten lanceren een online-enquête bij 8- tot 17-jarigen. Daarin peilen ze naar de ervaringen en behoeften van kinderen en jongeren in coronatijden. De vragen gaan over thuis, schoolwerk, contact met vrienden, hoe ze zich voelen, waar ze zich zorgen over maken en wat helpt in coronatijden. Verspreid de enquête over hun ervaringen en behoeften. Maak zo jongeren zichtbaar. De enquête loopt van maandag 11 tot en met zondag 17 mei.

#jongerenovercorona
https://sg.indiville.be/s3/jongerenovercorona

***

UPDATE - woensdag 13 mei 2020, 18.05 uur

Contactonderzoek bij COVID-19 - fraudeurs gemeld
. In deze coronatijden zijn fraudeurs heel creatief met hun pogingen tot oplichting. Hoe kan je echte oproepen onderscheiden van frauduleuze telefoontjes? Enkele tips.

Mensen worden alleen via het nummer 02 214 19 19 of via sms op 8811 gecontacteerd. Vertrouw geen andere nummers.

Word je opgebeld als patiënt?

 • De telefonist heeft van de naam van jouw huisarts, jouw naam, telefoonnummer en geboortedatum.
 • Het telefoontje zal ook kort na de COVID-19-test gebeuren.
 • De vragen die gesteld worden, gaan over de periode van 2 dagen voor je ziekteklachten begon te krijgen tot het moment waarop je in isolatie bent gegaan.

Word je opgebeld omdat je contact hebt gehad met een besmet persoon?

 • Dan krijg je niet de vraag met wie je allemaal contact hebt gehad.
 • Mogelijk vraagt de contactonderzoeker wel naar jouw beroep, om na te gaan of je veel contact hebt met kwetsbare personen.
 • Mogelijk vraagt hij ook naar jouw rijksregisternummer, om een attest te kunnen schrijven dat je niet kunt werken.

Wees voorzichtig met welke informatie je precies deelt. Contactonderzoekers zullen bijvoorbeeld nooit bankgegevens vragen, of proberen te weten wanneer je thuis bent.

Vind je de vragen raar en herken je het telefoonnummer niet, hang dan gewoon op. Denk je te maken te hebben met bedriegers met malafide intenties? Meld dat aan de politie

***

UPDATE - woensdag 13 mei 2020, 17.10 uur

Bericht van de Eerste Minister, Sophie Wilmès


Vandaag, woensdag 13 mei, is de Nationale Veiligheidsraad (NVR) uitgebreid met de ministers-presidenten bijeengekomen. De NVR heeft op basis van het verslag van de experts van de GEES beslist om vanaf 18 mei fase 2 van het afbouwplan op te starten. De volgende stap in het afbouwplan zal niet vóór 8 juni plaatsvinden. En na fase 3 zullen er nog meer fases volgen. Er zijn veel activiteiten die weer opstarten en dat heeft een impact op de contacten tussen mensen. Het is de bedoeling om mensen gespreid in de tijd hun gewoontes weer te laten opnemen, om dat zo veilig mogelijk te kunnen doen. Meer informatie over de aanpassingen van de maatregelen in fase 2 lees je hier.

Meer informatie over de coronamaatregelen vind je via www.mortsel.be/coronavirus.

***

UPDATE - woensdag 13 mei 2020, 14.45 uur

Goed nieuws! De mondmaskers zijn aangekomen!
Vanaf morgen krijgen alle Mortselaars vanaf 12 jaar hun mondmasker in de bus. Vandaag wordt er nog hard gewerkt achter de schermen.

***

UPDATE - woensdag 13 mei 2020, 09.55 uur

Heb je door de coronacrisis problemen als huurder of verhuurder van een woning? Bijvoorbeeld met de betaling van de huur, discussie over (dringende) herstellingen, aflopende of net aangegane huurcontracten, de huurwaarborg, verhuisproblemen?

Contacteer ons op info@vlaamseombudsdienst.be of via de Vlaamse Infolijn op het telefoonnummer 1700 en we bekijken hoe we jou best kunnen helpen. Of surf naar de website: http://www.vlaamseombudsdienst.be/ombs/index.html

***

UPDATE - dinsdag 12 mei 2020, 11.50 uur

Mortsel steunt lokale horeca met platform ‘Horeca in coronatijden’.
In Mortsel willen we de horeca een hart onder de riem steken. Immers, in tegenstelling tot de detailhandel moet onder meer de horeca nog een tijd geduld oefenen. Iedere horeca-ondernemer die in coronatijden een of andere formule aanbiedt met zijn of haar zaak, krijgt een plek in een handig overzicht op de website van lokaal bestuur Mortsel. We steunen daarmee onze horecamensen die creatief aan de slag moeten gaan in deze bijzondere tijden. Ze kunnen zich gratis registreren op dit platform en klanten zien in één oogopslag bij wie ze terechtkunnen. Want elkaar versterken, dat moeten we nu meer dan ooit doen.

Het overzicht vind je op www.mortsel.be/horecaincoronatijden. Er komen regelmatig nog horecazaken bij die zich gratis registreren, dus mis niets en surf regelmatig naar onze website. Zoek het niet te ver. Koop lokaal, koop in Mortsel en steun onze lokale horeca.

***

UPDATE - maandag 11 mei 2020, 22.20 uur

Vanaf 1 juni staat de podiumbrochure 2020-2021 online


In stadsmagazine M editie mei-juni 2020 (www.mortsel.be/M) kon je al van het aanbod proeven. Kies wat je niet wil missen want vanaf 8 juni kan je volop tickets bestellen voor het podiumaanbod van 2020-2021. En dat is een hele brok cultuur!

Omwille van de coronamaatregelen sleutelen we nog even aan de definitieve versie van de nieuwe podiumbrochure 2020-2021, daarom vind je ze vanaf 1 juni (en niet vroeger) online en in je brievenbus.

Ook dit seizoen bieden we een gevarieerd programma: humor, theater, muziek, comedy en familievoorstellingen. En dan hebben we het nog niet gehad over de themaweken en -dagen zoals de seniorenweek, de kunstendag voor kinderen, de verwendag van de bibliotheek, de samenwerking met Zuidrand en de voorstellingen in het kader van Alzheimer. Nog even geduld dus! De UiTPAS zorgt ervoor dat je kortingen krijgt en punten kan sparen. Alle info vind je op www.mortsel.be/uitpas. Wist je dat we in stadsmagazine M editie mei-juni 2020 maar liefst 3 passen gratis weggeven? Doe mee aan onze wedstrijd op p. 21.

***

UPDATE - maandag 11 mei 2020, 14.30 uur

Het Stadsonthaal en het burgerloket op het Stadsplein openden opnieuw de deuren vanaf maandag 11 mei. Uiteraard mits de nodige veiligheidsmaatregelen.

Bij het Stadsonthaal op het gelijkvloers kan je - zonder afspraak - terecht voor o.a.:

 • Ophalen van rijbewijzen, paspoorten, e-ID’s en kids-ID’s;
 • Adreswijzigingen op e-ID’s en kids-ID’s;
 • Algemene vragen.

Aan het themaloket burger op de derde verdieping kan je net zoals vroeger enkel en alleen op afspraak terecht.

Kan het digitaal? Doe het dan digitaal!
Attesten en akten kan je van thuis uit aanvragen via ons thuisloket. We vragen met aandrang om hiervan gebruik te maken. Het basisprincipe is dat wat digitaal kan lopen, digitaal blijft lopen.

Veiligheidsmaatregelen:

 • Ben je ziek? Blijf dan thuis, en neem telefonisch contact op via 03 444 17 17;
 • Binnen en buitengaan verloopt via aparte stromen. Stewards zullen jullie ontvangen tijdens jullie bezoek aan het Stadsonthaal of het themaloket burger om jullie wegwijs te maken. Volg hun aanwijzingen strikt op;
 • Hou steeds 1,5 meter afstand van onze medewerkers en andere burgers tijdens je bezoek;
 • Ontsmet je handen wanneer je binnengaat. Wij zorgen voor handgel.

Maak een afspraak
Net zoals vroeger, kan je bij ons burgerloket enkel en alleen op afspraak binnen. Je kan vanaf maandag 11 mei zelf een afspraak inplannen via deze link: www.mortsel.be/afspraak

Bron: nieuwsbericht www.mortsel.be/heropeningstadsplein2.

***

UPDATE - zaterdag 9 mei 2020, 12.30 uur

Fantastisch nieuws voor vele lokale ondernemers! Vanaf maandag mogen onze Mortselse winkels weer open.

Voor een aantal ondernemers in bepaalde sectoren, waaronder restaurants en cafés, is het spijtig genoeg nog even wachten, dus blijf hen volop steunen en houd hun online acties in ’t oog.
Meer dan ooit willen we oproepen om lokaal te winkelen. Onze handelaars hebben jullie nodig. Wees loyaal, koop lokaal.

Maar vergeet alsjeblieft vooral niet: winkel veilig! Daarom vragen we je met aandrang om deze regels te volgen:

 • Ben je ziek? Blijf dan thuis en bestel online. Ook dat kan lokaal via www.mortsel.be/winkelenincoronatijden.
 • Winkel alleen, indien je dat kan.
 • Hou steeds anderhalve meter afstand, zowel in de winkels als buiten in de wachtrij.
 • Draag bij voorkeur een mondmasker tijdens het winkelen.
 • Raak alleen de producten aan die je nodig hebt.
 • Ontsmet indien dit kan je handen voor je een winkel binnengaat. Was je handen wanneer je weer thuis bent.
 • Winkel niet langer dan nodig. Je mag maximaal 30 minuten in een winkel blijven.
 • Betaal bij voorkeur contactloos.
 • Gedraag je hoffelijk: volg de aanwijzingen van het winkelpersoneel. Respecteer de wachtrijen. Heb aandacht voor ouderen en minder mobiele mensen.
 • Fiets enkel en alleen in de toegelaten fietsrichting.

***

UPDATE - vrijdag 8 mei 2020, 15.35 uur

Het Stadsonthaal en het burgerloket op het Stadsplein openen opnieuw de deuren vanaf maandag 11 mei
. Uiteraard mits de nodige veiligheidsmaatregelen.

Bij het Stadsonthaal op het gelijkvloers kan je - zonder afspraak -  terecht voor o.a.:

 • Ophalen van rijbewijzen, paspoorten, e-ID’s en kids-ID’s;
 • Adreswijzigingen op e-ID’s en kids-ID’s;
 • Algemene vragen.

Aan het burgerloket op de derde verdieping kan je net zoals vroeger enkel en alleen op afspraak terecht.

Kan het digitaal? Doe het dan digitaal!
Attesten en akten kan je van thuis uit aanvragen via ons thuisloket: volg deze link. We vragen met aandrang om hiervan gebruik te maken. Het basisprincipe is dat wat digitaal kan lopen, digitaal blijft lopen.

Veiligheidsmaatregelen:

 • Ben je ziek? Blijf dan thuis, en neem telefonisch contact op via 03 444 17 17;
 • Binnen en buitengaan verloopt via aparte stromen. Stewards zullen jullie ontvangen tijdens jullie bezoek aan het Stadsonthaal of het burgerloket om jullie wegwijs te maken. Volg hun aanwijzingen strikt op;
 • Hou steeds 1.5 meter afstand van onze medewerkers en andere burgers tijdens je bezoek;
 • Ontsmet je handen wanneer je binnengaat. Wij zorgen voor handgel.

Maak een afspraak
Net zoals vroeger, kan je bij ons burgerloket enkel en alleen op afspraak binnen. Je kan vanaf maandag 11 mei zelf een afspraak inplannen via deze link: www.mortsel.be/afspraak

***

UPDATE - vrijdag 8 mei 2020, 13.45 uur

Zaterdag 9 mei 2020 = World Fair Trade Day
. Wel eens een koffietje genomen in het zwembad? FairTrade. Fruitsap op de stedelijke school? FairTrade. Passeerde je op de jaarmarkt ook bij Mortsel Mundo? Of genoot je mee van het FairTrade en bio-ontbijt? Je ziet het, Mortsel is  FairTradeGemeente, en draagt deze boodschap uit. Het spreekt voor zich dat we de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (DOD’s) opnamen in het beleid. Zo draag jij ook, misschien zonder dat je het weet, je steentje bij aan een betere wereld. Blijf dus in je kot, maar maak er een FairTradeKot van.

