Verpleegkundige WZC Meerminnehof

Mortsel is een middelgrote stad met een dorpskarakter, gelegen in de zuidrand rond Antwerpen. Daardoor kunnen we een breed aanbod realiseren met een groot hart voor klantvriendelijkheid en toegankelijkheid, vertrekkende vanuit onze expertise. Mortsel vervult een centrumfunctie en een trekkersrol naar buurgemeenten en andere besturen. We hebben heel wat openheid en creativiteit in huis. Kwaliteit dragen we hoog in het vaandel. Lokaal bestuur Mortsel is een dynamische organisatie, geleefd en beleefd door mensen die verbonden zijn met hun werk, hun collega’s, met de inwoners, de cliënten en gebruikers. Het bestuur is voortdurend in beweging en omvat stad, OCMW en AGB.

Het WZC Meerminnehof heeft 121 éénpersoonskamers, verdeeld over drie leefeenheden: de Akker, de Zilverbeek en het Rietveld. Het WZC Meerminnehof is ontworpen op maat van de bewoners. De ruimtes zijn huiselijk ingericht met veel licht en planten. Ook het dagelijks leven is ingericht volgens principes die bewoners en medewerkers hoog waarderen. Sinds geruime tijd werken we vanuit een eigentijdse visie op bewonerszorg. Medewerkers worden betrokken bij de opmaak ervan. We werken rond respectvolle zorg, zorg op maat, sociale zorg, fysieke zorg en psychische zorg, zorg voor wonen en leven. Inspraak van de bewoner is de verbindende factor.

Contract

 • Contract onbepaalde duur;
 • Voltijdse tewerkstelling.

Doel van de functie van verpleegkundige

 • Realiseren en leveren van aangepaste zorg aan de residenten, zowel fysisch als psychisch, in samenwerking met collega’s om zo te komen tot een kwaliteitsvolle zorg en realisatie van de zorgvisie in het woonzorgcentrum;
 • Een team van verpleegkundigen en zorgkundigen staat in voor de verzorging. Deze verzorging omvat alle verpleegkundige handelingen;
 • Er is op elk moment van de dag en nacht  een verpleegkundige aanwezig. Elke afdeling heeft een hoofdverpleegkundige. Deze coördineert de zorgen van de bewoner.

Kernresultaten

 • Verantwoordelijke voor de uitvoering van de verpleegtechnische handelingen;
 • Instaan voor palliatieve zorg en aangepaste zorgverlening aan de bewoners;
 • Instaan voor het beheren en autonoom afhandelen van dossiers in het kader van de toepassing van de zorgverlening aan de bewoner;
 • Oog hebben voor en rekening houden met de sociale noden van iedere klant met het oog op het creëren van een dienstbare en zorgzame sfeer;
 • Instaan voor een optimale informatiedoorstroming met het oog op een optimale samenwerking en klantgerichte dienstverlening.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze functie

 • Kandidaten dienen in het bezit te zijn van het diploma van verpleegkundige;
 • Solliciteren via deze link

Uitgelicht