Inname parkeerplaatsen

Je vraagt enkel een parkeerverbod aan. Het gaat hier over een tijdelijke inname van parkeerplaatsen voor het plaatsen van een container, werfkeet, bouwkraan, hoogtewerker; het plaatsen van een verhuiswagen of voor de creatie van een tijdelijke laad- en loszone. Je hindert of belemmert het verkeer niet.

Onze behandelingstermijn

 

Initiële aanvraagtermijn

Verlengingen

Er zijn minstens 5 werkdagen tussen de dag waarop je de aanvraag doet en de dag waarop de vergunning moet ingaan. De dag van de aanvraag en de dag waarop de vergunning ingaat tellen dus niet mee.

Er zijn minstens 3 werkdagen tussen de dag waarop je de verlenging aanvraagt en de dag waarop je initiële vergunning eindigt. De dag waarop je de verlenging aanvraagt en de dag waarop de initiële vergunning eindigt tellen dus niet mee.

 

Het plaatsen van parkeerverbodsborden?

Parkeerverbodsborden worden altijd door lokaal bestuur Mortsel geplaatst. Eigen borden plaatsen mag niet. Uiteraard mag je de plaatsen ook niet vrijhouden met obstakels zoals bijvoorbeeld stoelen. Een parkeerverbod brengt immers vaak hinder met zich mee: er zijn minder vrije parkeerplaatsen, mogelijk is er verkeershinder,… Zeker als niemand de ingenomen parkeerplek dan gebruikt, leidt dit wel eens tot frustraties. Om te zorgen dat er niet te veel of te lang parkeerplaatsen worden ingenomen en om de wildgroei van parkeerverboden tegen te gaan, vragen we een vergoeding. De prijs hangt af van hoeveel ruimte je inneemt en van de termijn. Denk dus zeker op voorhand even goed na voor je je aanvraag start. Zo vermijd je onnodige kosten.

Hoeveel kost het?

Wat je betaalt, werd door de gemeenteraad vastgelegd in een contantbelasting. Deze kost wordt onmiddellijk berekend bij het indienen van een dossier. Je weet dus onmiddellijk hoeveel je moet betalen en je betaalt ook meteen online.

Denk goed na over je aanvraag. Als je werken korter duren dan gepland, storten we immers geen geld terug. Je kan je aanvraag wel verlengen, als blijkt dat je werken langer duren dan voorzien. Wanneer we de aanvraag weigeren, wordt je geld uiteraard teruggestort.

Doe altijd een aanvraag via onze website. Indien je zelf parkeerverbodsborden plaatst, of bijvoorbeeld stoelen plaatst om zonder toelating parkeerplaatsen te reserveren, zullen we de belasting zelf aanrekenen en aan je versturen. In dat geval wordt het bedrag verhoogd met 50%.

 

INNAME PARKEERPLAATSEN

Plaatsing en ophaling parkeerverbodsborden

44 €

Innemen betalende parkeerplaats, uitgezonderd op zon- en feestdagen en 11 juli

0,80 € / m² / dag
direct na inname
Voor parkeerplaatsen hanteren we in het digitaal platform een vaste breedte van 2,50 meter.

Innemen niet-betalende parkeerplaats

0,50 € / m² / dag
vanaf de derde dag van de inname
Voor parkeerplaatsen hanteren we in het digitaal platform een vaste breedte van 2,50 meter.

 

Aandachtspunten bij je aanvraag

  • Wanneer je op de vrijgehouden parkeerplaatsen een bouwkraan, hoogtewerker of andere voorwerpen in de hoogte gaat plaatsen, moet je advies vragen aan de luchthaven van Deurne via het emailadres inspection@antwerpairport.aero. Voeg deze toelating toe bij je aanvraag.
  • Wanneer je een container wil plaatsen, kan je er best rekening mee houden dat de vrachtwagen die deze komt leveren ook voldoende ruimte moet hebben om deze container te leveren en terug op te halen. Een afstand van min of meer 30 meter zou hiervoor moeten volstaan.

Schending van het verbod op stilstaan en parkeren

  • Wanneer je vaststelt dat er voertuigen geparkeerd staan op de ingenomen parkeerplaatsen op het moment dat het verbod geldig is, kan je een beroep doen op de lokale politiezone Minos. Zij komen ter plaatse om dit vast te stellen en zullen de voertuigen laten wegslepen. Je kan hiervoor bellen naar het telefoonnummer 03 451 98 98.

Aandachtspunten bij een verlenging

  • Bij een verlenging sta je als aanvrager zelf in voor het aanpassen van de onderborden. Dit onderbord kan in de overzichtpagina van je aanvraag gedownload worden. Het onderbord moet op A5-formaat afgedrukt worden zodat het past in de enveloppes die bevestigd zijn op het fysieke onderbord. Druk het onderbord in kleur af om wettelijk in orde te zijn. Pas ook alle onderborden aan.
  • Een eventuele verlenging van deze toelating moet tijdig via hetzelfde aanvraagplatform aangevraagd worden. De actuele behandelingstermijnen zijn hierboven raadpleegbaar.

START JE AANVRAAG HIER

 

Uitgelicht