Zaterdag is het WereldFairTradedag, wat ga jij vanuit je kot doen om hier deel van uit te maken?

***

UPDATE - donderdag 7 mei 2020, 12.15 uur

Meerminnehof nog steeds volledig coronavrij
. Vorige week was een spannende week voor ons woonzorgcentrum Meerminnehof. Zowel de personeelsleden als alle bewoners werden preventief getest om de aanwezigheid van COVID-19 op te sporen. De resultaten stroomden binnen over verschillende dagen. Alle testresultaten waren negatief. Daarom kunnen we jullie nu het goede nieuws brengen dat het Meerminnehof voorlopig nog steeds coronavrij is.

Een opsteker voor ons allemaal! Uiteraard zijn we enorm blij met dit fantastische nieuws, al beseffen we dat die resultaten slechts een momentopname zijn. Ze geven ons de zekerheid over de toestand op het moment dat de testen werden afgenomen, maar ze zeggen spijtig genoeg niets over de toekomst. We houden dus alle strikte hygiëne- en veiligheidsmaatregelen op een even hoog niveau als de voorbije weken!

***

UPDATE - woensdag 6 mei 2020, 21.35 uur

Bericht van de Eerste Minister, Sophie Wilmès. Woensdag 6 mei 2020 is de Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de ministers-presidenten, bijeengekomen om de nieuwe fase van de afbouwstrategie die op 11 mei van start gaat, te valideren, te vervolledigen en te verduidelijken. De experts hebben groen licht gegeven voor deze nieuwe fase naar aanleiding van een aantal gunstige criteria op dit moment, namelijk het aantal ziekenhuisopnames per dag, de gemiddelde trend van deze ziekenhuisopnames die lager is dan de voorgaande weken, het aantal bedden op intensieve zorg, testing en tracing. Deze criteria zullen een rol blijven spelen bij de geleidelijke afbouw.

Lees meer via deze link

***

UPDATE - dinsdag 5 mei 2020, 17.45 uur

Opnieuw & co – terug van weggeweest


Geven maakt blij! Sinds maandag 4 mei is het geefpunt op de Vredebaan 76 in Mortsel opnieuw open. De andere geefpunten gaan pas open wanneer de winkels weer open gaan. Van maandag tot vrijdag van 10 tot 17 uur kan je terecht op de Vredebaan om goederen contactloos op de tafel van onze medewerkers te zetten. Hou voldoende afstand! We vragen je om zelf je goederen op voorhand te sorteren in kleding, huisraad, elektro, boeken, meubelen,... en je postcode op je zak of doos te schrijven. Oslan wacht op jullie!

Hier zijn we weer. De inboedelservice draait al op volle toeren. Heb je een woning die leeggemaakt moet worden en woon je in Boechout, Duffel, Edegem, Hove, Kontich, Lier, Lint, Mortsel, Nijlen of Ranst? Mail of bel ons dan snel voor een offerte: 03 488 38 83 of vul het formulier op onze website in. We helpen je met veel plezier op een veilige manier verder.

Jouw oude kleding is onze nieuwe collectie. De huis-aan-huis textielophalingen gaan weer van start op 7 mei. Heb je de voorbije weken opgeruimd en heb je een heleboel kleding en textiel bij je thuis liggen dat een tweede leven verdient? In Mortsel rijdt onze textielvrachtwagen vanaf nu weer rond op de aangekondigde data:

 • 7 mei: textielophaling Mortsel wijk A;
 • 28 mei: textielophaling Mortsel wijk B;
 • check hier in welke wijk je woont.

Winkels opnieuw open? Volgens de huidige plannen van de Veiligheidsraad, kunnen we op 11 mei onze winkels opnieuw openen. We hebben een massa zomerspullen klaar voor jullie met een enorm aanbod aan zomerkleding. Onze rekken zullen dagelijks aangevuld worden. Je hoeft je dus zeker niet te haasten om op de eerste openingsdag aan te schuiven. Alle maatregelen die we nemen om het winkelen zo veilig mogelijk te maken, vind je binnenkort op onze website.

Meer informatie of vragen via www.opnieuwenco.be.

***

UPDATE - dinsdag 5 mei 2020, 15.00 uur

Naar het recyclagepark? Arriveer tijdig. Plan je een bezoek? We adviseren onze inwoners om zich tijdig naar het recyclagepark te begeven. Immers, het durft er wel eens druk te zijn in coronatijden. Dat heeft als gevolg dat de parkwachter de toegangspoort voor de wachtrij vaak een half uur voor sluitingstijd moet sluiten om de goede werking te garanderen binnen de geldende maatregelen en openingsuren. Alle info over het recyclagepark, tips en coronamaatregelen vind je via www.igean.be/corona

***

UPDATE - dinsdag 5 mei 2020, 11.00 uur

Textielophaling Mortsel wijk A op donderdag 7 mei
. Opnieuw & co gaat terug van start met textielinzamelingen! Op 7 mei komen ze naar Mortsel wijk A . Je hebt geen flyer in de bus gekregen, maar laat je dat niet weerhouden om al je herbruikbaar textiel op de stoep te zetten met een briefje dat het voor hen is.

***

UPDATE - maandag 4 mei 2020, 10.00 uur

De Lijn, vlot en veilig.
Vanaf maandag 4 mei rijden de bussen en trams weer volgens de normale dienstregeling. Maar ga zeker ook te voet of spring op de (deel)fiets, als het kan. Zo blijft er, letterlijk, meer ruimte over voor wie De Lijn ‘t hardst nodig heeft. We vragen je om goed voor jezelf, andere reizigers en onze medewerkers te zorgen. Voorzichtig komt het openbare leven weer op gang. Nog wat aarzelend, want makkelijk wordt het niet. Zeker niet. Toch hebben we vertrouwen in de toekomst én in elkaar. Wanneer de maatregelen binnenkort versoepelen, brengt De Lijn je alvast waar je moet zijn. Vlot en veilig.

Blijf op de hoogte via delijn.be/vlotenveilig. Je vindt er een actueel overzicht van alle maatregelen en info op jouw maat. De situatie kan immers snel veranderen.

***

UPDATE - donderdag 30 april 2020, 13.00 uur


Deze zomer planden we heel wat voor jullie kinderen: speelpleinwerking, themaweken, Grabbel- en Swapactiviteiten en een taalweek. Daarnaast uiteraard ook de opvang in onze buitenschoolse kinderopvang. We hadden graag onze inschrijvingen op 4 mei opgestart, maar op dit moment is er nog te veel onduidelijkheid om hiermee van start te gaan. We hopen hier binnenkort een beter zicht op te hebben, zodat we de inschrijvingen op 1 juni kunnen opstarten.

De federale regering kan op dit moment nog geen duidelijk beeld geven over de versoepeling van de maatregelen en de timing daarvan. Veel zal in de loop van de maand mei duidelijk worden, wanneer we zien hoe de verdere verspreiding van het coronavirus verloopt. Afhankelijk van die evolutie, zullen we richtlijnen krijgen over wat er mag georganiseerd worden, en hoe dat mag gebeuren. Zonder die richtlijnen, kunnen we op dit moment onmogelijk bevestigen welke activiteiten kunnen doorgaan.

Daarom stellen we de start van de inschrijvingen uit naar maandag 1 juni vanaf 18.00 uur, onder voorbehoud van de richtlijnen die we nog zullen krijgen.

***

UPDATE - woensdag 29 april 2020, 11.25 uur

Opvoedingswinkel Mortsel is er ook in de moeilijkste tijden
. Afscheid nemen en rouwen in tijden van Corona is heel zwaar. Elkaar fysiek niet kunnen troosten omdat we afstand dienen te houden, niet aanwezig kunnen zijn op begrafenissen of afscheidsceremonies, ... het weegt door, voor volwassenen maar zeker ook voor kinderen. Opvoedingswinkel Mortsel wil gezinnen ondersteunen in hun rouwproces door het publiceren van een reeks artikels rond het thema ‘rouw en troost’. In deze artikels vinden jullie onder andere achtergrondinfo over rouw bij kinderen, hebben we het over rituelen die troost kunnen bieden en selecteerden we twaalf kinderboeken rond verdriet en rouw die het lezen waard zijn. Neem zeker eens een kijkje op onze website en twijfel niet om ons te contacteren als je nog vragen hebt na het lezen …

***

UPDATE - dinsdag 28 april 2020, 13.45 uur

Ken je iemand die zijn hond niet kan uitlaten omwille van corona? Neem contact op via www.mortsel.be/mortselhelpt. Heel wat vrijwilligers steken graag een handje toe.


***

UPDATE - maandag 27 april 2020, 16.05 uur

Lokaal bestuur Mortsel geeft iedere Mortselaar een mondmasker. Op 4 mei start ons land voorzichtig met een uitweg uit de coronamaatregelen. We zullen stilaan weer meer buiten mogen en mondmaskers zullen van dat verhaal deel uitmaken. Lokaal bestuur Mortsel wil er voor iedere Mortselaar zijn en zal herbruikbare mondmaskers uitdelen aan de inwoners. Het bestuur werkt hiervoor samen met een lokale handelaar.

Inwoners
Tegen 11 mei, de datum dat de winkels onder voorbehoud de deuren weer kunnen openen, zouden er al 20.000 mondmaskers klaar moeten zijn. Die worden gebust bij de Mortselaars thuis, ze moeten er dus niet voor uit hun kot komen. Er zit ook een handleiding bij de maskers die duidelijk maakt hoe ze gewassen en gedragen moeten worden. Een week later, tegen 18 mei, is de volgende lading maskers klaar en krijgen ook de jongeren tussen 12 en 18 hun mondmasker in de bus. Zij die weer op school worden verwacht, hebben tegen die tijd een mondmasker ter beschikking.  Deze gefaseerde aanpak geeft ons tijd om de maskers te laten maken én te verdelen. Het patroon dat gebruikt werd voor de mondmaskers is het goedgekeurde patroon van de FOD Volksgezondheid. Je kan er nog een filter aan toevoegen, al dan niet van de federale overheid.

Werknemers
Niet alleen de inwoners, ook de werknemers van lokaal bestuur Mortsel krijgen de nodige bescherming. Zij zullen herkenbaar zijn aan hun blauw mondmasker met de witte M, het merkteken van Mortsel. De inwoners krijgen een mondmasker dat qua kleur wel knipoogt naar het merkteken van Mortsel, maar is niet voorzien van het merkteken.

Reactie burgemeester
Erik Broeckx: “We zijn erg trots dat we voor zo’n grote lading mondmaskers kunnen rekenen op een lokale handelaar. Voor hen is dit ook een moeilijke periode. We zijn niet alleen blij dat we hen op die manier kunnen steunen, maar ook dankbaar dat ze ons op die korte tijd van kwalitatieve mondmaskers kunnen voorzien.”

Wees voorzichtig
Voor alle duidelijkheid: een mondmasker alleen volstaat nooit ter bescherming. Het 1,5 meter afstand houden in de openbare ruimte en op het werk en de handen voldoende wassen blijven essentieel, ook wanneer je een masker draagt.

***

UPDATE - maandag 27 april 2020, 09.55 uur

Vrijdag 1 mei is het een wettelijke feestdag. Voor de afvalophalingen aan huis wijzigt er in Mortsel niets. Alle IGEAN-recyclageparken zijn evenwel gesloten op vrijdag 1 en zaterdag 2 mei. Lees alles op de website van IGEAN.

***

UPDATE - zaterdag 25 april 2020, 07.55 uur

Bericht van de Eerste Minister, Sophie Wilmès - België heeft z’n exitstrategie vastgelegd.

Op basis van een advies van de Groep van Experts belast met de Exit Strategie (GEES) is de Nationale Veiligheidsraad vandaag, vrijdag 24 april, bijeengekomen in het Egmontpaleis om de exitstrategie uit de coronacrisis te bepalen. Ter herinnering, de federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben sinds 12 maart samen een reeks maatregelen genomen om de verspreiding van COVID-19 in ons land te beteugelen. Bemoedigende indicatoren zoals de vermindering van het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames of het afvlakken van de curve van overlijdens, maken het nu mogelijk om zeer geleidelijk te gaan afbouwen. Maar de overheid benadrukt dat het virus nog altijd op ons grondgebied aanwezig is en gevaarlijk blijft. De strikte inperkingsmaatregelen zullen zeker van kracht blijven tot en met 3 mei. Daarna zou België kunnen beginnen met de afbouw van de maatregelen, als de omstandigheden het toelaten.

