Voorstelling raad voor maatschappelijk welzijn

De raad voor maatschappelijk welzijn is het hoogste bestuursorgaan van het OCMW. De raad regelt alles wat tot de bevoegdheid van het OCMW behoort tenzij de wet het anders bepaalt. De raad kan bevoegdheden overdragen naar andere bestuursorganen in zoverre dit niet door de wet verboden is, bijvoorbeeld naar het Vast bureau.

Deze 29 raadsleden zijn met ingang van de legislatuur 2019-2024 dezelfde als de 29 gemeenteraadsleden. De vergaderingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn vallen daarom voortaan samen.

Het huishoudelijk reglement kan je hier nalezen.

Uitgelicht

Zorgintake (Meerminnecampus)

OCMW Mortsel

Meerminne 6

2640 Mortsel

03 443 94 00