Voorstelling milieuraad

Wat is de Milieuraad? 

Sinds 1 juli 1992 beschikt de stad Mortsel over een Milieu Advies Raad. De Milieuraad bestaat uit inwoners van de Stad Mortsel die geïnteresseerd zijn in de milieuproblematiek van onze stad. Sinds 1998 wordt alle informatie rond de werking van de milieuraad verspreid via de eigen website: www.milieuraadmortsel.be

Wat doen ze eigenlijk? 

De Milieuraad heeft als opdracht problemen te onderzoeken die rechtstreeks verband houden met de bescherming en verbetering van het leefmilieu. De Milieuraad kan hiertoe ondermeer:

  • de bevolking informeren en sensibiliseren
  • inspraak organiseren
  • eigen voorstellen ontwikkelen

De Milieuraad heeft ook als opdracht, op eigen initiatief, of op verzoek van het college van Burgemeester en Schepenen en/of de gemeenteraad, een met reden omkleed advies uit te brengen over alle aangelegenheden die het leefmilieu van de stad betreffen.

Wie is nu lid van deze raad?

Elke inwoner van de stad mag en kan komen als deelnemer met spreekrecht, er zijn leden met en zonder stemrecht.

Wie mag er dan wel en wie niet stemmen?

Alle leden, die tijdens het vorige jaar 50% of meer van de vergaderingen aanwezig waren, worden lid met stemrecht. Kunnen lid zijn, doch zonder stemrecht: ambtenaren en gemeenteraadsleden. In de Milieuraad zijn er geen politieke strekkingen. Leden van een politieke partij kunnen altijd als inwoner van deze stad lid zijn van deze raad.

Hoe neem ik deel?

Heel eenvoudig, kom een kijkje nemen op een van de vergaderingen. De vergaderingen worden aangekondigd in het stedelijk informatieblad Mortsel Info en natuurlijk ook op onze website.

Contacteer de voorzitter