Het is belangrijk te benadrukken dat bepaalde regels van kracht blijven, ongeacht de afbouwfase waarin we ons bevinden. Regels als:

 • het beperken van contacten tussen mensen;
 • het respecteren van veilige afstanden;
 • goede hygiënische reflexen, ook wel "barrièregebaren" genoemd.

Lees de volledige verklaring via deze link.

cov

***

UPDATE - vrijdag 24 april 2020, 15.55 uur

Het is weekend, dus we gaan winkelen in Mortsel.
Ook in coronatijden! Met het platform ‘Winkelen in coronatijden’, steunt lokaal bestuur Mortsel alle winkeliers die creatief aan de slag moeten gaan in deze bijzondere tijden. Winkeliers kunnen zich gratis registreren op dit platform en klanten zien in één oogopslag bij wie ze terechtkunnen.

Winkel in Mortsel, koop lokaal! www.mortsel.be/winkelenincoronatijden

***

UPDATE - vrijdag 24 april 2020, 13.15 uur

In een ‘normaal’ jaar zouden we nu volop voorbereidingen treffen voor een feestweekend in Mortsel eind juni. Helaas is het een wel erg bijzonder jaar geworden en heeft de coronacrisis anders beslist.

Mortsel feest!, Mortsel sma(a)kt! en Zelfgemarkt kunnen jammer genoeg niet doorgaan dit jaar. Als lokaal bestuur volgen we de federale richtlijnen. Die stellen dat massa-evenementen tot eind augustus verboden worden. Het begrip massa-evenement wordt niet verder gedefinieerd, maar een weekend als Mortsel feest brengt zodanig veel volk bij elkaar dat social distance maatregelen onmogelijk kunnen nageleefd worden. We hopen samen met jullie dat deze situatie snel een positievere wending krijgt en wensen jullie veel succes en moed in deze bijzondere tijden.

Alle laatste info vind je steeds terug via www.mortsel.be/coronavirus.

***

UPDATE - vrijdag 24 april 2020, 10.15 uur

gft+ stickers opnieuw te koop – controle vanaf 1 juli. De nieuwe bestelling van gft+ stickers is gearriveerd. Ze zijn inmiddels te koop aan het onthaal in de Meerminnecampus, Meerminne 6 – 2640 Mortsel. Er wordt pas gecontroleerd vanaf 1 juli dus nu snel een sticker komen kopen is niet meteen nodig. Alle gegevens over het onthaal in de Meerminnecampus vind je op onze homepage www.mortsel.be.

***

UPDATE - woensdag 22 april 2020, 16.15 uur

Opnieuw afhaalmaaltijden in Buurtrestaurant De Plataan.
Vanaf maandag 27 april opent Buurtrestaurant De Plataan opnieuw de deuren voor het afhalen van maaltijden. Deze beslissing werd genomen in samenspraak met het lokaal bestuur Mortsel. Afhalen kan tijdens de normale openingsuren, maaltijden reserveren is niet nodig. Iedereen is welkom in Buurtrestaurant De Plataan, zowel mensen die eten aan verminderd tarief met een OCMW-pasje als senioren en gezinnen met kinderen. Buurtrestaurant De Populier blijft voorlopig nog gesloten. Uiteraard worden de klanten van De Populier ook met veel plezier ontvangen in De Plataan. Het reserveren van maaltijden is niet nodig. De maaltijden worden warm meegegeven, en zijn eventueel terug op te warmen thuis. De Plataan heeft de grootst mogelijke aandacht voor de strenge gezondheids- en hygiëne-eisen die er gelden, ter bescherming van hun klanten en medewerkers. Klanten hebben tijdens deze periode de keuze tussen het dagmenu of een vegetarisch alternatief.

Raadpleeg de website voor het menu: www.metsense.be. De normale openingsuren waarop er warme maaltijden kunnen afgehaald worden van maandag tot zaterdag van 11.30 – 14.00 uur bij De Plataan, Meerminne 6 - 2640 Mortsel. Klanten kunnen tijdens de coronacrisis voor vragen en inlichtingen over de dienstverlening terecht op het gsm-nummer 0497 47 97 72. Buurtrestaurant De Plataan is een samenwerking tussen lokaal bestuur Mortsel en Sense. Een cluster van horeca-uitbating met Sociaal Talent.

Ook sociaal wassalon twaske start terug op. Ook sociaal wassalon twaske start zijn werking terug op vanaf maandag 4 mei, met respect voor de social distance maatregelen. Zo zullen ze contactloos werken. Dat wil zeggen dat er een op- en afhaalpunt zal zijn met een sectie vuile en een sectie propere was. Mensen kunnen hun was bezorgen in een afgesloten zak. Als mensen die niet hebben, zullen er ook zakken klaarliggen die gebruikt kunnen worden. Het ophalen gebeurt op dezelfde manier. Leveringen aan huis met de fiets blijven gebeuren. Twaske vind je op de Meerminne 6 in Mortsel.

Alle info op www.twaske.be.

***

UPDATE - woensdag 22 april 2020, 14.25 uur

Uitstel inschrijvingsdatum BKO zomervakantie.
We willen je graag informeren over de inschrijvingsdatum voor de BKO in de zomervakantie. Normaal gezien zouden de inschrijvingen voor de kleuters starten op maandag 27 april. Momenteel wachten we echter nog op de nieuwe richtlijnen die de nationale veiligheidsraad zal nemen over de zomervakantie, en de richtlijnen rond kinderopvang. Daarom stellen we de inschrijvingsperiode nog even uit. We hopen dat we de inschrijvingen zullen kunnen opstarten op maandag 4 mei, net zoals de inschrijvingen voor onze speelpleinwerking, themaweken en de Swap-en Grabbelpasactiviteiten. Van zodra we hierover meer informatie hebben, zullen we je verder informeren.

***

UPDATE - maandag 20 april 2020, 10.35 uur

Het nieuwe zwerfvuil: mondmaskers en plastic handschoenen. De coronacrisis heeft een nieuw soort zwerfvuil met zich meegebracht. Op het openbaar domein zien we (te) vaak mondmaskers of plastic handschoenen op de grond liggen. Naast het feit dat sluikstorten in het algemeen erg onrespectvol is, breng je mogelijk andere mensen in gevaar. Dit kunnen we dus absoluut niet tolereren. Wie betrapt wordt, mag op een fikse GAS-boete rekenen. Mondmaskers en plastic handschoenen horen thuis bij het restafval. Weggooien? Dat doe je in een publieke vuilbak of – nog beter – thuis. Zo beschermen we elkaar optimaal. We rekenen erop dat burgers hun verantwoordelijkheid opnemen.

Sluikstort of zwerfvuil kan steeds gemeld worden via www.mortsel.be/meldingen.

***

UPDATE - vrijdag 17 april 2020, 17.35 uur

Wegwerphandschoenen horen bij restafval
. Sorteerders ontdekken heel veel wegwerphandschoenen in de PMD-zakken. Het is, zeker nu, niet veilig om deze handschoenen weg te werpen bij het PMD!
Gooi gebruikte wegwerphandschoenen steeds bij het restafval.

Alle info over afvalophalingen vind je via www.mortsel.be/afvalkalender

***

UPDATE - vrijdag 17 april 2020, 13.45 uur

Sorteer thuis alvast je spullen voor het recyclagepark
. Plan je een bezoek aan het containerpark? Mogen we dan vragen om thuis jouw spullen al te sorteren? Het is er meestal erg druk.
Zo verloopt het bezoekje voor iedereen vlotter. Bedankt!

Alle info over het recyclagepark, tips en coronamaatregelen vind je via www.igean.be/corona

***

UPDATE - woensdag 15 april 2020, 21.45 uur

Bericht van de Eerste Minister, Sophie Wilmès
Coronavirus: verlenging maatregelen t.e.m. 3 mei 2020

Tijdens de Nationale Veiligheidsraad van vandaag, woensdag 15 april, werden verschillende beslissingen genomen. Zoals altijd zijn deze beslissingen gebaseerd op de adviezen van wetenschappelijke experts. Tijdens deze vergadering van de Nationale Veiligheidsraad werd in overleg met de ministers-presidenten beslist om de nu geldende inperkingsmaatregelen te verlengen tot en met 3 mei. Om deze verlenging van de maatregelen draaglijker te maken, hebben we ook het volgende beslist:

 • Doe-het-zelfwinkels en tuincentra zullen opnieuw kunnen openen, onder dezelfde voorwaarden als voedingswinkels. De veiligheidsafstanden zullen moeten worden gerespecteerd.
 • We staan ook toe dat bewoners van residentiële voorzieningen – d.w.z. rust- en verzorgingstehuizen of centra voor personen met een beperking – bezoek mogen krijgen van een vooraf aangeduid persoon. Voorwaarde is wel dat de persoon in kwestie de afgelopen twee weken geen symptomen van de ziekte heeft vertoond. Het moet ook altijd dezelfde persoon zijn. De residentiële voorzieningen zullen deze bezoeken zelf kunnen organiseren. Deze regels zullen ook van toepassing zijn voor mensen die geïsoleerd leven en die zich niet kunnen verplaatsen.
 • De basisregels blijven ongewijzigd tot en met 3 mei en moeten absoluut worden opgevolgd. De ordediensten zullen daar blijven op toezien.
 • Volgende week wordt er een nieuwe Nationale Veiligheidsraad georganiseerd met als doel de volgende stap in de afbouw van de maatregelen nader uit te werken. Ons doel is om dat vanaf begin mei te organiseren. Het moet duidelijk zijn dat dit een gradueel proces zal zijn dat gebaseerd is op de adviezen van de wetenschappers.
 • Deze strategie zal gebaseerd zijn op verschillende pijlers, namelijk de veiligheidsafstanden, grootschalige screening maar ook tracing, de ontwikkeling van nieuwe regels die in de bedrijfswereld moeten worden toegepast.
 • Het is duidelijk dat het dragen van een mondmasker – zelfs een zogenaamd comfortmasker – ook een belangrijke rol zal spelen in de afbouwstrategie. Er is ons een eerste rapport bezorgd door wetenschappers en federale en regionale gezondheidsambtenaren. Het vertelt ons dat, naarmate de maatregelen geleidelijk zullen worden afgebouwd, stoffen maskers zullen worden aanbevolen voor elke situatie waarin geen veilige afstanden kunnen worden aangehouden. Om dat te kunnen doen, zal er een collectieve inspanning nodig zijn, inclusief de opstart van een nationale productie. Toch kunnen mondmaskers de hygiënemaatregelen of het afstand bewaren niet vervangen.
 • Op korte termijn zal de Nationale Veiligheidsraad zich uitspreken over de analyses en voorstellen van de groep die belast is met de exitstrategie, onder meer over de juiste timing en de voorwaarden voor de geleidelijke heropening van de winkels en horecazaken, maar ook over de aanpak van scholen, stages, jeugdbewegingen en reizen. Het staat al vast dat er vóór eind augustus geen massa-evenementen zoals festivals kunnen worden georganiseerd.
 • Wat de bedrijfswereld betreft, blijven de huidige regels van toepassing totdat de protocollen per sector kunnen worden bekrachtigd. Het doel van deze protocollen is om de bedrijven in staat te stellen hun normale activiteiten zo snel mogelijk te hervatten en tegelijkertijd adequate werkomstandigheden voor hun werknemers te garanderen, aangepast aan de situatie. Telewerken moet nog enige tijd de voorkeur blijven krijgen.

  Volg steeds volgende link voor updates en veelgestelde vragen en antwoorden: www.info-coronavirus.be/nl/faq.

