Zorgkundige WZC Meerminnehof

Mortsel is een middelgrote stad met een dorpskarakter, gelegen in de zuidrand rond Antwerpen. Daardoor kunnen we een breed aanbod realiseren met een groot hart voor klantvriendelijkheid en toegankelijkheid, vertrekkende vanuit onze expertise. Mortsel vervult een centrumfunctie en een trekkersrol naar buurgemeenten en andere besturen. We hebben heel wat openheid en creativiteit in huis. Kwaliteit dragen we hoog in het vaandel. Lokaal bestuur Mortsel is een dynamische organisatie, geleefd en beleefd door mensen die verbonden zijn met hun werk, hun collega’s, met de inwoners, de cliënten en gebruikers. Het bestuur is voortdurend in beweging en omvat stad, OCMW en AGB.

Het WZC Meerminnehof heeft 121 éénpersoonskamers, verdeeld over drie leefeenheden: de Akker, de Zilverbeek en het Rietveld. Het WZC Meerminnehof is ontworpen op maat van de bewoners. De ruimtes zijn huiselijk ingericht met veel licht en planten. Ook het dagelijks leven is ingericht volgens principes die bewoners en medewerkers hoog waarderen. Sinds geruime tijd werken we vanuit een eigentijdse visie op bewonerszorg. Medewerkers worden betrokken bij de opmaak ervan. We werken rond respectvolle zorg, zorg op maat, sociale zorg, fysieke zorg en psychische zorg, zorg voor wonen en leven. Inspraak van de bewoner is de verbindende factor.

Zorgkundige – onbepaalde duur

Uitgelicht