Ophaling van bedrijfsafval

Bedrijven zijn verantwoordelijk voor de afvoer van hun afvalstoffen. Als algemene regel dient een contract te worden afgesloten met een erkende afvalinzamelaar (een lijst van erkende afvalinzamelaars vindt u bij OVAM: https://www.ovam.be/iksorteer/afvalstromen).

Het is mogelijk om bedrijfsafval via de gemeentelijke ophaling en het recyclagepark af te voeren.

Voor bedrijfsafval dat qua aard en samenstelling vergelijkbaar is met huishoudelijk afval kan bij beperkte hoeveelheden deze worden opgehaald via de gemeentelijke ophaling. De ophaling gebeurt volgens de ophaaldata van de afvalkalender. Het afval dient tijdig te worden aangeboden aan de rand van de openbare weg.

Wat onder beperkte hoeveelheden wordt verstaan:

  • maximum 120 L GFT- of huisvuilcontainer per ophaalbeurt;
  • maximum vijf PMD-zakken per ophaalbeurt;
  • maximum één kubieke meter papier en karton.

Vuilniszakken worden dichtgeknoopt en papier en karton wordt aangeboden in kartonnen dozen, papieren zakken of wordt samengebonden met natuurtouw.

Voor bedrijfsafval dat qua aard en samenstelling vergelijkbaar is met huishoudelijk afval kan bij grotere hoeveelheden terecht bij de KMO-recyclageparken in de regio Zuid van IGEAN. Toegang tot de KMO-recyclageparken kan alleen met een speciale toegangskaart. Deze kan via dit formulier worden aangevraagd.

De stad Mortsel streeft ernaar de afvalberg te verkleinen. Ook als bedrijf kan je daaraan meehelpen. Door je afval te voorkomen, hergebruiken en sorteren wordt er minder afval geproduceerd en wordt het geproduceerd afval gerecycleerd of nuttig toegepast. Bij Valipac kunnen premies worden aangevraagd om bedrijven te stimuleren correct te sorteren: https://www.valipac.be/nl/afval-sorteren-in-uw-bedrijf/#premies.

Weet je niet goed welk verpakkingsafval waar hoort? De Beter Sorteren website geeft voor enkele veelgebruikte verpakkingen de juiste afvalfractie: https://www.betersorteren.be/nl/sorteer-je-verpakking.

Uitgelicht