***

UPDATE - woensdag 15 april 2020, 10.45 uur

Ga jij de uitdaging mee aan om te sporten met het gezin? Kijk hieronder of volg ons via deze link.***

UPDATE - dinsdag 14 april 2020, 12.45 uur

Fietsen of wandelen in de zuidrand? Het is geen nieuws meer: binnenblijven staat nog steeds met stip op 1 tijdens deze coronacrisis.Maar iedereen heeft wel eens nood aan een beetje beweging. Zoek dan liefst een rustige plek op, waar zo weinig mogelijk mensen bij elkaar komen. Of ga eens op ontdekking in de onmiddellijke omgeving. Streekvereniging Zuidrand (*) heeft enkele pareltjes voor jou in petto. Mogen we wat inspiratie geven? Kijk ook zeker even verder op de site www.toerismezuidrand.be, maar we geven hier alvast enkele gouden fiets- en wandeltips:

1) Fietstochten in de Zuidrand: volg deze link
2) Fietstocht landschapsbelevenissen in de Zuidrand: volg deze link
3) Fietstocht burgers en boeren: volg deze link
4) Afzonderlijke wandelingen die downloadbaar zijn: volg deze link
5) De wandelapp: volg deze link
 
(*) De Streekvereniging Zuidrand is een samenwerkingsverband tussen zeven gemeenten (Aartselaar, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel), de provincie Antwerpen en de Vlaamse overheid. Ze werkt aan projecten op het snijvlak van natuur-, landbouw- en landschapszorg, open ruimte, erfgoedbeheer, toerisme en cultuurbeleving. Door de unieke samenwerking tussen verenigingen en vrijwilligers versterken we de streekidentiteit.


***

UPDATE - maandag 13 april 2020, 08.45 uur

Naar het recyclagepark? Maximum 1x per week. Iedere maandag wordt de teller op nul geplaatst. IGEAN en lokaal bestuur Mortsel ontvangen een heleboel vragen van inwoners over de maatregel om een bezoek te beperken tot 1x per adres/per week.We verduidelijken graag dat op maandag ‘de teller op 0 wordt gezet’.Dat houdt in dat elke inwoner (1x per adres/per week) zich iedere maandag – uiteraard rekening houdend met de openingsuren van het recyclagepark – opnieuw kan aanbieden, ongeacht welke dag hij of zij de week voordien het park bezocht. Alle info over het recyclagepark, tips en coronamaatregelen vind je via www.igean.be/corona.

Opgelet: op paasmaandag is het reyclagepark gesloten.

***


UPDATE - zaterdag 11 april 2020, 10.45 uur
 
 • Dit weekend wordt het mooi weer. Geniet ervan, maar als het kan in je tuin of vanop je balkon. Regel 1 is en blijft: blijf binnen. Buiten wandelen of een beetje sporten (beweging) mag voor de tijd van die activiteit, maar hou voldoende afstand. Samenscholingen blijven verboden, net zoals picknicken, een speeltuin betreden of onnodig bankzitten.
   
 • Wat als … het weekend was? Gingen we winkelen? En wat eten we vanavond? Winkel in Mortsel, koop lokaal! Met het nieuwe platform ‘Winkelen in coronatijden’, steunt lokaal bestuur Mortsel alle winkeliers die creatief aan de slag moeten gaan in deze bijzondere tijden.
  Winkeliers kunnen zich gratis registreren op dit platform en klanten zien in één oogopslag bij wie ze terechtkunnen: www.mortsel.be/winkelenincoronatijden

***

UPDATE - vrijdag 10 april 2020, 18.00 uur

Secundaire scholen melden digitaal aan tot 30 april. Eerder werd gecommuniceerd dat de zeven secundaire scholen van de Zuidrand (Borsbeek, Boechout, Edegem en Mortsel) op 21 maart gezamenlijk hun inschrijvingsmoment zouden organiseren. Omwille van de coronamaatregelen werd dit opgeschort. Kamperen aan de schoolpoort is op dit moment immers verboden. Daarom verlopen de inschrijvingen nu via een digitaal aanmeldsysteem.

Het aanmelden startte op woensdag 8 april 2020 en loopt tot 30 april 2020 om 12.00 uur. Kom er alles over te weten via www.mortsel.be of rechtstreeks via https://sozuidrand.aanmelden.in/.

***

UPDATE - vrijdag 10 april 2020, 17.45 uur

Wandelpad rond fortvijver wordt enkelrichting. Niet enkel COVID-19, maar ook de lente is in het land. Dat betekent dat mensen naast #blijfinuwkot ook wel nood hebben om af en toe even de beentjes te strekken. Gaan joggen of wandelen is dezer dagen dan ook heel populair, al dan niet in gezinsverband. Als lokaal bestuur willen we graag dat dit op een veilige manier gebeurt, met respect voor elkaar. Daarom installeren we een eenrichtingsroute op het zachte wandelpad rond de fortvijver. De aanwezige bewegwijzering spreekt voor zich. We rekenen op ieders begrip en discipline om zich daaraan te houden. Op die manier kunnen we samen zo snel mogelijk het hoofd bieden aan het coronavirus.

***

UPDATE - vrijdag 10 april 2020, 15.20 uur

Afgelopen dinsdag heropende het recyclagepark – stand van zaken. Naar het recyclagepark? Stel je bezoek nog even uit als het kan. Het is er niet alleen héél druk, maar we raden niet-essentiële verplaatsing nog steeds af. Ga je toch, lees dan zeker nogmaals eerst volgende afspraken na én hou je er AUB ook aan. Er gelden een aantal strikte voorwaarden. IGEAN geeft nog even de belangrijkste aandachtspunten mee:

 • Een inwoner kan slechts 1x per week per adres toegang krijgen tot het recyclagepark. Dit wordt gecontroleerd aan de toegangszuil wanneer de inwoner zijn e-ID aanbiedt. De slagboom zal niet openen als de bezoeker die week al een bezoek aan het park heeft gebracht.
 • Inwoners mogen zich niet aanmelden met de e-ID van iemand anders. Dit kan enkel wanneer de eigenaar van die e-ID eveneens aanwezig is.
 • We doen al het mogelijke om de wachttijden zo kort mogelijk te houden, maar elke bezoeker kan zelf z’n steentje bijdragen. Houd je bezoek zo kort en efficiënt mogelijk door de wagen correct in te laden. Op het park moet je nl. eerst alle betalende fracties lossen en daarna pas de gratis fracties.

Volg deze link voor meer info

Opgelet: n.a.v. paasmaandag is het recyclagepark gesloten op maandag 13 april 2020.

***

UPDATE - vrijdag 10 april 2020, 12.40 uur

Geniet van het paasfeest! Maar vier het met de mensen met wie je samenwoont. Familiebezoeken zijn nog steeds verboden.

***

UPDATE - vrijdag 10 april 2020, 09.15 uur

Stuur eens een kaartje naar het Meerminnehof of de bewoners van onze assistentiewoningen! De bewoners van het Meerminnehof mogen momenteel geen bezoek ontvangen.  Via videochat houden ze contact met het thuisfront, en uiteraard worden ze ondertussen fantastisch verzorgd. Maar toch begint die afzondering zwaar te wegen. Ook de bewoners van onze assistentiewoningen moeten het met heel wat minder bezoek stellen. Wil jij hen een hart onder de riem steken? Heb je een bemoedigende boodschap? Of maken je kinderen een tekening? Dan kijken onze bewoners reikhalzend naar je boodschap uit! Dus schrijf ons eens een briefje of  stuur een kaartje.

Onze adressen:

 • Woonzorgcentrum Meerminnehof, Hollandse Tuin 3 - 2640 Mortsel
 • Assistentiewoningen Mortsel, Meerminne 6 - 2640 Mortsel

***

UPDATE - donderdag 9 april 2020, 16.30 uur

Stuur eens een kaartje naar het Meerminnehof of de bewoners van onze assistentiewoningen! De bewoners van het Meerminnehof mogen momenteel geen bezoek ontvangen.  Via videochat houden ze contact met het thuisfront, en uiteraard worden ze ondertussen fantastisch verzorgd. Maar toch begint die afzondering zwaar te wegen. Ook de bewoners van onze assistentiewoningen moeten het met heel wat minder bezoek stellen. Wil jij hen een hart onder de riem steken? Heb je een bemoedigende boodschap? Of maken je kinderen een tekening? Dan kijken onze bewoners reikhalzend naar je boodschap uit! Dus schrijf ons eens een briefje, of  stuur een kaartje. Wist je bijvoorbeeld dat je met de app van bpost gratis tot 10 kaartjes kan versturen, zonder je huis te verlaten? Zo kan je misschien meteen ook een kaartje sturen naar oudere of kwetsbare personen in je familiekring of buurt!

Onze adressen:

 • Woonzorgcentrum Meerminnehof, Hollandse Tuin 3 - 2640 Mortsel
 • Assistentiewoningen Mortsel, Meerminne 6 - 2640 Mortsel

***

UPDATE - donderdag 9 april 2020, 15.00 uur

Ken je het contactkoor in Mortsel? Dat brengt vrijwilligers, ouderen en ouderen met dementie samen. Want zingen is één van de zaken die iedereen verbindt. Ook personen met dementie kunnen dat nog perfect. Ook tijdens de coronacrisis wilden we de bewoners van ons woonzorgcentrum Meerminnehof dit plezier niet ontnemen. Voor velen van hen is dit net hét moment waar ze naar uitkijken. Daarom zorgden enkele vrijwilligers van het contactkoor voor een speciale balkon-repetitie! Bekijk hieronder of via deze link de warme balkon-repetitie ter hoogte van WZC Meerminnehof.***

UPDATE - donderdag 9 april 2020, 12.00 uur

Wijziging afvalophaling WIJK A wegens paasmaandag. In Mortsel krijgen de inwoners van WIJK A op maandagen bezoek van de afhaaldiensten. Omdat maandag 13 april 2020 paasmaandag is, worden de ophalingen van die dag verplaatst naar dinsdag. Dat heeft als gevolg dat gft en pmd in WIJK A samen met huisvuil op dinsdag 14 april 2020 opgehaald worden. Op zich staat dat los van de coornacrisis, maar we geven het toch graag mee langs deze weg.

Tevens delen we hier even mee dat het recyclagepark op maandag 13 april gesloten is. Alle informatie over de recyclageparken in de regio zuid vind je via volgende link:

Algemene informatie en updates van IGEAN vind je hier: www.igean.be/corona

***

UPDATE - woensdag 8 april 2020, 10.00 uur

Respecteer afstandsregels bij afvalophalingen. Je ziet de ophaaldienst langsrijden en je denkt nog snel je container op straat te rijden en hen achterna te hollen? Dit vertraagt de werking van de ophalers enorm. Ze doen hun uiterste best om ook in deze tijden alle afval op te halen met de nodige voorzorgsmaatregelen. We merken helaas dat best wat inwoners die hun container te laat aanbieden, of nog een extra zak willen meegeven, de afstandsregels niet respecteren. Hou je alsjeblieft aan de vooropgestelde regels van de overheid. Zo kunnen ophalers hun werk blijven doen!

***

UPDATE - dinsdag 7 april 2020, 14.00 uur

Kringloopwinkels roepen op om herbruikbare goederen bij te houden. Opnieuw & co heeft naar aanleiding van de coronamaatregelen op 18 maart haar vestigingen gesloten en dienstverleningen stopgezet. Dat blijft voorlopig ook zo en dat betekent tevens dat je in de reeds heropende recyclageparken nog steeds niet terecht kan bij geefpunten of kledingcontainers. Veel mensen maken van deze periode gebruik om thuis kleine of grote opruimacties uit te voeren. Opnieuw & co roept op om je herbruikbare goederen thuis te bewaren tot na de crisis.

***


UPDATE - dinsdag 7 april 2020, 08.45 uur

De recyclageparken heropenen vandaag! Check hier zeker even de spelregels. Bedankt om ze plichtsbewust op te volgen.

***

UPDATE - maandag 6 april 2020, 14.45 uur

Secundaire scholen melden digitaal aan vanaf woensdag 8 april. Eerder werd gecommuniceerd dat de zeven secundaire scholen van de Zuidrand (Borsbeek, Boechout, Edegem en Mortsel) op 21 maart gezamenlijk hun inschrijvingsmoment zouden organiseren. Omwille van de coronamaatregelen werd dit opgeschort. Kamperen aan de schoolpoort is op dit moment immers verboden. Daarom zullen de inschrijvingen nu verlopen via een digitaal aanmeldsysteem. Het aanmelden start op woensdag 8 april 2020 vanaf 09.00 uur en loopt tot 30 april 2020 om 12.00 uur. Kom er alles over te weten via www.mortsel.be of rechtstreeks via https://sozuidrand.aanmelden.in/.

