Buurtregisseur Welzijn

Het lokaal bestuur Mortsel is op zoek naar een gemotiveerde kandida(a)t(e) voor een voltijdse functie (B1-3) met een vervangingscontract.

De buurtregisseur realiseert op basis van kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de buurten en wijken een aanbod op maat in de wijk in samenwerking met enerzijds de burger en anderzijds de aanwezige lokale actoren welzijn. Hij/zij inventariseert knelpunten en kansen in directe lijn met de burgers en verenigingen om zo oplossingen te ontdekken en uit te rollen. Het doel van de buurtregisseur is om proactief en outreachend te werken en zo maatschappelijke integratie, sociale cohesie en de leefbaarheid van de buurt te verhogen. De buurtregisseur vormt de verbindende factor binnen een buurt, wijk en naar het lokaal bestuur toe.

Je kan enkel solliciteren via deze link, uiterlijk 20 januari 2020.

Je kandidatuur bevat een motivatiebrief, een kopie van je diploma (bachelor) en een recent cv met duidelijke vermelding van je relevante ervaring.

Heb je hierover nog vragen aarzel dan niet om contact op te nemen met de dienst HR van het lokaal bestuur Mortsel: tel. 03 444 17 80 of hr@mortsel.be.

Extra: bekijk hier de affiche voor deze vacature.

Mortsel is een middelgrote stad met een dorpskarakter, gelegen in de zuidrand rond Antwerpen. Daardoor kunnen we een breed aanbod realiseren met een groot hart voor klantvriendelijkheid en toegankelijkheid, vertrekkende vanuit onze expertise. Mortsel vervult een centrumfunctie en een trekkersrol naar buurgemeenten en andere besturen. We hebben heel wat openheid en creativiteit in huis. Kwaliteit dragen we hoog in het vaandel. Lokaal bestuur Mortsel is een dynamische organisatie, geleefd en beleefd door mensen die verbonden zijn met hun werk, hun collega’s, met de inwoners, de cliënten en gebruikers. Het bestuur is voortdurend in beweging en omvat stad, OCMW en AGB.

Uitgelicht