Wat is het?

Wat is sluikstort?

Het op straat achterlaten van afval:

  • buiten de ophaalmomenten
  • op een niet-toegelaten manier

Wat is zwerfvuil?

  • afval dat rondslingert op straat, in de berm of het park.
  • afval dat is weggegooid op plaatsen die daar niet voor bestemd zijn.
  • onder meer blikjes, flesjes, wikkels, peuken, kauwgom of papier.

Uitgelicht

Stadsonthaal