***

UPDATE - zondag 5 april 2020, 10.45 uur

Volg om 11.00 uur via deze link de digitale herdenking van 5 april 1943. Een creatie van lokaal bestuur Mortsel op initiatief van vzw 5 april 1943.***

UPDATE - zaterdag 4 april 2020, 17.45 uur

De Beste Buren. Heb jij ze? Wonen naast jou die mensen waar je elk moment bij terecht kan voor een ei of voor vijf minuten kinderopvang? Regelmatig een babbeltje en elkaars sleutel in de sleutelkast. Jij bent er ook voor hen, zo gaat dat, jullie hebben iets aan elkaar. Nu zeker. Ook al is het nu wat anders. Dat gaat wel weer voorbij. Maar denk eens even, is het nu niet de moment om die mensen te bedanken, voor wat ze deden, en voor wat ze ongetwijfeld nog gaan doen? Dachten wij ook. Via Mortsel bestuift kan je hen nomineren. Vertel ons jullie verhaal, bestoef hen, zet hen in de digitale bloemen. We verzamelen alle verhalen en delen ze met Mortsel. En wat meer is, Mortsel kan mee kiezen wie nu echt de meeste chance heeft, wie de àllerbeste buren heeft … Spannend? Echt hé.

***

UPDATE - zaterdag 4 april 2020, 10.45 uur

Dit weekend wordt het mooi weer. Geniet ervan, maar als het kan in je tuin of vanop je balkon. Regel 1 is en blijft: blijf binnen. Buiten wandelen of een beetje sporten mag voor de tijd van die activiteit, maar hou voldoende afstand. Samenscholingen blijven verboden, net zoals picknicken, een speeltuin betreden of bankzitten. We lanceerden met volgende afbeelding een handig overzichtje.

binnen

***

UPDATE - vrijdag 3 april 2020, 17.45 uur

Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID- 9 te beperken.

***

UPDATE - vrijdag 3 april 2020, 13.45 uur

Vanaf dinsdag 7 april heropenen de recyclageparken van IGEAN. Er gelden wel een aantal strikte voorwaarden! Heb je thuis voldoende ruimte om jouw afval nog even te stockeren? Stel dan je bezoek nog even uit. Het zal er behoorlijk druk zijn, dus beperk de gezondheidsrisico's voor onze collega's én jezelf! Kan je bezoek toch niet uitstellen, hou je dan aan deze afspraken:

 • Sorteer het afval thuis, zodat je snel en vlot het afval in de juiste container kan overladen.
 • Kijk goed na of je alles bij hebt voor je vertrekt.
 • Hou er rekening mee dat je slechts 1x per week per adres mag langskomen …
 • Kom alleen naar het recyclagepark. Alleen als je zwaar materiaal bij hebt, mag je 1 extra persoon meebrengen.
 • Onze parkwachters zullen je nu even niet kunnen helpen met het uitladen of inladen van de auto of het bedienen van de zuil.
 • Asbest, textiel en herbruikbare goederen (*) kunnen tijdelijk niet naar het recyclagepark gebracht worden.
 • Blijf tijdens het aanschuiven in de auto wachten. Kom je met de fiets of te voet, schuif dan mee aan in de wachtrij. Hou steeds ook een deel van de rijbaan vrij voor hulpdiensten of verkeer uit de tegenovergestelde richting.

De normale openingsuren van het recyclagepark blijven gelden. Check hiervoor www.igean.be/recyclageparken.

Misschien zijn niet altijd alle fracties beschikbaar. We proberen volle containers zo snel mogelijk te laten wisselen, maar rekenen op jouw begrip als tijdelijk een bepaalde fractie niet afgeleverd kan worden. We vragen ook op het recyclagepark #respect en #solidariteit! We rekenen er dan ook op dat iedereen deze afspraken naleeft. De situatie kan van dag tot dag veranderen, check dus zeker www.igean.be/corona voor de meest recente stand van zaken. Hou het veilig!

(*) Wat zijn herbruikbare goederen? Dat zijn goederen die jij misschien niet meer nodig hebt, maar nog perfect bruikbaar zijn! Denk aan een tafeltje, servies, strips, enz. Die breng je wel eens naar de Kringwinkel of tweedehandsmarkt. Hierbij gelijk een oproep om alle herbruikbare goederen ‘op kot’ te houden, in afwachting van het heropstarten van de werking van de Kringwinkels in Vlaanderen.

***

UPDATE - vrijdag 3 april 2020, 08.00 uur

Opvoedingswinkel Mortsel zit niet stil en publiceerde in deze bijzondere tijden een aantal nieuwe artikels op hun website. Vragen of suggesties zijn welkom via tel. 0473 47 37 37 of e-mail mortsel@opvoedingswinkel.org. Alle artikels zijn te vinden op de website: www.opvoedingswinkelmortsel.be.

***

UPDATE - donderdag 2 april 2020, 16.45 uur

Iedereen kan besmet zijn, jong of oud. Iedereen kan het virus doorgeven. Daarom moedigen we jongeren met doelgerichte beelden aan om digitaal met vrienden af te spreken. Als we allemaal even doorbijten is het sneller gedaan! Kleine dingen kunnen nu een groot verschil uitmaken.

Jongeren die met vragen zitten of inspiratie zoeken, kunnen we volgende tips geven:

***

UPDATE - donderdag 2 april 2020, 10.45 uur

Publieke toespraak van burgemeester Erik Broeckx in het kader van COVID-19***

UPDATE - woensdag 1 april 2020, 14.45 uur

Herdenking 5 april dit jaar digitaal. De geplande herdenkingsplechtigheid van 5 april 1943 kan dit jaar helaas niet doorgaan omwille van de coronamaatregelen. Om dat moment niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, hebben we een digitale herdenking uitgewerkt. In tijden waar iedereen ‘in zijn kot moet blijven’, is het een manier om toch voor verbinding te zorgen. We beseffen dat dit niet hetzelfde is, maar willen er aan houden om ook in deze bijzondere tijden stil te staan bij wat er die 5e april gebeurde, ondertussen 77 jaar geleden. Het dodelijkste bombardement in de Benelux dat aan 936 mensen het leven kostte.

Op zondag 5 april 2020 zal er vanaf 11.00 uur een herdenkingsfilm te zien zijn op www.mortsel.be/5april. Enkele korte videoboodschappen worden er afgewisseld met getuigenissen en beeldfragmenten. Bij deze herdenking schenken we ook aandacht aan de slachtoffers van de V-bommen op Mortsel aan het einde van WOII. Verder kan je er ook terecht voor een compilatie van Cois van Roosendael van de 75e herdenking in 2018. Ook de VRT-documentaire ‘De bommen van 5 april’ kan je bekijken via www.mortsel.be/5april. De burgemeester brengt op 5 april 2020 om 11.00 uur namens Mortsel hulde met een bloemenkrans aan de gedenksteen op de begraafplaats, maar zal dit gezien de omstandigheden helemaal alleen doen.

Het is de vzw 5 april 1943 die het initiatief nam voor deze digitale herdenking. Daarom verwijzen we ook graag naar de website www.5april1943.be, waar je behalve de herdenking ook alle andere informatie over het bombardement terugvindt.

***

UPDATE - dinsdag 31 maart 2020, 18.30 uur

Dierenwelzijn. Veel eigenaars van gezelschapsdieren stellen zich vragen inzake de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) en het houden van dieren. Hierbij tonen we je de juiste weg:

Tot slot willen we onze inwoners erop wijzen dat een dier in huis nemen een bewuste keuze moet zijn. Zo kunnen we voorkomen dat dieren later gedumpt worden in asielen. Er blijkt helaas een trend gaande waarbij meer mensen nu op zoek gaan naar een hond of kat omdat ze daar nu 'tijdelijk' meer tijd voor hebben.

***

UPDATE - dinsdag 31 maart 2020, 17.30 uur

Secundaire scholen melden digitaal aan.


Eerder werd gecommuniceerd dat de zeven secundaire scholen van de Zuidrand (Borsbeek, Boechout, Edegem en Mortsel) op 21 maart gezamenlijk hun inschrijvingsmoment zouden organiseren. Omwille van de coronamaatregelen werd dit opgeschort. Kamperen aan de schoolpoort is op dit moment immers verboden. Daarom zullen de inschrijvingen nu verlopen via een digitaal aanmeldsysteem.

Lees er alles over via het nieuwsbericht op deze website.

***

UPDATE - dinsdag 31 maart 2020, 09.50 uur

 • Het recyclagepark wordt vanaf dinsdag 7 april opnieuw geopend. Meer concrete informatie hierover volgt.
   
 • Kunst vanuit uw kot aan uw raam. Wat dacht je van elke dag een beetje meer kunst in de straat? Een openluchttentoonstelling die groeit naargelang het aantal deelnemers. Eén Vlaming op drie heeft een creatieve hobby. Dat wil zeggen dat er in Mortsel 8511 creatievelingen wonen. Ben jij één van die 8511 makers? Zet jouw talent in de kijker! Stel tentoon vanuit uw kot aan uw raam. Let erop dat je steeds voldoende afstand bewaart. Facebookevent: klik hier.
   
 • Zeker geen afvalophaling missen?! Zet bij voorkeur de avond voordien jouw afval buiten. Omwille van het rustige verkeer komen de ophalers misschien wel wat vroeger dan ‘normaal’! Andere handige tips vind je hier.

***

UPDATE - maandag 30 maart 2020, 15.30 uur

 • We geven hierbij 2 richtlijnen m.b.t. wonen. De coronamaatregelen hebben ook gevolgen voor de normale werking van de private en sociale huurmarkt. Via deze link vind je antwoorden op een aantal vragen over de invloed van de coronamaatregelen op de verhuring van private en sociale woningen (bv. verhuizen, plaatsbeschrijving, betaling van huurgeld, vrederechter, enz.). Alle niet-hoogdringende conformiteitsonderzoeken zetten we noodgedwongen on hold. Na het afbouwen van de coronamaatregelen kunnen we dossiers ambtshalve opnieuw opstarten. Bewijs van herstel van gebreken zal zoveel als mogelijk op een alternatieve werkwijze gebeuren (zoals gebruik van foto’s, facturen e.d.).
   
 • Herdenking 5 april 1943. Door de huidige coronacrisis moeten we de plannen die we hadden rond de herdenking helaas annuleren. Momenteel werken we aan een digitaal alternatief, waarvan je het resultaat via deze link op 5 april 2020 kan ontdekken.

***

UPDATE - maandag 30 maart 2020, 14.00 uur

De bibliotheek is momenteel gesloten als preventieve maatregel in de aanpak van het coronavirus.

Alle uitgeleende materialen werden automatisch tot 20 april verlengd, zodat boetes vermeden worden. Dat blijft voorlopig ook zo. We willen absoluut vermijden dat inwoners voor niet-essentiële verplaatsingen naar buiten komen. Alleen door samen de maatregelen strikt te volgen, kunnen we het virus onder controle houden. Wel opent er een afhaalpunt, enkel en alleen voor dringende of noodzakelijke uitleningen. Heb je een boek absoluut nodig voor je werk of school? Is er een dringende reden waarom je een bepaald boek zou moeten hebben? Dan komen we aan die vraag tegemoet, zij het mits zeer strikte richtlijnen om de maatregelen in het kader van de coronacrisis maximaal te respecteren. Alle contact tussen inwoners onderling, of tussen inwoners en bibliotheekmedewerkers wordt vermeden.

Lees alles over de bib via deze link.

***

UPDATE - maandag 30 maart 2020, 10.00 uur

Mortsel steunt lokaal winkelen met platform ‘Winkelen in coronatijden

In Mortsel willen we de horeca en handelaars een hart onder de riem steken. Iedereen die momenteel een winkel uitbaat die open mag zijn, die een meeneemformule aanbiedt met zijn horecazaak of online zijn klanten verder helpt, wordt gebundeld in een handig overzicht op de website van Mortsel. Zo blijven winkeliers in deze bijzondere tijden makkelijk in contact met hun klanten. Want lokaal winkelen is voor ieder van ons nu belangrijker dan ooit tevoren. Met het nieuwe platform ‘Winkelen in coronatijden’, steunt lokaal bestuur Mortsel alle winkeliers die creatief aan de slag moeten gaan in deze bijzondere tijden.

