Belasting op sluikstort

Het stadsbestuur wenst sluikstorten uitdrukkelijk te bestrijden. Overtreders moeten via een belasting het weghalen van deze materialen en stoffen vergoeden.

Lees hier het gemeenteraadsbesluit 'Belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen, gestort of achtergelaten op daartoe niet-vorrziene plaatsen'.

Uitgelicht

Stadsonthaal