Winkeliers kunnen zich gratis registreren op dit platform en klanten zien in één oogopslag bij wie ze terechtkunnen. Want elkaar versterken, dat moeten winkels, horeca én klanten nu meer dan ooit doen. Het overzicht vind je op www.mortsel.be/winkelenincoronatijden. Er komen dagelijks handelszaken bij die zich gratis registreren, dus mis niets en surf regelmatig naar onze website. Zoek het niet te ver. Koop lokaal, koop in Mortsel en steun onze handelaars.

***

UPDATE - zaterdag 28 maart 2020, 07.00 uur


Brief van eerste minister Sophie Wilmès

 • Op de Nationale Veiligheidsraad van vrijdag 27 maart zijn op politiek niveau nieuwe beslissingen genomen. Deze beslissingen vereisen nu overleg tussen de verschillende federale, regionale en lokale overheden om ze uit te voeren. De FAQ op deze site zal dit weekend worden bijgewerkt.

 • Wat scholen en BKO in Mortsel betreft volgt er komende week meer concrete informatie.

***

UPDATE - vrijdag 27 maart 2020, 12.00 uur

Uitstel inschrijvingsdatum zomeractiviteiten. We willen je graag informeren over de inschrijvingsdatum voor de zomeractiviteiten.

 • Inschrijvingen themaweken, taalweek en speelpleinwerking:

starten op maandag 4 mei vanaf 18.00 uur voor inwoners van Mortsel;
starten op dinsdag 5 mei vanaf 09.00 uur voor niet-inwoners van Mortsel.

 • Inschrijvingen Grabbel- en Swapactiviteiten:

starten op maandag 4 mei vanaf 18.00 uur voor iedereen.

***

UPDATE - vrijdag 27 maart 2020, 10.00 uur

Vandaag precies 100 jaar geleden stierf Henriëtte Mayer van den Bergh. De Mayerlei, woonzorgcentrum het Mayerhof, het museum Mayer van den Bergh in Antwerpen, … deze bijzondere dame liet duidelijk haar sporen na. De festiviteiten die gepland waren om haar te herdenken, werden uitgesteld. Zodra er nieuwe data bekend zijn, houden we je op de hoogte via www.mortsel.be/henriette.

***

UPDATE - donderdag 26 maart 2020, 10.00 uur

 • Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft alle activiteiten rond visserij verboden, dus alle visvergunningen die lokaal bestuur Mortsel heeft uitgereikt worden opgeschort totdat deze maatregelen worden opgehoffen.
   
 • Voor de duidelijkheid: blijf zoveel mogelijk binnen. Maar gaan lopen mag nog steeds. Sport Vlaanderen zet ons aan om te blijven sporten. Doe het veilig: maximum met 2 én met voldoende afstand van elkaar. Interesse? Wij geven met deze omlopen in onze stad een vrijblijvende suggestie. Opgelet: de groene lus is nu even onderbroken door de werkzaamheden aan het reduit van FORT 4.

***

UPDATE - woensdag 25 maart 2020, 16.00 uur

 • In Mortsel hebben we de gewoonte om de gebeurtenissen van 5 april 1943 gepast te herdenken. Een traditie waar we aan houden. Door de huidige coronacrisis moeten we de plannen die we hadden rond de herdenking helaas annuleren. Momenteel wordt bekeken of we de herdenking op een andere kleinschalige manier, digitaal kunnen waarmaken. Zodra hier meer duidelijkheid over is, brengen we je daarvan op de hoogte;

 • Evenementen geannuleerd. Mortsel showt!, Buitenspeeldag, Plantenbeurs en Mortsel loopt! gaan niet door. Eerder kon je lezen dat alle evenementen tot nader order afgelast worden. Toch herhalen we het voor de duidelijkheid: de opgesomde evenementen gaan niet door;

 • Hoe breng jij je dagen door? Is je woonkamer omgebouwd tot een indoorloopparcours? Of stik jij maskers tegen de sterren op? Ben jij van thuis uit aan het werken? En zijn je kinderen ook helemaal mee met die idee? Of sta jij net zoals zo velen in de frontlinie het beste van jezelf te geven? Wat is voor jou de grootste aanpassing? En wat is je kleine geluk, wat fleurt je dag op? Het zijn bijzondere tijden. En alles gaat voorbij. Maar we mogen dit ook niet vergeten, we gaan er wel iets van leren. En dus willen we Mortsel in deze periode in beeld brengen. Dat kan op dit moment enkel via jullie. Trek dus foto’s van deze uitzonderlijke periode en post ze als antwoord op onze berichten met titel 'Hoe breng jij je dagen door? ' op onze sociale media. Hou hierbij rekening met de GDPR en zorg ervoor dat mensen die op de foto staan daar ook akkoord mee gaan. De foto’s kunnen gebruikt worden in stadsmagazine M, op onze website en sociale media. Gebruik hashtags #Mortsel #sterkerdancorona #samentegencorona.

***

UPDATE - woensdag 25 maart 2020, 15.00 uur

 • We lanceren een promofilmpje waarmee we iedereen op de hoogte willen houden van de mogelijkheden om steeds de laatste informatie in te winnen over COVID-19. Tevens herhalen we de mogelijkheden van Mortsel Helpt. Draag zorg voor elkaar!

 • We herhalen het dagelijks op onze sociale media, t.e.m. 31 maart 's ochtends. Aanmelden onderwijs tot 31 maart. Heb je een kindje dat geboren is in 2018? Of ben je op zoek naar een kleuter- of lagere school in Mortsel om in september 2020 te starten? Surf dan snel naar www.mortsel.be/aanmelden. Daar kan je nog tot 31 maart 12.00 uur je zoon of dochter aanmelden. Je vindt er ook alle info. Mensen die hierbij hulp nodig hebben, nemen contact op met het Stadsonthaal via 03 444 17 17;

***

UPDATE - woensdag 25 maart 2020, 13.30 uur

Termijnen behandeling omgevingsvergunningen verlengd.Om de coronacrisis het hoofd te bieden werd er een Nooddecreet gestemd op het vlak van omgevingsgerelateerde materies. De Vlaamse Regering heeft op 24 maart 2020 ook reeds maatregelen getroffen wat betreft de omgevingsvergunningsprocedures.

***

UPDATE - woensdag 25 maart 2020, 10.00 uur

 • Kappers moeten sluiten;
   
 • Zwembad Den Bessem. De onderdompeldag van 28 maart werd eerder al geannuleerd. Alle klanten kregen reeds een mail via de mailingmodule van onze kassasoftware. Het zwembad is al zeker gesloten t.e.m. 3 april en bijgevolg kunnen alle activiteiten tot dan niet doorgaan. Normaal zouden op 28 maart ook de inschrijvingen voor de volgende lessenreeks starten en dit zowel aan de balie als online. Inschrijvingen nieuwe lessenreeksen on hold. De start van de verkoop van de nieuwe lessenreeks wordt tot nader order uitgesteld. Pas op het moment dat er nieuwe richtlijnen komen en we meer zicht hebben op de datum van een mogelijke heropening van het zwembad, kunnen we hierop terugkomen. Voor klanten van de huidige lessenreeks: de laatste 3 lessen werden geannuleerd. Wij voorzien de nodige vervanglessen wanneer we het zwembad opnieuw mogen openen;

 • Wassalons zijn open en respecteren de hygiënemaatregelen en sociale afstand;

 • Ook tijdens de coronacrisis is CAW Antwerpen er voor mensen met een welzijnsvraag. Het Coronavirus kan ook extra vragen oproepen. In uw kot blijven is niet gemakkelijk en kan spanning, eenzaamheid, angst, ... oproepen. Langskomen kan op dit moment niet, en wij kunnen geen huisbezoeken doen. We staan wél paraat via telefoon, mail en chat! Meer informatie en een overzicht van de regio waarin CAW Antwerpen werkt, vinden mensen op www.caw.be/coronacrisis-antwerpen.

***

UPDATE - dinsdag 24 maart 2020, 13.00 uur

 • Activiteiten paasvakantie geannuleerd. Het coronavirus zorgt er ook voor dat de activiteiten die Vrije tijd Mortsel organiseerde voor de paasvakantie niet kunnen doorgaan. Het gaat om Grabbel- en Swap, taalweek, themaweken sport en Samen op stap. Betaalde je al voor een activiteit? Dan wordt dit terugbetaald. Bezorg je rekeningnummer aan vrijetijd@mortsel.be, samen met jouw naam en de activiteit waarover het gaat. Bedankt alvast voor je begrip;
   
 • Planten snoeien in de tuin? Het recyclagepark is gesloten, maar Igean geeft tips;
   
 • Aanmelden onderwijs tot 31 maart. Heb je een kindje dat geboren is in 2018? Of ben je op zoek naar een kleuter- of lagere school in Mortsel om in september 2020 te starten? Surf dan snel naar www.mortsel.be/aanmelden. Daar kan je nog tot 31 maart 12.00 uur je zoon of dochter aanmelden. Je vindt er ook alle info. Mensen die hierbij hulp nodig hebben, nemen contact op met het Stadsonthaal via 03 444 17 17;
   
 • Afvalverwerking. Volg alles over de dienstverlening van IGEAN dag na dag via www.igean.be/corona

***

UPDATE - dinsdag 24 maart 2020, 09.00 uur

Tijdens de coronacrisis verwacht hulplijn 1712 een toename van conflicten en geweld in gezinnen. Helaas. Vandaag al krijgen vele politiezones en parketten meer klachten over familiaal geweld. 1712 staat klaar om meer oproepen hierover te beantwoorden en zal tijdens de coronacrisis telefonische en online permanentie blijven voorzien..

***

UPDATE - maandag 23 maart 2020, 18.00 uur

IGEAN meldt dat ze GFT-containers of -emmers, die beschadigd of verloren zijn gegaan bij de ophaling, terug aan huis zal leveren. Contacteer IGEAN indien dat bij jou het geval is.

***

UPDATE - maandag 23 maart 2020, 17.00 uur

 • Mortsel maakt mondmaskers. We bedanken alle handige inwoners, handelaars, organisaties en verenigingen uit Mortsel hartelijk. Ze brachten al heel wat mondmaskers binnen! En dat kan uiteraard nog steeds. Combineer het binnenbrengen van je mondmaskers bijvoorbeeld met je dagelijkse wandeling. Adres: Meerminnecampus (onthaal), Meerminne 6;
   
 • Naast de babbellijn van lokaal bestuur Mortsel via tel. 03 444 17 16, maken we ook nationale hulplijnen bekend waar mensen anoniem naartoe kunnen bellen:
  * tele-onthaal: tel. 106;
  * awel (voor jongeren): tel. 102;
   
 • We bundelen voor de duidelijkheid de dienstverlening van IGEAN die voorlopig wegvalt: recyclageparken zijn gesloten, er is geen wijkophaling van klein gevaarlijk afval (KGA). Glasbollen worden geledigd, maar de sites worden niet ontruimd of opgekuist. Opgelet: de normale huis-aan-huisophalingen gaan voorlopig gewoon door. Volg alles over deze dienstverlening via www.igean.be/corona;
   
 • Sluikstorten is niet OK. In deze coronatijden willen we er extra de nadruk op leggen. Niet in de buurt van een vuilbak, niet aan een glasbol, nergens. Nooit. We duwen vandaag de gaspedaal in op onze sociale media.

***

UPDATE - maandag 23 maart 2020, 15.00 uur

Buurtboeners zijn ook helden. Nu veel mensen thuis werken, loopt er minder volk op straat. Je zou kunnen denken dat er ook minder zwerfvuil ligt. Misschien is dat ook zo. Maar misschien ook niet. Het lijkt ons belangrijk om samen te blijven gaan voor een proper openbaar domein. Buiten wandelen mag nog steeds, het is zelfs aangeraden als je niet ziek bent. Dus moedigen we graag iedereen aan om even een blokje rond te gaan met knijper en witte zak. Wel is het belangrijk dat je dit volgens de richtlijnen doet: alleen, of met je huisgenoten. Onze eigen sluikstortrondes van lokaal bestuur Mortsel gaan uiteraard ook nog steeds door! Ben je al Buurtboener en heb je al materiaal? Dan mag je dat gewoon gebruiken. Ben je nog geen Buurtboener maar wil je wel aan de slag? Dan kan je tijdens onze openingsuren voor materiaal terecht aan ons onthaal aan Meerminne 6. Daar krijg je witte zakken, een knijper en handschoenen. Heb je een witte zak klaarstaan? Dan geef je dat door via de meldingskaart: www.mortsel.be/meldingen. Kies hier voor ‘afval en netheid’ en dan voor ‘witte zak buurtboener’. De ophaalrondes zijn maandag en donderdag, dus geef je melding zondagavond, of woensdagavond door. Samen gaan we voor een proper én gezond Mortsel.

***

UPDATE - maandag 23 maart 2020, 11.00 uur

Om de verspreiding van het coronavirus te vertragen, nemen we ook de noodzakelijke maatregelen om de gemeenteraad veilig te laten verlopen. Dat wil zeggen dat de gemeente- en OCMW-raad van 24 maart 2020 digitaal zal verlopen. Er is dus geen zitting op de Meerminnecampus en er zal geen live-stream zijn. Uiteraard komt binnenkort het verslag van de gemeenteraad na goedkeuring in april wel online, zodat burgers op de hoogte zijn van wat er werd besproken en beslist.

***

UPDATE - vrijdag 20 maart 2020, 16.00 uur

 • Compostmaand april uitgesteld.Omwille van het coronavirus heeft Vlaco, de Vlaamse Compostorganisatie, in overleg met de deelnemende intercommunales beslist om de compostactie die gepland stond voor april, te verschuiven naar het najaar;
   
 • GFT+-emmers en –containers kunnen omwille van de sluiting van het recyclagepark tijdelijk niet aangekocht worden;
   
 • Wat met het eerste grasmaaisel? De eerste maaibeurt dient zich aan en je kan momenteel niet op het recyclagepark terecht met je grasmaaisel. Al dat gras meegeven met het gft-afval is een mogelijkheid, maar je kan jouw grasafval op andere manieren nuttig gebruiken! Wat kan je er dan wel mee doen? Ontdek het op www.vlaco.be/nieuws;
   
 • Meertalige informatie over het coronavirus. Er wordt heel wat gecommuniceerd over het Coronavirus, maar vooral in het Nederlands. Het is belangrijk dat ook inwoners die de Nederlandse taal niet goed machtig zijn, goed geïnformeerd zijn. Het Agentschap Integratie en Inburgering van de Vlaamse overheid werkte mee aan de vertaling van de poster om besmetting met het coronavirus te voorkomen. Die is nu in 10 talen beschikbaar waaronder het Arabisch, Turks, Pools, Bulgaars, Roemeens en Russisch. Ook antwoorden op een aantal belangrijke basisvragen werden vertaald. Help je mee deze boodschap te verspreiden? Alle info vind je via de website van het Agentschap Integratie & Inburgering

***

UPDATE - donderdag 19 maart 2020, 13.00 uur

 • De grote straatveegactie en de Vlaamse lentepoetsactie gaan niet door. De grote straatveegactie ging starten vanaf eind maart en zou lopen tot midden juni. Tot eind april is de straatveegactie alleszins al afgelast. De straatveegactie gaat niet dus door voor: de Prins Leopoldlei, Ridder van Ranstlei, Koeisteerthofdreef, Vijf-aprilwarande, Guido Gezellelaan en Armand Segerslei. Ook de Vlaamse lentepoetsactie gaat niet door: dit was gepland van 21 maart tot en met 29 maart;
   
 • IGEAN roept een gemakkelijke URL in het leven om informatie omtrent hun dienstverlening samen te brengen in het licht van COVID-19: volg deze link;
   
 • Mortsel Helpt - kan je voor iemand een boodschap doen? We hebben al een aantal vrijwilligers kunnen noteren die hulpbehoevenden willen helpen. Omdat de vraag sterk aanwezig is, herhalen we de oproep. Naar de apotheek? Levensmiddelen halen? De hond uitlaten? Laat het ons weten via www.mortsel.be/mortselhelpt en verspreid ook deze boodschap.

  Ken je de Babbellijn 03 444 17 16 reeds? Zelf beschikken we over een waslijst aan namen en telefoonnummers die we reeds actief gebruiken. Maar misschien ken jij ook iemand die hulp kan gebruiken en die geen internetgebruiker is. Laat het ons weten, help actief mee of verspreid de boodschap via je eigen netwerk of kanalen!

***

UPDATE - donderdag 19 maart 2020, 10.30 uur

GFT-emmers en -containers zullen al minstens blijven opgehaald worden t.e.m. 4 mei. Er moeten dus voorlopig geen nieuwe stickers '2020' gekocht worden door gebruikers die daar nog niet over beschikken. Op het verdere verloop komen we later terug, maar zo hoeven de inwoners zich alvast geen zorgen te maken.

***

UPDATE - woensdag 18 maart 2020, 18.30 uur

 • Maak een mondmasker! Onze zorgverleners hebben je nodig. Om de strijd tegen COVID-19 te winnen, heeft de zorgsector dringend nood aan mondmaskers. Maar die zijn bijna uitgeput. De website maakjemondmasker.be biedt handige mensen alvast een handleiding voor het maken van zelfgemaakte maskers. Dit patroon en deze werkwijze worden aanbevolen door FOD Volksgezondheid. je kan het afgeven in het lokaal ziekenhuis of aan het onthaal van de Meerminnecampus (Meerminne 6);
   
 • De ophaling van grof huisvuil van 20 april gaat alvast niet door. Je kan momenteel enkel een reservering maken vanaf de maand mei én onder voorbehoud. Inwoners die op de planning stonden voor de ophaling van 20 april, worden verwittigd.

***

UPDATE - woensdag 18 maart 2020, 11.30 uur

Opnieuw & co laat morgen in wijk B de laatste textielophaling doorgaan. Daarna worden alle ophalingen van textiel tot nader order on hold gezet.

Voor de duidelijkheid: de normale huisvuilophaling gaat momenteel nog steeds onverminderd door!

***

UPDATE - woensdag 18 maart 2020, 07.30 uur

De Nationale Veiligheidsraad heeft op woensdag 17 maart 2020 besloten de bestaande maatregelen te versterken.

Deze nieuwe maatregelen gaan in op woensdag 18 maart 2020 om 12.00 uur en blijven ten minste t.e.m. 5 april 2020 van kracht.

Een goede individuele handhygiëne en voldoende sociale afstand houden, blijven belangrijke maatregelen die iedereen moet opvolgen. Een strikte naleving ervan door iedereen, van jong tot oud, is noodzakelijk om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Burgerzin en solidariteit met de meest kwetsbare personen is onontbeerlijk. Toch zijn er verdere inspanningen nodig om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Het is nu cruciaal om verdere maatregelen te nemen en na te leven!

Wat betekent dit concreet?

Je blijft maximaal thuis om externe contacten te beperken.

Je kan je huis verlaten voor volgende zaken:

 • voedingswinkel;
 • dokter;
 • apotheek;
 • postkantoor;
 • bankautomaat;
 • benzinestation;
 • hulp bieden aan kwetsbare personen.

Niet-essentiële winkels blijven gesloten met uitzondering van:

 • krantenwinkels;
 • kappers (1 klant per keer);
 • nachtwinkels (open tot 22.00 uur);
 • zij moeten uiteraard  de sociale afstand respecteren.

Alle voedingswinkels blijven geopend. De toegang tot de supermarkten zal worden gecontroleerd om het aantal personen die tegelijkertijd binnen aanwezig zijn te beperken. Er wordt maximaal 1 persoon per 10 m² en maximum 30 minuten per klant toegelaten.

De markten worden gesloten, tenzij ze onontbeerlijk zijn voor de voedselvoorziening en als de lokale overheid de maatregelen van sociale afstand kan garanderen.

Winkels die in hoofdzaak dierenvoeding verkopen vallen onder de definitie van voedingswinkels en mogen geopend blijven.

Fysieke buitenactiviteiten (wandelen, hardlopen, fietsen, …) worden aanbevolen, maar alleen met mensen die onder hetzelfde dak wonen of met een vriend(in), op voorwaarde dat het contact met anderen beperkt kan zijn (1,5 meter afstand).

Elke bijeenkomst is verboden.Kinderen van ouders met essentiële beroepen kunnen opgevangen worden in scholen en kinderopvang.

De horeca moet het terrasmeubilair binnen plaatsen.

Het openbaar vervoer moet zo worden georganiseerd dat de sociale afstand kan worden gegarandeerd.

Bedrijven, ongeacht hun grootte, kunnen hun activiteiten verder zetten als ze telewerk organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is. Bedrijven waar dit niet mogelijk is, moeten de principes van de sociale afstand nauwgezet respecteren. Deze regel geldt zowel voor de uitvoering van de werkzaamheden, als voor het door de werkgever georganiseerde vervoer. Als bedrijven niet voldoen aan deze verplichtingen, moeten ze verplicht sluiten. Dit geldt niet voor cruciale sectoren en essentiële diensten.

Alle niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn verboden.

De lokale en federale politie zullen ervoor zorgen dat de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus strikt worden nageleefd en zal de gezondheidswerkers bijstaan.

***

UPDATE - dinsdag 17 maart 2020, 22.25 uur

 • Woensdagmarkt Mortsel op 18 maart tot 11.00 uur. Naar aanleiding van de nieuwe reeks maatregelen die de federale regering dinsdagavond 17 maart 2020 communiceerde, gaat de woensdagmarkt van 18 maart 2020 door tot 11.00 uur én mits enkele dwingende maatregelen. De verkoop van producten moet om 11.00 uur stoppen. Immers, vanaf 12.00 uur is de nieuwe federale maatregel van kracht en geldt tevens een samenscholingsverbod. Dit laatste heeft als gevolg dat zowel de marktbezoekers en marktkramers het marktplein voor 12.00 uur moeten verlaten. Ook leggen we zeer strikte voorwaarden op voor de organisatie van de markt, om de afstand tussen de bezoekers te verzekeren en de doorgangen tussen de kramen zo breed mogelijk te maken. Bekijk deze voorwaarden via www.mortsel.be/coronavirus bij ‘UPDATE - dinsdag 17 maart 2020, 12.00 uur’.

  Vanaf morgen 12.00 uur geldt alvast t.e.m. 5 april 2020 een algemene afgelasting van openbare markten.

 • Op woensdag 18 maart communiceert lokaal bestuur Mortsel verder over het nieuwe pakket aan maatregelen, nadat de federale instructies ons officieel bereikt hebben.

***

UPDATE - dinsdag 17 maart 2020, 16.00 uur

Ook voor het onderwijs zijn er praktische gevolgen.

Basisonderwijs
Het aanmelden in de basisscholen loopt gewoon door tot dinsdag 31 maart. Je vindt ook een handige button onderaan onze homepage www.mortsel.be. Heb je hulp nodig? Contacteer het stadsonthaal via tel. 03 444 17 17.

Secundair onderwijs
Na overleg met de secundaire scholen uit de regio Mortsel, Borsbeek, Boechout en Edegem is besloten dat de inschrijvingen, gepland op zaterdag 21 maart, vanwege federale maatregelen omtrent het coronavirus uitgesteld worden. Het is gezien de strenge maatregelen moeilijk om op dit moment al een nieuwe datum te prikken waarop deze inschrijvingen zullen plaatsvinden. We onderzoeken de mogelijkheden om dit digitaal te laten verlopen en houden jullie op de hoogte.

***

UPDATE - dinsdag 17 maart 2020, 15.00 uur

 • Fluvius neemt extra veiligheidsmaatregelen: niet-dringende interventies uitgesteld, geen meteropnemers op pad en een beperkt aantal klantenkantoren. Na overleg met de andere Belgische netbeheerders ORES, Resa en Sibelga heeft Fluvius beslist om verdere beperkende maatregelen te treffen ter bestrijding van de verdere verspreiding van het coronavirus. Deze maatregelen hebben impact op de dienstverlening en gaan in vanaf 17 maart t.e.m. 3 april. Ze gelden voor alle disciplines: elektriciteit, aardgas, riolering, telecom en warmte;
 • De Parkeerwinkel werkt enkel nog achter gesloten deuren. Tijdens de openingsuren die normaal van toepassing zijn, blijft Parkeerwinkel Streeteo steeds bereikbaar via tel. 03 448 10 33, e-mail parkeren.mortsel.be@streeteo.com of de website van Besix Park
 • Ondernemers. Omdat we nog steeds veel vragen krijgen m.b.t het coronavirus en de steunmaatregelen verwijzen we onze ondernemers graag door naar VLAIO. Vlaio bundelt alle info en geeft je de juiste info en antwoorden op je meestgestelde vragen: maatregelen Vlaio COVID-19. Je kan ook het VLAIO Contact Center bereiken via info@vlaio.be, WhatsApp of telefoon 0800 20 555 (gratis nummer);
 • De Lijn past dienstregeling aan vanaf woensdag 18 maart. De trams en bussen in stad Antwerpen rijden vanaf woensdag volgens de zaterdagdienstregeling. Alle streeklijnen rijden volgen de schoolvakantiedienstregeling. Meer info vind je op www.delijn.be.

***

UPDATE - dinsdag 17 maart 2020, 13.30 uur

IGEAN sluit recyclagepark Mortsel, afvalophalingen blijven doorgaan

De recyclageparken worden op basis van een ministeriële beslissing met onmiddellijke ingang gesloten, minstens t.e.m. 4 april. Het is momenteel onmogelijk om in te schatten of de maatregel daarna vervalt.
Inwoners kunnen steeds de meest recente informatie terugvinden op de website van IGEAN: www.igean.be.
IGEAN begrijpt dat deze situatie een impact zal hebben, maar is er net zoals lokaal bestuur Mortsel van overtuigd dat de gezondheid van inwoners én medewerkers primeert.

De afvalophalingen blijven voorlopig onverminderd doorgaan zoals gepland.

***

UPDATE - dinsdag 17 maart 2020, 12.00 uur

Woensdagmarkt in Mortsel neemt voorzorgsmaatregelen
De woensdagmarkt in Mortsel gaat voorlopig door, conform de richtlijnen die federaal werden opgesteld. De markt is voor vele inwoners een snelle manier om hun voedingsmiddelen en noodzakelijke aankopen te doen. Wel neemt lokaal bestuur Mortsel dringende maatregelen om ervoor te zorgen dat er voldoende afstand bewaard wordt, dat de doorgang tussen de kramen zo groot mogelijk is en dat het risico op verspreiding van het coronavirus vermindert.

Maatregelen

 • enkel abonnementhouders worden toegelaten op de markt. Dat wil zeggen: enkel vaste kramen, losse standhouders mogen niet opstellen;
 • marktkramers moeten hun kraam beperken in grootte. Dat wil zeggen enkel de marktwagen, zonder uitbreiding van tafels voor extra koopwaren. Met uitzondering van de groenten- en fruitkramen, mag een kraam niet meer dan twee kavels (6 meter) in beslag nemen;
 • er mogen geen luifels of ‘bachen’ aan de zijkanten van een marktwagen worden gehangen om zo de doorgang te verbreden;
 • voedingskramen mogen uitsluitend aan verkoop doen. Er zijn geen proevertjes toegelaten en er mag geen plek zijn om ter plaatse te consumeren. Dat wil zeggen: geen terras, geen stoelen, geen tafeltjes;
 • lokaal bestuur Mortsel hangt aan elk marktkraam een sensibiliserende affiche voor de marktbezoekers met een oproep om voldoende afstand te houden en de wachtrijen te beperken;
 • waar nodig, zullen we marktkramen een andere plaats toewijzen om de afstand te waarborgen;
 • we zorgen voor extra politiecontrole om de opvolging van deze maatregelen te controleren.

***

UPDATE - dinsdag 17 maart 2020, 10.00 uur

 • de geplande commissievergaderingen van de gemeenteraad van 17 maart en 19 maart 2020 werden geannuleerd;
 • de poorten van de Academie voor Beeldende Kunst (ABK) zijn gesloten. Dat betekent dat nu ook de doorgang (Lieven Gevaertstraat-Deurnestraat) voor buurtbewoners onmogelijk is. De academie zelf was reeds gesloten.

***

UPDATE - maandag 16 maart 2020, 14.00 uur

 • alle publieke speelterreinen op het grondgebied van onze stad zijn gesloten. Dit zijn de adressen. Gelieve dit verbod te respecteren;
 • 't Speelhuisje in de Meerminnecampus (Meerminne 6) is tot nader order gesloten;
 • we volgen de FOD Volksgezondheid en doen een oproep tot inleveren van chirurgische mondmaskers aan de balies van GZA Ziekenhuizen campus Sint-Jozef (Molenstraat 19) en de Meerminnecampus (Meerminne 6);
 • parken worden momenteel nog niet gesloten, maar we dringen aan op het behouden van voldoende afstand tussen personen.

***

UPDATE - zaterdag 14 maart 2020, 13.00 uur

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan werden er heel wat maatregelen genomen. Op deze pagina vind je tevens de link naar het ministeriële besluit dat werd uitgevaardigd en lees je welke impact dat heeft op de dienstverlening van lokaal bestuur Mortsel.

De federale overheid stelde een FAQ op, met daarin de meest gestelde vragen en antwoorden: volg deze link. Voor anderstalige versies verwijzen we naar de onderste helft van een webpagina van de stad Antwerpen. Hun contactgegevens mag je negeren. Gebruik steeds onze contactgevens.

Dit document verduidelijkt onder meer welke winkels dicht moeten en wie er open mag blijven, en geeft meer duiding bij allerhande genomen maatregelen. Zit je nog met vragen? Lees dan eerst dit document door. Hopelijk vind je daarin het antwoord. Je kan uiteraard ook nog steeds terecht bij de federale callcentra. De telefoonnummers staan helemaal bovenaan deze webpagina.

***

UPDATE - vrijdag 13 maart 2020, 21.45 uur

De ministeriële besluiten die bepalen dat er een federale fase werd afgekondigd waarbij verregaande maatregelen worden opgelegd, zijn gepubliceerd:

Lokaal bestuur Mortsel past deze maatregelen strikt toe. Meer informatie daarover vind je steeds op deze pagina.

***

UPDATE - vrijdag 13 maart 2020, 12.15 uur

Gisteren werden in Mortsel al heel wat maatregelen genomen om de verdere verspreiding van het COVID-19 virus te beperken. De dienstencentra zijn gesloten en er is een bezoekverbod in woonzorgcentrum Meerminnehof. Ook de Mark Liebrecht Schouwburg, Zaal ’t Parkske, JOC Centraal en Hoeve Dieseghem werden gisteren al gesloten en alle activiteiten waaronder de carnavaldriedaagse werden geannuleerd.

Naar aanleiding van de persconferentie van de Nationale veiligheidsraad gisterenavond, nam lokaal bestuur Mortsel nieuwe maatregelen.

Wat tot nader order werd beslist:

 • het Stadsonthaal (Stadsplein 2) gaat dicht. We voorzien wel een fysiek informatiepunt in de Meerminnecampus (Meerminne 6), waar je bij de balie terechtkan. Opgelet, het gaat hier slechts om een zuivere onthaalfunctie voor algemene vragen. Momenteel wordt nog bekeken welke extra diensten we hier kunnen aanbieden. Het advies is om zoveel mogelijk contact op te nemen via tel. 03 444 17 17 of per mail aan onthaal@mortsel.be;
 • ook de balie Ruimte is gesloten, enkel een uitzondering geldt voor lopende openbare onderzoeken. Daarvoor kan je onverminderd (enkel) via een afspraak terecht.
 • een afspraak maken bij burgerzaken (themaloket burger) blijft wel mogelijk, maar enkel telefonisch via tel. 03 444 17 17 en ook enkel voor dringende zaken;
 • de bibliotheek is gesloten. Materialen binnenbrengen kan via de inleverbus. Uitgeleende materialen worden automatisch tot 20 april verlengd;
 • de Parkeerwinkel sluit overeenkomstig de federale instructies (enkel) op zaterdagen, voorlopig t.e.m. 3 april;
 • zwembad Den Bessem is gesloten;
 • scholen schorten de lessen op, maar er wordt opvang voorzien volgens de federale richtlijnen;
 • onze academies ABK en de AMWD zijn gesloten, zonder opvang voor de leerlingen;
 • alle sportinfrastructuur die nog open was, sluit vanaf vanavond middernacht;
 • de sociale dienst doet geen huisbezoeken meer maar blijft wel open voor nieuwe intakes;
 • buurtrestaurants De Plataan en de Populier sluiten de deuren. Ook afhaalmaaltijden zijn niet meer mogelijk. Er zijn wel heel wat restaurants en traiteurs in Mortsel die afhaalmaaltijden voorzien en waar je bij terecht kan. 
 • de begraafplaatsen blijven open;
 • de kermis op het Stadsplein zal dit weekend niet opengaan;
 • de woensdagmarkt mag plaatsvinden;
 • huwelijken kunnen blijven doorgaan. Er wordt achteraf tijdelijk geen drankje aangeboden. De opstelling in Hoeve Dieseghem zal aangepast worden. We adviseren namelijk om met niet meer dan 25 personen aanwezig te zijn in Hoeve Dieseghem. Wie zijn trouw wil uitstellen, kan dat kosteloos;
 • de BKO blijft geopend;
 • het recyclagepark blijft geopend;
 • de afvalophaling blijft onverminderd actief;
 • alle goedkeuringen voor evenementen in Mortsel t.e.m. 3 april worden ingetrokken;
 • geniet van de natuur, maar houd voldoende afstand van elkaar.

***

UPDATE - vrijdag 13 maart 2020, 10.25 uur

 • Zwembad Den Bessem en de bibliotheek zijn momenteel reeds gesloten. Dat blijft zo tot en met 3 april 2020;
 • Alle overige sportinfrastructuur die nog niet gesloten was of beperkt toegankelijk was voor bv. trainingen e.d., sluit vanavond om 00.00 uur tot en met 3 april 2020. Het gaat over Sporthaven, sporthal Den Drab, de Sportschuur, de Sportstudio, de Minisporthal, de turnzaal GTI en turnhal De Sterre.

***

UPDATE - vrijdag 13 maart 2020, 03.00 uur

Bericht van de Eerste Minister, Sophie Wilmès

***

UPDATE - donderdag 12 maart 2020, 12.00 uur
lokaal bestuur Mortsel neemt preventieve maatregelen om verspreiding van COVID-19 (coronavirus) te vertragen.

De geplande carnavaldriedaagse - dus ook de carnavalstoet zelf - kan helaas niet doorgaan dit weekend. Een maatregel die noodzakelijk is om de verspreiding van het coronavirus te vertragen. Ook heel wat andere activiteiten worden geannuleerd tot en met 3 april en enkele stedelijke gebouwen sluiten de deuren.

Vrijetijdsinfrastructuur en -activiteiten
De Mark Liebrecht Schouwburg, Zaal ’t Parkske en JOC Centraal sluiten vanaf donderdag 12 maart de deuren tot en met 3 april. Ook Hoeve Dieseghem sluit de deuren, er wordt nog wel gehuwd. Alle andere activiteiten die gepland stonden, worden geannuleerd of uitgesteld naar een latere datum. Dit wil zeggen dat alle cursussen, voorstellingen of andere activiteiten in deze gebouwen niet doorgaan, ongeacht of ze door lokaal bestuur Mortsel worden georganiseerd of door externen. De polyvalente zaal van de Parkschool wordt tot en met 3 april niet meer verhuurd aan verenigingen of externen.

Buitenschoolse kinderopvang
De buitenschoolse kinderopvang De Rode Kubus en Billie blijven onverminderd open.

Geen bezoek in woonzorgcentrum Meerminnehof
In het Meerminnehof geldt vanaf vandaag een algemeen bezoekverbod. De strikte maatregelen van het Agentschap Zorg worden opgevolgd.

Thuiszorg
De werking van de gezinszorg en de poetsdienst blijven doorlopen.

Dienstencentra
Dienstencentrum Meerminne en Huis van de buurt De Populier zijn gesloten (inclusief de senioren- en biljartlokalen). Dat wil zeggen dat ook de activiteiten die in de feestzaal van de Meerminnecampus plaatsvinden, werden geannuleerd. Pedicure en voetreflexologie worden tevens geannuleerd.

***

Voor het algemene publiek is de website www.info-coronavirus.be opgericht. Mensen met vragen over het coronavirus kunnen ook bellen naar het federale callcenter op 0800/14689.


cor

 

Uitgelicht